Vzor, ktorý Jehova Boh ustanovil v minulosti, zahŕňal medzi iným aj  posielanie prorokov pre varovanie svojhop národa až do jeho konečného kolapsu. Hoci proroci vydávali proroctvo počas mnohých rokov, o čom svedčí aj proroctvo Jeremáša.

V minulosti Jehova Boh inšpiroval svojich prorokov, aby varovali slovom a písmom členov svojho národa. Väčšina prorokov nevedela, že ich inšpirované varovania mali viac ako jedno splnenie! V modernej dobe Jehova Boh používa ten istý svätý duch, ale teraz vo forme pochopenia starovekých prorokov a ich správ. 

Dnes Jehova cez jeho pomazaného syna a jeho pomazaných bratov používa na to, aby odhalili chybu a pokrytectvo tých, ktorí nesú meno Jehova a hlavne tých, ktorí tvoria vedenie jeho národa, verného a rozvážneho otroka. Podobne, ako proroctvo Ozeáša, ktoré o strážcovi Efraimovom napísalo toto:

“Prídu dni účtovania, prídu dni odplaty. Nech to Izrael vie. Z proroka bude hlupák a z muža naplneného duchom bude blázon. Si terčom veľkej nenávisti, lebo tvojich priestupkov je mnoho.“ Kedysi bol Efraimov strážca verný môjmu Bohu, ale teraz sú všetky cesty prorokov ako pasce lovca. V dome jeho Boha panuje nepriateľstvo. Izraeliti sú úplne skazení ako kedysi v Gibei. Boh si spomenie na ich previnenia, potrestá ich hriechy.” – Ozeáš 9:7-9.

Po prvé, treba poznamenať, že rozsudky obsiahnuté v starodávnom proroctve Hosea sú skutočne vyčlenené na ich konečné naplnenie počas  ‘poslednej časti dní’  a ničenie ‘ako v dňoch Gibei’ zodpovedá k bezcitnému ignorovaniu spravodlivosti v súvislosti s tisíckami prípadov sexuálneho znásilnenia detí, ku ktorým došlo v zhromaždeniach svedkov Jehovových.  

Predtým, ako sa Jehovovo rozsudky vynesú proti „Izraelu“ – známemu aj ako Efraim – je po ruke prorok, ktorý sa tiež nazýva strážca Efraima. Ale byť ‘mužom naplneným duchom’ neznamená, že je prameňom alebo pôvodcom proroctva. Ale znamená, že rozumie inšpirovaným slová Božích prorokov!

Avšak je považovaný za hlúpeho z hľadiska tých, ktorí sa považujú za vedenie Božieho národa, ako to samozrejme robí Riadiaci orgán a ich pomocníci. V priebehu posledných rokov pod vplyvom Riadiacej Rady Jehovových svedkov sa odsudzujú komentáre pomazaných-prorokov, ktoré odsudzujú ich nezodpovedné a hlúpe správanie.

Verný proroctvu, prorok dnes je pobúrený vyvolaným pokrytectvom a podvodom zo strany riadiaceho orgánu a vedením svedkov Jehovových, najmä v súvislosti s ich klamstvami a zakrývaním ich partnerstva s OSN a ich nechutný právnický prístup k tisíckam prípadov zneužívania detí v organizácii. A potom je tu záležitosť podvodu o roku 1914, ktoré spoločnosť neustále propaguje.

Ale podľa Ozeáša však musia prísť dni splatnosti a ‘Izraeliti to budú vedieť’. Podobne, ako povedal Boh v súvislosti s Ezechielom – a budú musieť  vedieť,  že medzi nimi bol prorok. (Ezechiel, ktorý, nie náhodou, bol tiež menovaný za strážcu a Jehova mu umožnil vidieť všetky strašné veci, ktoré vedúci predstavitelia Jehovovho ľudu robili, a potom vyšiel povzbudený do horkosti a zlosti jeho ducha ohlasovať prichádzajúci Boží hnev.)