Môže to znieť zvláštne, ale ak existuje niečo, čo potvrdzuje, že Jehovovi svedkovia sú skutočnou vierou, je to prítomnosť zla vo vnútri. Je iróniou, že vyjadrením tohto zla je viera, ktorú svedkovia Jehovovi vniesli do vedenia Strážnej Veže, že prítomnosť zla neexistuje. Svedkovia Jehovovi majú byť v duchovnom raji – izolovaní od diablovho vplyvu. Podľa proroctva je duchovným rajom úplná absencia zla medzi Božím ľudom. Ale, bohužiaľ, existujú zlé osoby, ktoré chodia medzi Jehovovými svedkami.

V skutočnosti existuje zlý otrok, ktorý predsedá pánovmu domu! A ak tomu chcete uveriť, „plynulým slovám“, ktoré vychádzajú od severného kráľa a zvádzajú  k odpadlíctvu tých, ktorí konajú zlomyseľne proti zmluve, majú čo do činenia práve s touto vecou – že Strážna Veža dostala Kristovo schválenie v roku 1919 a teraz je žiarivým mestom na kopci!

Ježiš vysvetlil prítomnosť zla v jednoduchej ilustrácii. Je to zaznamenané v 13. kapitole Matúša. Na žiadosť svojich učeníkov o vysvetlenie svojho podobenstva o pšenici a burine Ježiš povedal: Odpovedal im: “Rozsievač dobrého semena je Syn človeka, pole je svet dobré semeno sú synovia Kráľovstva, burina sú synovia toho zlého a nepriateľ, ktorý ju zasial, je Diabol. Žatva je záver tohto usporiadania sveta a ženci sú anjeli.” – Matúš 13:37-39.

Podľa Kristovej ilustrácie anjeli vykonávajú presné a jednoznačné rozdelenie, ktoré sa vykonáva iba raz. Výsledkom je, že satanovi synovia sú úplne odstránení z Kristovho kráľovstva, ako Ježiš ďalej povedal: V závere tohto usporiadania sveta to bude tak, ako keď sa burina vytrhá a spáli v ohni. Syn človeka vyšle svojich anjelov a tí zozbierajú z jeho Kráľovstva všetkých, ktorí zvádzajú iných na hriech, a tých, ktorí páchajú zlo, a hodia ich do ohnivej pece. Tam budú plakať a škrípať zubami.” – Matúš 13:40-42.

Niet pochýb o tom, že kvôli vplyvu synov toho zlého sú Jehovovi svedkovia presvedčení o nezmyselnej predstave, že úroda sa uskutočnila už v roku 1918. Čo je ešte absurdnejšie, Strážna Veža učí, že burina je duchovenstvo kresťanstva a nasledujúce generácie duchovní plakali a škrípali zubami, pretože ich Strážna Veža odhalila! Strážna Veža dokonca tvrdí, že duchovní, ktorí zomreli od roku 1918, nedostanú vzkriesenie, pretože už boli postavení do ohnivej pece večnej smrti. Môžeme si však byť istí, že v určitom okamihu vyjde Satanova operácia na svetlo, ako keď sám Ježiš povedal:

“A ďalej im povedal: „Slúži azda lampa na to, aby ju položili pod kôš alebo pod posteľ? Nedáva sa na stojan? Nič nie je skryté, čo nebude odhalené. Nič nie je utajené, čo nevyjde najavo. Kto je ochotný počúvať, nech počúva.“ Povedal im tiež: „Venujte pozornosť tomu, čo počujete.” – Marek 4:21-24.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com