Denný Text na pondelok 13. september 2021:

“Každý, kto je pyšný, sa Jehovovi hnusí.” – Príslovia 16:5.

Starší sa veľmi namáhajú v prospech bratov a sestier. Nepovažujú sa za dôležitejších než druhí len preto, že im bola zverená určitá autorita. S bratmi a sestrami zaobchádzajú citlivo. (1. Tes. 2:7, 8) To, že majú spolukresťanov veľmi radi a že sú pokorní, vidno aj z toho, ako sa s druhými rozprávajú. Andrew, ktorý je skúseným starším, hovorí: „Zistil som, že bratia a sestry reagujú lepšie, keď sú k nim starší láskaví a priateľskí. Vďaka tomu so staršími ochotnejšie spolupracujú.“ Iný brat, ktorý sa volá Tony a už dlho slúži ako starší, hovorí: „Snažím sa uplatňovať radu z Filipanom 2:3 a pracujem na tom, aby som považoval druhých za lepších od seba. To mi pomáha, aby som sa nesprával ako diktátor a nenútil druhých, aby ma poslúchali.“ Starší musia byť pokorní, lebo aj Jehova je pokorný. Hoci je Najvyšším vládcom celého vesmíru, „znižuje sa“, aby „zdvihol poníženého z prachu“. (Žalm 18:35; 113:6, 7) V Biblii čítame, že sa mu hnusí každý, kto je pyšný a namyslený. w19.09 16 – 17 ods. 11 – 12

Osobne som poznal mnoho starších s pokorou (A tiež niekoľko ambicióznych a opovážlivých)! Ako nový priekopník pred viac ako 40 rokmi som mal tú česť pracovať v službe pri dvoch rôznych príležitostiach s dnes už zosnulými členmi vedúceho zboru (Jack Barr a John Booth), ktorí navštívili moje mesto a miestny zbor a zapôsobil na mňa svojou pokorou mysle. Brat Booth bol asi taký pokorný muž, akého kedy stretnete. Brat Barr mi pokorne dovolil, aby som ho šoféroval v mojom špinavom voze Pinto, ktorý krátko nato spontánne vzplanul v plameňoch. Aj keď jednotlivci môžu jednať pokorne, spoločne môžu byť inštitúcie hrdé až arogantné. To bol určite prípad Izraela, známeho aj ako Jacob. Preto Boh vyjadril svoje znechutenie zo starovekého národa, ktorý pôvodne organizoval.

“‚Zvrchovaný Pán Jehova prisahal na seba,‘ vyhlasuje Jehova, Boh vojsk: ‚Hnusí sa mi Jakobova pýcha, nenávidím jeho opevnené veže. Mesto a všetko v ňom vydám nepriateľom.” – Amos 6:8. Jehova nás všetkých bude súdiť jednotlivo, ale tiež už vyniesol rozsudok nad Strážnou vežou – to znamená, ak dokážeme rozlíšiť, čo je zapísané v knihe pravdy. Keď už hovoríme o diktátoroch: Počujte Jehovovo slovo, sodomskí diktátori, venujte pozornosť zákonu nášho Boha, ľud Gomory! „Načo mi je množstvo vašich obetí?“ hovorí Jehova.” – Izaiáš 1:10, 11. Sodoma a Gomora už neexistovali, keď Boh oslovil vodcov svojho ľudu ako „diktátorov Sodomy“. Tieto dve nespravodlivé mestá spálil oheň a síra, ktorá sa liala z neba. Židovskí kňazi si predstavovali, že vykonávajú obetné rituály, ktoré by zaistili Jehovovo požehnanie, aj keď národ ako celok nerešpektoval Boží zákon. Aká urážka Jehovu. Preto k nim Boh hovoril veľmi nelichotivo. 

V širšom kontexte však Boh skutočne hovorí s kresťanmi, ktorí žijú pred Kristovým druhým návratom. Ako to vieme? Pretože aj keď bol Boh rozhodnutý zničiť Jeruzalem, nakoniec ho aj požehnal. Ako? Vytvorením nového Jeruzalema. Predtým, ako bolo Sväté písmo rozdelené na kapitoly a verše, odsúdenie „sodomských diktátorov“ zaradené do pasáže, ktorú svedkovia Jehovovi často uvádzajú: “V konečnej časti dní bude vrch, na ktorom stojí Jehovov dom, pevne stáť nad vrcholkami vrchov. Bude vyvýšený nad pahorky a budú k nemu prúdiť všetky národy. Mnohé národy pôjdu a povedia: „Poďte, vystúpme na Jehovov vrch, k domu Jakobovho Boha. On nás bude učiť o svojich cestách a budeme chodiť po jeho chodníkoch.“ Veď zo Sionu vyjde zákon a Jehovovo slovo z Jeruzalema.” – Izaiáš 2:2, 3. Strážna Veža uplatňuje toto proroctvo na seba. Verí sa, že rastúci počet svedkov je naplnením národov prúdiacich na vrch Jehovovho domu. Niet divu, že z organizácie vyžaruje taká arogancia a hrdosť. Predstavujú si, že boli pevne usadení nad vrcholmi hôr! (Hory symbolizujú vlády) 

Úprimné prečítanie proroctva by nás však malo viesť k inému záveru. Po prvé, kresťania vždy mali Bibliu. Oprava: V poslednom čase máme všetci prístup k Biblii. A Biblia obsahuje Jehovovo slovo a jeho zákony. Učitelia vychádzajú z toho, čo je napísané v Biblii. Ste so mnou doteraz? To je pravda, aby zákon vyšiel zo Sionu a Jehovovo slovo z Jeruzalema, musí to byť niečo iné ako Biblia-niečo, čo pochádza mimo hraníc akejkoľvek biblickej organizácie. Hora Jehovovho domu predstavuje Kristovo Kráľovstvo. Nie, nie falošné neviditeľné kráľovstvo parúzií z roku 1914, ktoré Strážna Veža vyrobila a udržiava ako toľko bielok a sadry na rozpadávajúcom sa múre, ale skutočná vec. Kristov druhý príchod bude mať za následok rozpustenie – rozdrvenie pozemskej organizácie. Kristus ustanoví zákon! „Sodomskí diktátori“ nie sú v tejto chvíli nikto iní ako vedenie Jehovových svedkov! Napriek tomu, že kresťanský zbor v prvom storočí bol čistý a spravodlivý, ako kedysi Jeruzalem pred odpadnutím Šalamúna, pokračovanie pomazaného zboru v 19. storočí až po súčasnosť-nie tak veľmi. Boh vyjadril svoj pohľad na degradáciu takto:

“Ako sa len to verné mesto stalo prostitútkou! Bolo plné práva, vládla v ňom spravodlivosť, ale teraz je plné vrahov.” – Izaiáš 1:21. S rizikom, že sa budem príliš opakovať, bol Jeruzalem rodiskom kresťanstva. Stal sa sídlom toho, čo Strážna Veža rada nazýva riadiacim orgánom prvého storočia. Kedysi verné mesto je preto záhadným odkazom na Kristov zbor. Aj vedúci Strážnej Veže bývali verní pravde. Odpadnutie sa začalo prejavovať najskôr vtedy, keď sa Strážna veža pred 30 rokmi zaviazala k politickému partnerstvu s OSN. Tak zle, ako to bolo teraz, sa z nich stali úplní vrahovia! 

Je zarážajúce, že Vedúci Orgán bez zjavného dôvodu karhal neočkovaných kresťanov za to, že milujú samých seba a nie sú otvorení žiadnej dohode. Pred aktualizáciou č. 7 bolo dohodnuté, že podanie injekcie je osobným rozhodnutím. To bolo rozumné. Zrazu zdanlivo z ničoho nič, bez diskusie alebo problémov spojených s kontroverznými injekciami mRNA alebo účinnými alternatívnymi liekmi, ako je Ivermectin, alebo dokonca s preventívnymi opatreniami, ako je vitamín D3 a zinok, bez jediného slova o potenciálnych rizikách, áno, možno dokonca smrteľných! Výsledky, že sodomskí diktátori prakticky nariadili, aby sa osem miliónov duší pod ich vplyvom podrobilo nadriadeným orgánom; áno, k schéme OSN pre globálne očkovanie a pravdepodobne plánovanému programu zdravotných pasov! 

Vedúci Orgán je otvorený akejkoľvek dohode – nie pokorní zvestovatelia. Je to Vedúci Orgán, ktorý verejne odsúdil zasvätených kresťanov tým najzradnejším a najtrúfalejším spôsobom a uvrhol ich do nesúladu s diktátom Jehovovho kanála – v zásade vykresľovať neočkovaných ako odporcov a dokonca odpadlíkov. Zlý otrok iste nemilosrdne bije svojich otrokov, pretože Majster s oneskorením prichádza o mnoho rokov. Niektorí Jehovovi svedkovia už zomreli na takzvané očkovacie látky. A teraz zostávajúci neočkovaní svedkovia musia prijať potenciálne smrtiace injekcie, inak musia byť stigmatizovaní ako silne zmýšľajúci, sebeckí narušitelia jednoty duchovného raja. Niet divu, že Boh povedal: “Keď vystierate ruky pri modlitbe, odvraciam od vás zrak. Hoci predkladáte mnoho modlitieb, nepočúvam vás. Vaše ruky sú celé od krvi.” – Izaiáš 1:15.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com