Denný Text na utorok 7. októbra 2014:

“Jehova prisahal a svoj názor nezmení: ‘Ty si navždy kňazom, akým bol Melchisedek’!“ – Žalm 110:4.

Za vlády kráľa Dávida dal Jehova dva prísažné sľuby v prospech všetkých, ktorí ho poslúchajú. Najprv prisahal Dávidovi, že jeho trón bude trvať naveky. (Ž. 89:35, 36; 132: 11, 12) Po druhé, Jehova inšpiroval Davida, aby predpovedal, že jedinečný kráľ bude časom slúžiť aj ako Najvyšší kňaz ľudstva. V Izraeli boli kráľovstvo a kňazstvo úplne oddelené. Kňazi boli z pokolenia Léviho a králi z pokolenia Júdovho. Ale pokiaľ ide o jeho slávneho budúceho dediča, David predpovedal, že bude kráľom aj kňazom. Pri splnení tohto proroctva teraz zasľúbené semeno Ježiš Kristus vládne z neba. Slúži tiež ako najvyšší kňaz ľudstva tým, že pomáha činiacim pokánie dospieť k prijateľnému vzťahu s Bohom. – Žid. 7:21, 25, 26. w12 10/15 3:13, 14

Komentár:

Strážna Veža vždy využíva príležitosť na posilnenie svojej ilúzie z roku 1914; preto tvrdia, že Ježiš Kristus teraz vládne z neba’ pri plnení proroctva. Ale proroctvo, o ktorom sa zmieňujú, že Ježiš začal vládnuť pred 100 rokmi, nemôže byť pravdou! Ako to možno zistiť? Pretože pri príležitosti, keď Jehova dá kráľovstvo svojmu Synovi, stavia všetkých svojich-jeho nepriateľov ako stoličku pod jeho nohy, čo znamená, že sú ním podrobení! Aký dôkaz však existuje o tom, že národy boli podrobené Kristovi? A ak boli Ježišovi nepriatelia v roku 1914 podmanení, prečo mali národy povolené viesť vojny a rabovať chudobných a spôsobovať ničenie vo väčšej miere ako predtým, keď sa Ježiš údajne posadil na svoj trón? A ako rozumné je veriť tomu, že nasledujúce generácie prichádzajú a odchádzajú v čase, keď majú všetci jeho nepriatelia byť podmanení pod jeho nohami? Nie je to vôbec rozumné. Nie je to rozumné, pretože to nie je pravda!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com