Existuje medzinárodné sprisahanie! Nie je to žiadna divoká teória. Keď svet ovláda Satan Diabol, ako by nemohlo dôjsť k protikristovskému sprisahaniu? Všimnime si tu, čo o tom povedala Strážna Veža v roku 1987 (odsek 13): 

Ako to Boh vidí, OSN je kolosálne svetové sprisahanie! Prečo? Pretože sa vyhlasuje, že je pripravené dosiahnuť ciele, ktoré Boh stanovil iba svojmu „Princovi pokoja“. A vyzýva ľudí všetkých národov, aby ju podporili pri vytváraní celosvetovej bezpečnosti úsilím človeka. Dokonca bol rok 1986 vyhlásený za „medzinárodný rok mieru“. Dokazuje sa to teda ako sprisahanie proti „Kniežaťu pokoja“ a proti Jehovovej zmluve s ním o večnom Kráľovstve! 

Je to pravda. Cieľom OSN je dosiahnuť mier a bezpečnosť. Ako upozornila Strážna Veža, ikonická socha OSN svalnatého muža, ktorý bije kovovým mečom, aby ho pretvoril na radlicu, bola privlastnená z Izaiášovho proroctva. Netreba dodávať, že za 75 rokov svojej existencie OSN nedokázala ukončiť vojny vo svete! Teraz sa zdá, že OSN a jej Svetová zdravotnícka organizácia predpokladajú, že urobia svet zdravým a bezpečným prostredníctvom univerzálneho očkovania! Od roku 1987 Strážna Veža postupne vytáča tvrdú rétoriku proti OSN. V roku 1992 vstúpila Strážna Veža do politického partnerstva s OSN tým, že sa stala mimovládnou organizáciou na pridruženej úrovni!

Ako schválená mimovládna organizácia, vyžadovalo sa, aby Strážna Veža použila svoj vplyv na informovanie verejnosti o všetkých úspechoch a programoch OSN. To svedomito robili, najmenej 10 rokov, kým londýnsky časopis Guardian neodhalil pokrytectvo Strážnej Veže. Preto rýchlo rozpustili partnerstvo a tvrdili, že nejaký úradník v OSN im povedal, že musia byť prijatí ako pridružená mimovládna organizácia, aby mohli použiť knižnicu Daga Hammarskjölda v New Yorku, čo bolo samozrejme klamstvo! Neviditeľné politické partnerstvo Strážnej Veže s OSN bolo dôkladne odhalené v knihe Sám Jehova sa stal kráľom!

Aj keď Strážna Veža pred 20 rokmi rozpustila svoj vzťah ako mimovládna organizácia OSN, nevrátila sa k svojmu predchádzajúcemu názoru, že OSN je ‘kolosálnym svetovým sprisahaním’ proti Kristovi. Ďaleko od toho! Strážna Veža teraz varuje svojich čitateľov, aby sa chránili pred nebezpečnými konšpiračnými teóriami o pandémii Covidu19, a uvádza OSN ako dôveryhodný zdroj pravdy! Organizácia SV.dot.org prináša článok o tom, ako sa chrániť pred nebezpečnými konšpiračnými teóriami! Cituje OSN a uvádza: 

Počas pandémie COVID-19 napríklad generálny tajomník OSN varoval pred nebezpečnou epidémiou dezinformácií. “Škodlivé zdravotné rady a roztoky hadieho oleja sa množia,” uviedol. “V éteri sa šíria nepravdy. Po internete sa šíria divoké konšpiračné teórie. Nenávisť sa šíri, stigmatizuje a znevažuje ľudí a skupiny.“

Porovnajte vyššie uvedené vyhlásenie s tým, čo bolo vytlačené v roku 1979 (odsek 24): 

Rozhodne nechceme byť zapletení do medzinárodného sprisahania proti Jehovovmu služobnému kráľovi, Ježišovi Kristovi. Politickí vládcovia, obzvlášť tí, ktorí patrili do svetového Kresťanstva, boli upozornení na početné vyhlásenia pomazanej triedy Jeremiáša, ale vládcovia radšej zostávajú v OSN! 

Čo sa stalo so Strážnou Vežou, s údajným hlasom triedy Jeremiáša? Len niekoľko desaťročí späť Jehovov kanál varoval svet, že OSN bola založená ako náhradné Božie kráľovstvo, že ide o sprisahanie inšpirované Diablom! Teraz Jehovov kanál považuje túto agentúru za nositeľa svetla, pretože odsudzuje rady týkajúce sa škodlivého zdravia a divoké konšpiračné teórie. 

OSN naznačuje, že mRNA je úplne bezpečná a účinná, aj keď už desaťtisíce ľudí na injekcie zomreli. A zo stoviek miliónov ľudí, ktorí doteraz nezomreli alebo nemali nežiaduce reakcie na „očkovaciu látku“, mnohí aj napriek tomu ochorejú na COVID-19 a bolo im povedané, že na to, aby si udržali status „plne očkovaných“, musia podliehať pravidelným injekciám. Prečo nebola verejnosť predtým informovaná, že injekcie prinášajú veľké riziká a poskytujú iba dočasnú a okrajovú ochranu? KTO dáva škodlivé zdravotné rady a predáva roztoky z hadieho oleja? 

Keďže Strážna Veža plne schválila depopulačnú eugeniku vyľudňovania Billa Gatesa a jeho „filantropické“ spojenie so Svetovou zdravotníckou organizáciou OSN, vedúci orgán sa ukázal ako súčasť kolosálneho svetového sprisahania, ktoré kedysi odsúdil. Za Jeremiášových dní Jehova Boh povedal:Potom mi Jehova povedal: “Judskí muži a obyvatelia Jeruzalema sa proti mne sprisahali. Vrátili sa k previneniam svojich dávnych predkov, ktorí ma odmietli poslúchať. Aj oni uctievali iných bohov a slúžili im. Izraelský a judský ľud porušil moju zmluvu, ktorú som uzavrel s ich predkami.” – Jeremiáš 11:9, 10. Keď hovoríme o sprisahancoch, Jehova Jeremiášovi tiež odhalil, čo bolo za sprisahaním:

“Lebo v mojom ľude sú podliaci. Prikrčení striehnu na korisť ako vtáčnici, nastražili smrtonosnú pascu a chytajú ľudí. Ako je klietka plná vtákov, tak sú ich domy plné podvodu. Preto sa stali mocnými a bohatými.”Jeremiáš 5:26, 27. Rovnako ako v starovekom Jeruzaleme, meste, kde Jehova nechal prebývať Jeho meno, vedúci muži Strážnej Veže sa sprisahali proti Jehovovi. Existujú zlí muži, podvodníci, ktorí sa ako preslávení apoštoli, ktorí predsedali korintskému zboru, iba prezliekli za pomazaných ministrov. Rovnako ako pozorovatelia vtákov sa krčia a čakajú, svojim podvodom pripravili smrteľnú pascu pre Jehovových svedkov! A teraz sa pasca rozbehla. Zaviazali Jehovovu pozemskú organizáciu ku globálnej schéme depopulácie OSN. Vedúci orgán použil Sväté Písmo na skrytie pasce a povedal stádu, že sa musí riadiť nadriadenými autoritami a počúvať kanál a prijímať injekcie, ktoré menia gény! 

Vedúci Zbor sa však odvoláva na autoritu predtým odsúdeného kolosálneho sprisahania proti Bohu a teraz odsudzuje sám seba! Kto je to teraz, kto stigmatizuje a hanobí ľudí, ako varoval generálny tajomník OSN? Vedúci Zbor Jehovových svedkov, to je KTO! Stigmatizovali Jehovove nevinné ovečky ako rebelov, ktorí odmietajú poslúchať Jehovov kanál jednoducho preto, že radšej sa nechcú očkovať. Ich neporovnateľné pokrytectvo je ohromujúce! Niektorí môžu mať sklon neprijať, že Jeremiášovo proroctvo sa teraz uplatňuje, ale Danielovo proroctvo určite áno. Prorok predpovedal machinácie kráľa severu túmito inšpirovanými slovami: “Tých, čo si počínajú podlo voči zmluve, privedie ľstivými slovami k odpadnutiu. Ale ľud, ktorý pozná svojho Boha, zvíťazí a bude konať účinne!”Daniel 11:32.

Aby ľudia konali zlomyseľne proti zmluve, musia najskôr uzavrieť zmluvu s Bohom. Židia, ktorí sa v Jeremiášových dňoch sprisahali proti Jehovovi, určite boli v zmluve! Preto v 11. kapitole Boh povedal: “Vrátili sa k previneniam svojich dávnych predkov, ktorí ma odmietli poslúchať. Aj oni uctievali iných bohov a slúžili im. Izraelský a judský ľud porušil moju zmluvu, ktorú som uzavrel s ich predkami.”Jerremiáš 11:10. Ale toto všetko je len o záchrane životov! Jemné slová, skutočne! Čo môže byť ušľachtilejšie ako záchrana životov? Odkedy sa začali lpckdowny a svedkovia Jehovovi mali zakázané stretávať sa alebo vykonávať verejnú službu, Jehovov hovorca opakovane vyhlásil, že je to všetko o záchrane životov! A teraz sa Strážna Veža a OSN spojili, aby zachránili vzácne ľudské životy prostredníctvom zázračnej technológie mRNA!

Ako môže kráľ severu viesť pomazaných k odpadnutiu? Od začiatku existovala vo vedení Strážnej Veže slobodomurárska prítomnosť! Britské slobodomurárstvo je jedným z hlavných spôsobov, akými ríša infiltruje a rozvracia inštitúcie. Strážna Veža bude bezpochyby na zozname cieľových inštitúcií! Zdá sa, že slobodomurárstvo je kvázi kresťanskou tajnou spoločnosťou – ale to je len naoko! Najvyššia vrstva zasvätených uctieva Satana Diabla! Teraz sa ukazuje, že existuje skupina uctievateľov démonov, ktorí vedú k Strážnu Vežu a sú v spojenectve s obrovským globálnym sprisahaním s cieľom zničiť súčasnú civilizáciu a nastoliť nový svetový poriadok pod absolútnou vládou OSN so Satanom Diabol na tróne! Musí to prísť, aby sa pripravila pôda pre slávny druhý príchod Ježiša Krista na spálenie celého zlého neporiadku – najmä hniezda zmijí vo Warwicku!


https://www.brighteon.com/ae161fe9-fb05-4c96-9b3b-3587298323a2

Keď sa Strážna Veža spojí s fašistickými štátnymi a korporátnymi mediálnymi obrami a varuje pred zavádzaním nebezpečnými konšpiračnými teóriami, ktoré sú v skutočnosti alternatívne pohľady lekárov a vedcov, ktoré sú dôveryhodné, ale ktorí sú uškrtení cenzormi, Riadiaci Orgán sa stáva spoluvinníkom toho, čo sa formuje ako druhý holokaust. Niet divu, že Jehovov hnev sa prejaví ako vybuchujúca sopka! 

 

“Hriešnici na Sione sa desia, odpadlíci sa trasú: ‚Kto z nás môže bývať pri stravujúcom ohni? Kto z nás môže bývať pri neuhasiteľných plameňoch?‘” – Izaiáš 33:14.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com