Tento podcast zvažuje otázku týkajúcu sa vakcíny ako znaku šelmy z knihy Zjavenie. Kto sú ženy, o ktorých sa hovorí, že kráľ severu neberie na nich ohľad? A ako máme chápať význam 10 kráľov, ktorí dostanú kráľovstvo s 8. kráľom Zjavenia? Ak by ste chceli poslať otázku, pošlite mi e-mail na adresu watchmanspost@gmail.com alebo použite službu hlasovej schránky nižšie. Práve som inovoval službu tak, aby umožňovala správy v dĺžke až päť minút. Niekto mi práve poslal odkaz na toto video. Vedenie Jehovových svedkov by si malo všimnúť krásny príklad Amišov. Sú ako Rechabiti. Zahanbili by všetkých Jehovových svedkov!podcast

https://pod.co/the-watchmans-post-podcast/podcast-84