Otázka:

Brat Robert King, vysvetlil by si nám, prosím, tvoje porozumenie o takzvanom biblickom ‘teraz sa objavujúcom ôsmom kráľovi’? Ako to skutočne môže byť pred zničením biblického siedmeho kráľa? Vďaka za tvoju snahu a láskavosť!

Odpoveď:

Len na objasnenie by som chcel povedať, že výraz ‘vznikajúci’ bol jednoducho preklep! Kontrola pravopisu je zvyčajne najlepším priateľom spisovateľa. Niekedy to však môže byť veľmi zradné. Mal som v úmysle povedať ‘teraz sa objavujúci’ – keďže sa teraz blíži proces splnenia, ktorý nemá v úmysle naznačovať, že posledný kráľ už je alebo že sa už úplne objavil. V každom prípade si želám, aby bolo možné Jehovovým svedkom povedať, do akej miery je výklad týchto životne dôležitých proroctiev Strážnou Vežou zavádzajúci. Ak sa pozeráme dozadu, nemôžeme vidieť, čo je pred nami. O to zjavne v skutočnosti ide.

Pretože Strážna Veža tvrdí, že k týmto udalostiam už došlo (údajne bola hlava zvieraťa smrteľne zranená počas Prvej Svetovej vojny) a Strážna Veža je Božím kváziinšpirovaným hovorcom a nemožno o ňom pochybovať, Jehovovi svedkovia netušia, že toto proroctvo smeruje k náhlemu, desivému kolapsu angloamerického systému, ktorý v súčasnosti dominuje celým svetom! Je tragické, že sa nikto skutočne neprestane zamýšľať alebo pochybovať, prečo by sa Boh obťažoval vykresľovať víťazných spojencov ako keby utrpili katastrofický smrteľný úder počas prvej svetovej vojny. Pokiaľ ide o Ameriku, občianska vojna z rokov 1861-1865 bola oveľa deštruktívnejšia a takmer zničila USA!

Už som to dával do súvislosti, ale pred rokmi som bol prostredníctvom telefonického rozhovoru s členom Vedúceho Orgánu informovaný, že ak chce Jehova, aby vedeli niečo dôležité, bude ich informovať priamo, a nie prostredníctvom niekoho zvonka (ako som ja a ktorý si myslí, že je pomazaným bratom Krista). Evidentne mal pravdu. Jehova zjavne nechce, aby vedeli, čo nastupuje v nasledujúcich dňoch! 13. kapitola knihy Zjavenie nám predstavuje mimoriadnu udalosť. Je to opísané takto: “Jedna z jeho hláv vyzerala ako smrteľne zranená, ale jeho smrteľná rana sa zahojila. Celá zem šla s obdivom za divým zvieraťom.” – Zjaavenie 13:3.

‘Jedna z jej hláv’ sa vzťahuje na sedemhlavú šelmu. Otázka je, ako je táto hlava zdanlivo smrteľne zranená? Aby sme našli odpoveď, musíme v proroctve hľadať inde; konkrétne v knihe Daniela! Je to vhodné vzhľadom na to, že predchádzajúci verš v 13. kapitole Zjavenie vychádza zo symboliky v siedmej kapitole Daniela, keď zobrazuje sedemhlavú šelmu ako zloženú z častí jednotlivých zvierat, ktoré Daniel videl vo videní; a to lev, medveď a leopard. Daniel uvidel desivé štvrté divé zviera, ktoré sa nepodobalo ostatným. Bolo neobvykle divoké a malo železné zuby a medené pazúry. Na jej hlave bolo 10 rohov, rovnako ako sedemhlavá šelma Zjavenia. Keď však Daniel stále hľadel na rozvíjajúcu sa víziu, uvidel niečo iné: “Keď som si tie rohy prezeral, zrazu medzi nimi vyrástol ďalší roh, malý, a tri z tých prvých rohov boli pred ním vytrhnuté. Na tom rohu som uvidel akoby ľudské oči a ústa, ktoré hovorili povýšenecky.” – Daniel 7:8.

10 rohové zviera malo na chvíľu 11 rohov; až na to, že 11. roh bol v porovnaní s nimi malý (pozri Byingtonovu verziu). Ale aj keď bol malý, Daniel sleduje, ako malý roh vykorenil tri z 10 rohov pred sebou! Malý roh sa potom zdá byť väčší ako zvyšné rohy. Tu k tomu napísal Daniel: “… a druhý roh, ktorý sa objavil a pred ktorým padli traja, roh, ktorý mal oči a ústa arogantne hovoriace a ktorých vzhľad bol väčší ako vzhľad ostatných.“ Jedná sa o to, čo sa týka otázky, pretože roh sa objaví bezprostredne pred zvrhnutím troch kráľov a roh sa stane ôsmym kráľom – ako bolo vysvetlené v iných článkoch – existuje obdobie neznámeho trvania pred katastrofickým zvrhnutím existujúcich kráľovstiev, keď sa objaví malý roh. Z môjho pohľadu sa práve v tomto okamihu nachádzame.

Je dôležité si uvedomiť, že potom, čo vznikajúci malý roh vytrhne tri zavedené rohy, dostane ústa, pomocou ktorých bude arogantne hovoriť proti Bohu. Presne to robí uzdravená hlava šelmy. Nielen to, ale potom, ako roh nadobudne vládu, vedie vojnu proti svätým na prorocký čas, časy a pol času – alebo tri a pol roka alebo 1 260 dní. Rovnako Zjavenie hovorí o uzdravenej šelme: Bola mu daná tlama, ktorá hovorí pyšné a rúhavé slová, a dostalo právomoc pôsobiť 42 mesiacov. Otvorilo tlamu, aby sa rúhalo Bohu a urážalo jeho meno, miesto jeho bývania i tých, ktorí bývajú v nebi. A bolo mu dovolené viesť vojnu so svätými a zvíťaziť nad nimi. Dostalo právomoc nad ľuďmi zo všetkých kmeňov, rás, jazykov a národov.” – Zjavenie 13:5-7.

Správne pochopený malý roh je to, čo spôsobí smrteľné zranenie vládnucich mocností – tri rohy predstavujúce to isté ako hlava sedemhlavej šelmy, ktorá je smrteľne zranená. Oživenie smrteľne zranenej šelmy sa zhodovalo s tým, že malý roh narástol viac ako rohy, ktoré vyvrátil. Museli by sme predpokladať, že mať moc nad každým kmeňom, ľuďmi, jazykmi a národmi znamená svetovú vládu – niečo, čo v súčasnosti neexistuje. Ôsma kapitola Daniela zobrazuje rovnaký vývoj; menovite malý roh, ktorý sa skvele vynára a rastie a drví svätých. Daniel 8: 9-10 uvádza: Z jedného z nich vyrástol ďalší roh, malý, ktorý sa veľmi zväčšoval smerom na juh, na východ a k Okrase. Zväčšil sa tak, že dosiahol až k nebeskému vojsku, strhol na zem niektorých z vojska a niektoré z hviezd a pošliapal ich.” 

Malý roh, ktorý veľmi rastie, údajne svojou mazanosťou privádza mocných do záhuby. Kto sú tí mocní? Musia sa zhodovať s tromi rohmi, ktoré sú vytrhnuté, a s hlavou šelmy, ktorá dostala smrteľnú ranu! Satanovou ambíciou bolo vždy vnútiť svetovú vládu. To mala Nimrodova babylonská veža dosiahnuť už dávno. Jehova to zásadným spôsobom zmaril náhlou zmenou jazykov celého ľudstva – takpovediac! Od vzniku Ameriky sa Britské impérium – uvedomujúc si, že nemôže vojensky zničiť svoju odtrhnutú kolóniu – pustilo do dlhodobého plánu rozvrátiť Ameriku a prinútiť ju, aby zničila samú seba!

Pravdepodobne najefektívnejším aspektom tejto schémy zahŕňajúcej storočie bolo zavedenie protikultúrneho hnutia v 60. rokoch – účelom bolo vnútiť spoločnosti zaostalosť, pesimizmus a hedonizmus. Sprisahanie bolo úspešné. Teraz, keď kultúrny úpadok funguje už viac ako polstoročie, sa zdá, že sa impérium vydáva na puč prostredníctvom vyvíjania tlaku na zjavné zlomy, ktoré spôsobia zlomenie národa v bojujúcich kmeňoch, rozdelení podľa rasových línií, pričom všeobecná populácia bola zdrvená rozpadom strednej triedy.

Je ťažké pochopiť, ako národ dokáže prežiť nadchádzajúce prezidentské voľby, ktoré sú teraz len o dva mesiace! Ak súčasný prezident zvíťazí a je znovuzvolený, takzvaná ľavica uvoľní svoje davy anarchistov. Ak by sa socialisti ujali prezidentského úradu podvodom, napríklad tlačením poštových lístkov, ktoré sú náchylné na podvod, alebo oneskorením a spochybnením počtu hlasov na súde, potom by sa pravicové milície chopili zbraní a možno aj častí armády by vykonal puč. Občianska vojna sa javí ako nevyhnutná! Aj keď centrálne banky mali od začiatku pandemickej blokády otvorené všetky špičky peňazí, ku ktorému došlo náhodou v čase, keď Federálny rezervný systém pumpoval na jednodňové repo trhy bilióny – čo naznačuje, že ‘banka je príliš veľká na to, aby zlyhala’ zlyhanie, peniaze sa dajú náhle vypnúť a všetko sa zrúti. Všetko je načasované!

Súčasne s finančnými a spoločenskými nepokojmi, ktoré vznikli v dôsledku vhodne načasovaného výbuchu kríz COVID-19, je ríša rýchlo snaží podnietiť vojnu medzi USA a Ruskom, Čínou a Iránom. Všetky tieto udalosti otriasajúce svetom nie sú ojedinelé. Všetko to zapadá do toho, čo je stanovené v proroctve a čo je známe o zámeroch oligarchov (Klubu ostrovov, inak známeho ako Britské impérium), zničiť systém národného štátu a zaviesť anglo-riadenú komunistickú svetovú vládu! Tentoraz Jehova nezasiahne, ako to urobil s Babelom. Naopak, stanoveným Božím zámerom je použiť posledné kráľovstvo človeka ako Jeho prostriedok na ničenie sveta zhodného s prichádzajúcim Kristovým kráľovstvom.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com