Kedykoľvek hovoria ‘mier a bezpečnosť’, vtedy na nich zrazu príde zničenie’, uvádza sa v úvodnom slove z 15. septembra 2012, študijné vydanie Strážna veža. V článku je uvádených niekoľko udalostí, ktoré svedkovia Jehovovi očakávajú v blízkej budúcnosti. Čo to vlastne je? Číslo jedna, začiatok Jehovovho, dňa, ktorý ako predpovedal Pavol, príde rovnako neočakávane ako zlodej v noci – ‘kedykoľvek hovoria„ mier a bezpečnosť ‘. Strážna Veža predpokladá, že medzi ‘oni’, ktorí budú hovoriť ‘mier a bezpečie’, je duchovenstvo a potom ‘oni’ zažijú predpovedanú ‘náhlu zničenie’. Dôvodom je presvedčenie, že Jehovov deň začína veľkým súžením a súženie sa začne, keď Organizácia Spojených národov náhle, násilne odstráni organizované náboženstvo na celom svete. Jehovovi svedkovia boli po mnoho desaťročí v očakávaní tejto udalosti ako nasledujúce hlavné naplnenie proroctva. Článok pokračuje:

Aké ešte neviditeľné podujatie sa uskutoční ďalej? Pavol uviedol: “Kedykoľvek hovoria: ‘Mier a bezpečnosť’! potom na nich musí pr=isť okamžite zničené.“ Prvou fázou tejto ‘náhlej deštrukcie’ je útok proti ‘Babylonu Veľkému’, svetovej ríši falošného náboženstva, známej tiež ako ‘smilnica’. (Zj. 17: 5, 6, 15) Tento útok proti všetkým formám falošného náboženstva vrátane Kresťanstva je začiatkom ‘veľkého súženia’. (Mat. 24:21; 2 Thess. 2: 8) Pre mnohých bude táto udalosť prekvapením. Prečo? Pretože až do tohto okamihu sa bude smilnica s istotou považovať za ‘kráľovnú’, ktorá ‘nikdy neuvidí smútok’! Zrazu však zistí, že nesprávne vypočítala svoje šance na prežitie. Ona bude vymazaná pomerne rýchlo, akoby ‘za jeden deň’!

V šiestom odseku spoločnosť uvádza, že štúdium Zjavenia ukazuje, že divé zviera je OSN. Aj keď sa tento výklad môže nakoniec ukázať ako pravdivý, Jehovovi svedkovia by mali vziať na vedomie skutočnosť, že v celkovom výklade Spoločnosti Strážnej Veže existujú určité dostatočné medzery – dokonca nezlučiteľné rozpory, o ktorých svedkovia Jehovovi ani len nepochybujú, pretože majú cirkevnú autoritu nad nimi – Spoločnosť SV. Pravda je, že ako jeden z Jehovových svedkov vás dôrazne odrádzajú od akéhokoľvek súkromného skúmania Písma, omnoho menej držať učenie Strážnej Veže o proroctve až po dôkladné preskúmanie alebo prediskutovanie zjavných protirečení s ostatnými kresťanmi. Viete, že na spochybnenie akejkoľvek výpovede Spoločnosti Strážnej Veže sa nazerá ako na nedostatok viery v ‘Jehovovho duchovné ustanovenia’ – toto je prinajmenšom prevládajúci predpoklad medzi Svedkami Jehovovými.

Môže niekto poprieť, že sa považuje za odpadlíctvo pre ktoréhokoľvek zo svedkov Jehovových odmietnuť ako nepravdivé učenie Strážnej Veže? A predsa apoštol Ján vyzval všetkých pomazaných kresťanov, aby neuverili každému výrazu, ktorý sa zdá inšpirovaný, ale aby skúšali tento výraz, aby sa zistilo, či skutočne pochádza od Boha. Kto má väčšiu autoritu, Kristov apoštola alebo spoločnosť Strážnej Veže? Keby sme mali skutočne nasledovať apoštolovo povzbudenie a skúšať inšpirované výrazy, čo by to zjavilo? Povedzme si úprimne a priznajme, že hoci Strážna Veža výslovne netvrdí, že je inšpirovaná v tom istom zmysle ako pôvodní biblickí autori, samotná skutočnosť, že svoje výklady predložili Jehovovým svedkom, akoby boli priamo od Jehovu Boha a vyššie uvedená otázka znamená, že majú byť prijaté, akoby ‘inšpirované výrazy’!

Prečo by sme mali predpokladať, že ‘inšpirované výrazy’ uverejnené spoločnosťou Strážna Veža nemôžu byť podrobené skúške? Ako však môžeme skúšať ‘inšpirované výrazy Strážnej Veže’, aby sme zistili, či sú pravdivé, autentické a spoľahlivé – či skutočne pochádzajú od Boha? Určite to musí byť možné; inak by nás inšpirovaný apoštol nevyzval, aby sme urobili takú skúšku! Môžeme skúšať také interpretácie pomocou našich rozumových schopností a uvažovali o Božom prorockom slove – predovšetkým si uvedomujeme, že interpretácie patria Bohu a ‘že z akéhokoľvek súkromného výkladu nevyplýva žiadne proroctvo Písma’! Preto je celé proroctvo harmonické, a preto, ak akékoľvek ‘inšpirované vyjadrenie’ interpretácie porušuje harmóniu biblického proroctva a jasnej doktríny a nezodpovedá historickej realite, nemôže to byť od Boha, zdroja všetkej pravdy a harmónie.

Niektorí z Jehovových svedkov pravdepodobne budú tvrdiť, že nikto nemôže s istotou povedať, ak učenie Strážnej Veže o proroctve nie je pravdivé, pretože sa pozerá na budúcnosť. “Budeme musieť počkať a uvidíme, ako sa veci ukážu, než urobíme súdny rozsudok,” môžu mnohí povedať. Ale vezmite do úvahy túto skutočnosť: Strážna Veža trvá na tom, že väčšina proroctiev sa už splnila, takže nie je naozaj potrebné čakať a uvidíme, ako sa veci vyvíjajú v budúcnosti. Je to iba otázka určenia, či sa proroctvá skutočne zrealizovali. To by sa nemalo považovať za príliš náročnú úlohu. A ak sa zistí, že uvedené proroctvá sa ešte nesplnili, máme základ pre novú prorockú paradigmu, a o tom je vlastne elektronický strážca – e-Wachman!

Teraz zvážte Apokalypsu, ktorú nám Ján sprostredkoval od Ježiša. V 13. kapitole Zjavenia apoštol videl obludné zviera so siedmimi hlavami: Jedna z jeho hláv vyzerala ako smrteľne zranená, ale jeho smrteľná rana sa zahojila. Celá zem šla s obdivom za divým zvieraťom. Klaňali sa drakovi, lebo dal divému zvieraťu právomoc, a klaňali sa aj divému zvieraťu a hovorili: ‘Kto sa vyrovná divému zvieraťu a kto s ním môže bojovať’? Bola mu daná tlama, ktorá hovorí pyšné a rúhavé slová, a dostalo právomoc pôsobiť 42 mesiacov. Otvorilo tlamu, aby sa rúhalo Bohu a urážalo jeho meno, miesto jeho bývania i tých, ktorí bývajú v nebi. A bolo mu dovolené viesť vojnu so svätými a zvíťaziť nad nimi. Dostalo právomoc nad ľuďmi zo všetkých kmeňov, rás, jazykov a národov. Všetci obyvatelia zeme ho budú uctievať.” – Zjavenie 13:3-7. 

Neexistuje žiadny platný dôvod spochybňovať základy konštrukcie Strážnej Veže. Interpretácia symboliky je správna. O čo ide, je načasovanie. Šelma so siedmimi hlavami symbolizuje postupnosť ríš, ktoré mali styk s ľudom Jehovovým, ktorý sa datuje od starovekého Egypta a Babylonu, vrátane Ríma, ktorý bol v prvom storočí hlavnou šelmou, až po súčasnú anglo-americkú veľmoc sveta. Otázkou však je, či už zviera utrpelo túto ‘smrteľnú ranu’ a uzdravilo sa? Dôvod, ktorý je dôležité určiť, je ten, že uzdravením smrteľnej rany sa začína deň súdu. Inými slovami, celý svet sa bude posudzovať na základe toho, či dávajú zvieraťu svoju vernosť po tom, ako sa vráti k životu. Je to dôležité, pretože ako všetci Jehovovi svedkovia určite uznávajú za pravdu, Satan použil šelmu, ktorá sa datuje do staroveku. A ľudia Zeme nasledovali a obdivovali jeho politický systém v priebehu vekov. Ale ako vieme, Boh má v úmysle priviesť k životu všetky mŕtve bytosti, bez ohľadu na to, či to boli uctievatelia démonov, modlári, ateisti alebo čokoľvek iné. Nestratili perspektívu svojho budúceho života. Ale nie tak tí, ktorí obdivujú oživené zviera, ako je uvedené v Apokalypse: ‘Meno nikoho z nich nie je napísané v knihe života’!

Ak nechcete, aby sa vaše meno zapisalo do zvitku života, nemalo by byť potrebné žiadne vysvetlenie. To znamená, že stratíte život. Hoci bol Kristus zabitý, aby dal život rase odsúdenej hriechom na smrť, z výkupného nebude mať úžitok ani jedna osoba, ktorá uctieva zviera potom, čo sa zotaví z jeho smrteľnej rany. Zomrú a zostanú mŕtvi navždy a navždy. Budú zabudnutí! Prečo taký tvrdý úsudok? Pretože smrteľná rana, ktorá sa dáva hlave šelmy, sa bude časovo zhodovať s príchodom Božieho kráľovstva k moci a tí, ktorí prijmú oživenú šelmu, budú súdení ako neprijateľní Kristovi nepriatelia za to, že neprijali jeho vládu.

Ako vieme, že smrteľná rana sa zhoduje s nástupom Kráľovstva k moci? Pretože v 12. kapitole Zjavenia, keď Kristus prevezme svoju autoritu ako Kráľ kráľov, vybuchne vojna v nebi a sedemhlavý drak je zvrhnutý na zem – iniciuje bezprecedentné ‘beda na zem a na more’, pretože rozzúrený diabol bude vedieť, že jeho čas je krátky. Smrteľná rana na hlave pozemskej šelmy je teda iba odrazom Kristovho rozsudku proti Satanovi v nebi. Môžeme si byť istí kvôli harmonickým prorockým obdobiam 1260 dní a štyridsaťdva mesiacov (Zjavenie 11), ktoré nastanú potom, ako je drak zvrhnutý a zemská šelma je zasiahnutá.

Toto spojenie, samozrejme, nie je novým svedkom Jehovovým. Strážna Veža učí, že Satan bol zvrhnutý z neba v roku 1914 a to je aj vtedy, keď jedna z hláv šelmy utrpela smrteľnú ranu. Toto je skutočne stredobod učenia Strážnej Veže. Je to však pravda? Po tom, čo zviera oživí, prikazuje, aby sa vytvoril obraz samého seba a že každý musí obraz uctievať, inak nebude môcť kúpiť ani predať – tí, ktorí odmietnú, budú dokonca usmrtení. Ale tí, ktorí sa sklonia pred obrazom, dostanú znak šelmy a ich mená sú vymazané z knihy života. Strážna Veža hovorí v súvislosti s vyliatím misiek Božieho hnevu na tých, ktorí dostanú znak:

Obsah tejto misky dôkladne zdôrazňuje výber, ktorý leží pred ľuďmi. Musia trpieť buď svetovým nesúhlasom, alebo Jehovovým rozhorčením. Ľudstvo bolo nútené prijať ochranný znak voľne žijúceho zvieraťa s úmyslom, aby ‘nikto nemohol byť schopný kúpiť ani predať okrem osoby, ktorá má ochranný znak, meno divého zvieraťa alebo číslo jeho mena’. (Zjavenie 13:16, 17) Ale za to musí byť zaplatená cena! Jehova považuje tých, ktorí túto značku prijímajú, za zasiahnuté ‘škodlivým a malígnym vredom’. Od roku 1922 sú na verejnosti označovaní ako odmietnutí živým Bohom. Ich politické programy nemajú úspech a trpia úzkosťou. Duchovne sú nečistí. Pokiaľ nebudú činiť pokánie, táto ‘škodlivá’ choroba bude konečná, pretože teraz je deň Hospodinovho súdu.

Podľa Zjavenia vzkriesené zviera prinúti všetkých ľudí, aby uctievali obraz šelmy. Majú však niektorí z Jehovových svedkov silu duchovného charakteru, aby sa pýtali, ako mohli byť všetci ľudia na svete donútení podrobiť sa lige národov? Senát Spojených štátov sa odmietol pripojiť k lige. Ako boli Američania nútení poslúchať? Keby bola Liga taká silná, že prinútila všetkých pred ňou sa pokloniť, prečo nemohla prinútiť Američanov, aby sa pripojili? Rusko a Nemecko sa tiež nepripojili k Lige. Môže ktorýkoľvek zo svedkov Jehovových poskytnúť ucelené vysvetlenie, ako môže Liga národov zakázať osobám nakupovať a predávať?

Vyššie uvedený odsek naznačuje, že ľudia, ktorí získajú ochranný znak, by mali kajať. Ako však už bolo uvedené, tí, ktorí získajú ochranný znak, majú svoje mená vymazané z knihy života. Čo teda znamená ‘deň Jehovu’? Nie je účelom dňa súdu určiť večný osud každej osoby? Môžeme predpokladať, že človek môže mať z ruky alebo na čele odtlačok stopy šelmy a nechať si svoje meno zapísať do knihy života? Zrejme to je to, čo naznačuje Strážna Veža. Ale je to absurdné! Mysliaci ľudia by sa mali pýtať, prečo Boh už pravdepodobne odsúdil následné generácie po prvej svetovej vojne na večnú smrť za údajné uctievanie irelevantnej inštitúcie, ktorá už dávno zanikla?

A tie isté otázky by sa mohli položiť aj teraz v súvislosti s OSN. Ako napríklad OSN zabránila všetkým ľuďom nakupovať a predávať? Pravda je, že ‘inšpirovaný výraz Strážnej Veže’ neprešiel testom pravosti. Jednoducho povedané: To nemôže byť pravda. Anglo-americké duo neutrpelo kolapsom v dôsledku prvej svetovej vojny, ktorá je určite znázornená ako smrteľná rana. A svet nebol súdený podľa toho, ako môže alebo nemusí uctievať dnes neexistujúcu Ligu národov. Existuje ďalší aspekt ‘inšpirovaných výrazov Strážnej veže’, ktorý by sa mal podrobiť skúške, a to predstava, že veľké súženie začína zničením veľkého Babylonu. Výsledky tejto skúšky budú uvedené v nasledujúcom článku.

Otázky a komentáre posielajte, prosím, na adresu: mildson@gmail.com