Denný Text na sobotu 12. septembra 2015:

“Jehovov zákon je dokonalý, vlieva nové sily. Jehovove pripomienky sú spoľahlivé, neskúsených robia múdrymi.” – Žalm 19:7.

Pripomienky pomohli prvým kresťanom zostať pevnými vo viere. Predstavte si, aké povzbudenie musel Timotej dostať, keď mu apoštol Pavol, ktorý bol vtedy väzňom v Ríme, povedal: „Stále držte vzoru zdravých slov, ktoré ste odo mňa počuli.“ Keď apoštol Peter povzbudil spolukresťanov, aby pestovali také vlastnosti, ako sú vytrvalosť, bratská náklonnosť a sebaovládanie, povedal: „Budem pripravený, aby som vám vždy pripomínal tieto veci, hoci ich poznáte a ste pevne zakorenení v pravde.“ Áno, listy, ktoré Pavol a Peter napísali, obsahovali „výroky, ktoré predtým vyslovili svätí proroci“. Zdráhali sa naši bratia z prvého storočia, že dostali také vedenie? Nie, pretože to bolo vyjadrenie Božej lásky, ktoré im pomohlo „ďalej rásť v nezaslúženej láskavosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista“.

Komentár:

Jehova Boh niekedy poskytuje pripomienky nepravdepodobným spôsobom. Zvážte toho muža, Baláma. Boh mu pôvodne prikázal, aby nešiel k moabskému kráľovi, aby preklial Hebrejov. Balám však trval na svojom. Boh mu dal „pripomienku“ prostredníctvom nemého osla. Nakoniec sa Balámov bezhlavý zhon pre bohatstvo a slávu skončil katastrofou! Balám predstavuje výstražný príklad pre významných kresťanských učiteľov dnes! Peter aj Júda pripomínali kresťanom, aby sa vyhli chybnému postupu Baláma. Tak to urobil aj Ježiš v knihe Zjavenia a povedal:Mám však proti tebe niekoľko vecí:

“Máš tam ľudí, ktorí sa držia učenia Balaama. Ten učil Balaka zvádzať Izraelitov, aby jedli mäso obetované modlám a dopúšťali sa nemravnosti.” – Zjavenie 2:14. To nám môže dobre pripomínať skutočnosť, že niektorí muži vo vnútri zboru nalákali Jehovových svedkov, aby z organizácie spravili modlu, a stali sa nechcenými partnermi pri ochrane pedofilov a prenasledovaniam ich mnohých obetí sexuálneho zneužitia! Aj keď niektorí to možno považujú za nepravdepodobný zdroj varovania, často vedeniu Jehovových svedkov pripomínam rozsudok, ktorému budú musieť čeliť v blízkej budúcnosti!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com