OTÁZKA: Skôr ako položím túto otázku, chcem iba objasniť, že nejde o osobný útok na vás, preto prosím neberte to ako urážku. Uznávam, že ste často jasne uviedli, že nie ste proti SJ, alebo ste trpkí z toho, že ste boli odstránený zo zboru, a že aktívne povzbudzujete tých, ktorí sú v organizácii Strážnej veže, alebo tých, ktorí študujú so Svedkami Jehovovými, aby pokračovali v štúdiu. Tiež tvrdíte, že veríte, že Svedkovia Jehovovi majú celkovo pravdu, aj keď nesúhlasíte s niektorými ich učeniami. (1914 atď) Všimol som si však, že často sa mnohým učeniam organizácie vysmievate vo vašich podcastoch a komentároch. Zdá sa, že občas zaútočíte aj na členov Riadiaceho Orgánu.  Nemyslíte si, že vaša negativita by mohla spôsobiť, že sa niektorí svedkovia alebo biblickí študenti potknú a opustia organizáciu, napriek tomu, že radíte, aby zostali?

Odpoveď: Áno. To je možné. Mám podozrenie však, že niektorí boli prekvapení tým, čo čítali na webovej stránke e-Watchmana.

Samotná Strážna Veža, žiaľ, klopýtala oveľa viac svedkov Jehovových a zainteresovaných osôb, ako som kedy mohol urobiť ja, aj keď to nebol môj zámer, a čo samozrejme nie je. Napríklad som zdrojom kameňov úrazu súvisiacich so škandálom so zneužívaním detí Strážnou Vežou, ktorý sa v posledných rokoch široko propagoval? Ide o to, že Strážna Veža opakovane varovala Jehovových svedkov, aby nepozerali webové stránky, ako sú moje, ktoré môžu kritizovať vedenie organizácie. Preto každý z Jehovových svedkov, ktorí ignorujú toto varovanie, musí prevziať určitú zodpovednosť sám za seba.

Z môjho pohľadu je moja prítomnosť na webe otvoreným rozhovorom s vedením Strážnej Veže – konverzácia, v ktorej hovorím o Bohu Jehovovi. Viem, že to znie negatívne. Možno najskromnejším spôsobom, ako to dosiahnuť, je to, že dovolím Jehovovi Bohu hovoriť za seba prostredníctvom Písma. Očakávame, že Strážna Veža sa zameria na prorocké vypovedanie od Jehovovu Boha samého za seba?

Pozrite sa na službu Jeremiášovu. Jeho úlohou bolo prezentovať problémy, ktoré mal Jehova so svojimi ľuďmi pred nimi, a to všetko sa dialo na verejnosti. Jeremiáš sa postavil do brány mesta, aby všetci okoloidúci počuli, čo hovoril Jehova. Väčšina z nich to neprijala. Jeremiáš bol napadnutý a robili si z neho posmech, urobili z neho vyvrheľa! Kráľ dokonca zničil a potom aj spálil zvitok, ktorý mu bol predložený od Jeremiáša.

Jeremiáš sa radoval, že mal tú česť hovoriť Božie posolstvo, ale oprávnene ho rozhorčili tí, ktorých sám Boh nazval ‘môj ľud’. Preto Jeremiáš povedal: Dostali sa ku mne tvoje slová a ja som ich zjedol. Tvoje slovo naplnilo moje srdce radosťou a nadšením, veď nosím tvoje meno, Jehova, Bože vojsk. Nevysedávam v kruhu tých, čo žijú iba pre zábavu, a nejasám. Keďže ma vedie tvoja ruka, sedávam sám, lebo si ma naplnil hnevom.” – Jeremiáš 15:16, 17.

Podobne aj já som rád, že mám svoju úlohu, ale tiež som rozhorčený kvôli klamstvu, arogancii a pokrytectvu zo strany vedenia Strážnej veže. Nakoniec Jeremiáš zvíťazil. Aj ja dúfam tiež!