Denný Text na Nedeľu 19. februára 2016:

Kto je skutočne verný a diskrétny otrok, ktorého jeho pán menoval nad svojimi domestikmi, aby im dal jedlo v správny čas? – Matt. 24:45 .

Keď začiatkom minulého storočia bola malá skupina usilovných študentov Biblie menovaná za „verného a diskrétneho otroka“, väčšina ich komunikácie s „čeľaďou“ bola v angličtine. Tento „otrok“ vynaložil veľké úsilie na sprístupnenie duchovného jedla vo viacerých jazykoch; počet sa teraz zvýšil na vyše 700. Bola tiež potrebná Biblia, ktorá by v modernej reči presne vyjadrila zámer pôvodných spisov. Bol založený Výbor pre preklad Biblie nového sveta a počas desiatich rokov od roku 1950 do roku 1960 bol preklad výboru vydaný v šiestich zväzkoch. Pri vydaní prvého zväzku 2. augusta 1950 brat N. H. Knorr vyjadril nádej, že tento preklad rozšíri svoju duchovnú pomoc miliónom ľudí.

KOMENTÁR

Práca, ktorú Strážna Veža vykonala, je skutočne pôsobivá. A to nie je len skutočnosť, že JW.org je uznávaná ako najviac preložená webová stránka na planéte, so širokým odstupom, ale ešte pôsobivejšie je, že nv priebehu minulého storočia Strážna veža vyškolila a motivovala milióny inak priemerných osôb, aby sa stali služobníkmi verejnej správy. To nie je malý čin, pokiaľ ide o osobnú obeť tých, ktorí sa zúčastňujú na programe. A nemýľte sa, zatiaľ čo niektorí môžu tvrdiť, že Mormoni robia podobnú službu, to však nie je to isté! Iba mormonskí mladí ľudia sa zapájajú do svojej takzvanej misie a to len na dva roky. Jehovovi svedkovia sa však doživotne zaviazali k svojej službe. Takáto oddanosť a vytrvalosť pri kázaní veľmi nepopulárneho posolstva môže pochádzať iba z hĺbky duchovnej sily a viery. Za týmto účelom bol vymenovaný verný otrok, ktorý veril svojmu  povereniu kŕmiť Kristových služobníkov duchovným jedlom potrebným na to, aby mohli naplno vykonávať svoju službu.

Prečo však Ježiš položil v diskusii informáciu o vernom otrokovi v podobe otázky, ako napríklad: “Kto je skutočne ten verný správca, diskrétny, ktorého jeho pán vymenuje nad všetkými svojimi otrokmi, aby im dával ich mieru zásob potravín v pravý čas?“ – Matúš 24:45. Existuje nejaká otázka o totožnosti otrokov, ktorých Kristus ustanovil? Nemala by tam byť. Existuje nejaká nezodpovedaná otázka o tom, z čoho by mohli pozostávať ‘zásoby potravín v pravý čas’? Opäť nie. Nemalo by byť pochýb o tom, že Kristus dozeral na to, že Jehovovi svedkovia boli duchovne živení, inak ako by mohli vykonať prácu v takom rozsahu, akým to urobili? Dôvod, prečo nás Ježiš opustil s otvorenou otázkou, súvisí s tým, či sa jednotlivci, ktorí dohliadajú na program duchovného kŕmenia, stanú vernými, keď pán príde neočakávane! To, že existujú dva druhy otrokov a dva veľmi rozdielne výsledky, je dôležité!

Zatiaľ čo posledná ‘úprava’ Strážnej veže (Strážna veža z júla 2013), ktorá posunula vymenovanie otroka nad všetkými majetkami pána z roku 1918 do budúcnosti, tiež  zlého otroka rozpustila iba na spôsob ‘čo keby’? hypoteticky, v Ježišovej rozsiahlejšej diskusii o dvoch otrokoch v 12. kapitole Lukáša je zrejmé, že existujú dva druhy otrokov. Jeden je dobrovoľne neposlušný a druhý iba ignoruje vôľu pána. Ježiš vysvetlil: Toho otroka, ktorý vedel, čo si praje jeho pán, ale nepripravil sa ani nerobil to, o čo ho pán žiadal, veľmi zbijú. Ale otroka, ktorý nevedel, čo si praje pán, a robil to, čo si zasluhuje bitku, zbijú menej. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu mnoho zverili, od toho sa bude požadovať viac, než je bežné.” – Lukáš 12:47, 48.

Majte na pamäti, že otrok, ktorý rozumel pánovi, nedokázal nakŕmiť čeľaď Pána svojim jedlom v pravý čas. Trestá sa za to, že tiež bil svojich spoluotrokov a za to, že vo svojom srdci povedal: ‘Pán sa zdržuje’. V obidvoch prípadoch sú obaja otroci podrobení trestu – symbolickému bičovaniu. Úmyselne neposlušný otrok, ktorý je bičovaný mnohými údermi, je evidentne zlý otrok, ktorého pán ‘potrestá s najväčšou krutosťou a priradí mu časť k neverným’. Kedy bude veliteľ povolať svojich otrokov na zodpovednosť? Podľa Ježiša je to vtedy, keď jeho otroki nepoznajú čas jeho príchodu. Preto Ježiš predpovedal svoju ilustráciu verných a zlých otrokov slovami:

“Buďte ako ľudia, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Šťastní sú tí otroci, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť! Uisťujem vás, že sa opáše, pozve ich k stolu, pristúpi k nim a bude ich obsluhovať. A ak príde počas druhej hliadky alebo počas tretej a nájde ich pripravených, budú šťastní! Buďte si istí, že keby domáci vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vlámať sa do domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, keď to nebudete považovať za pravdepodobné.“ – Lukáš 12:36-40.

Ako svedkovia Jehovovi vedia, že základným kameňom celej doktríny Strážnej Veže je, že Ježiš sa vrátil v roku 1914 a začal vládnuť svetu a odvtedy Ježišova neviditeľná prítomnosť pretrváva. Ako vieme, grécke slovo preložené do NWT ako prítomnosť je parousia. Doslova to znamená ‘byť spolu pozdĺž’. Teraz, ak je to potrebné, znovu prečítajte, čo Ježiš povedal vyššie, čo sa týka toho, čo má v úmysle urobiť, keď dorazí  neočakávanej hodine. Povedal, že ‘príde spolu a bude im slúžiť’. Inými slovami, rozsudok otroka sa zhoduje s parousiou. Ako bolo zdôraznené, nielenže sa parousia používa zameniteľne s gréckymi slovami epiphaneia a apokalypsis, ktoré sa prekladajú ako prejav a zjavenie. Takže v prípade verného otroka je prítomná Kristova prítomnosť spolu s jeho učeníkmi, aby im mohol priamo slúžiť – bezpochyby po bičovaní; keďže jeho prítomnosť alebo prejav zlého otroka alebo muža bezprávia vedie k jeho odstráneniu. Tu napísal inšpirovaný apoštol v tejto súvislosti:“Potom sa skutočne zjaví ten, kto nie je zákonný, ktorého Pán Ježiš odstráni duchom úst a prejavom svojej prítomnosti zničí.”

Je zrejmé, že Jehovovi svedkovia netušia o budúcej parousii. Ani koncept slávneho prejavu alebo zjavenia Krista pre nich nemá zmysel! Preto niet pochýb o tom, že príchod Syna človeka bude v hodinu považovanú za nepravdepodobnú, pretože predmet a spôsob Pánovho návratu bol Strážnou Vežou tak zmätený už od jeho počiatku. A to je tiež dôvod, prečo aj verný otrok je predurčený byť zbitý niekoľkými údermi za to, že nevedomky udržal podvod z roku 1914 a mnoho ďalších zlých učení. Skutočne, ako bolo zdokumentované na tejto stránke, že to, čomu verný otrok nerozumie, je objemné a obsiahlé! 

Poznámky, komentáre a otázky posielajte na adresu: mildson@gmail.com