Denný Text na piatok 3. septembra 2021:

“Tých, ktorí vládnu, umiestnil do ich relatívnych postavení Boh.” – Rimanom 13:1.

Musia sa starší riadiť svetským zákonom o nahlasovaní podozrenia zo zneužitia dieťaťa svetským autoritám? Áno. V krajinách, kde existuje takýto zákon, sa ním starší riadia a nahlásia podozrenie zo zneužitia dieťaťa. Tento zákon nie je v rozpore s Božím zákonom. (Sk. 5:28, 29) Teda keď sa starší dozvedia o podozrení zo zneužitia dieťaťa, okamžite sa skontaktujú s pobočkou, aby zistili, ako majú postupovať v súlade so spomínaným zákonom. Keď budú starší hovoriť s obeťou zneužívania, s rodičmi a ďalšími, ktorí o záležitosti vedia, pripomenú im, že majú právo nahlásiť obvinenie orgánom štátnej moci. Ale čo ak sa obvinenie týka niekoho zo zboru a prípad by sa mohol dostať na verejnosť? Mal by mať kresťan, ktorý obvinenie nahlásil, pocit, že potupil Božie meno? Nie. Ten, kto priniesol pohanu na Božie meno, je páchateľ. w19.05 10 – 11 ods. 13 – 14

Neexistuje žiadna lož, ktorú by nepovedali! Neexistuje pravda, ktorú by neprekrútili! Je pravda, že v USA niektoré štáty nevyžadujú, aby náboženskí vodcovia hlásili zneužívanie detí. Ale zneužívanie detí je zločinom všade! Strážna Veža hovorí, že ak zákon od starších nevyžaduje, aby oznámili, že pod ich dohľadom bol spáchaný zločin na dieťati, neoznámia to úradom. Prečo, prečo musia byť starší zo zákona nútení konať správne? Zločin proti dieťaťu je strašná vec!

Hovorcovia v Bételi hovoria: „Zneužívanie detí je hnusná vec!“ Ty ale ako robíš? Prečo nespadnúť na pedofila ako tona tehál, ak sa vám hnusí zneužívanie detí? Ak platilo pravidlo: „Obťažujete dieťa v našom zbore, nebudeme volať právne oddelenie SV! Zavoláme policajtov! A budeme stopercentne spolupracovať s prokurátormi, aby sme zistili, či si odsedíte nejaký vážny čas vo väzení.“ Poznal som veľa starších, ktorí by radi presadzovali takú politiku. Ale nemôžu! Právnici SV im zviazali ruky.

Strážnej Veži podľa vlastného priznania vôbec nezaujíma, že je medzi nimi pedofil. Ako je uvedené vyššie, starších sa zaujíma iba o to, „ako môžu dodržať zákony o nahlasovaní“. Strážna Veža rada hovorí obetiam a ich zástancom, aby „čakali na Jehovu“. Táto hlúposť je podávaná do zblbnutia na upokojenie obetí za nečinnosť tých, ktorí sú Bohom poverení brániť bezbranných!

Dobrou správou je, že zo všetkých náznakov sa čakanie blíži ku koncu. Jehova čoskoro rozpúta búrku. A táto konkrétna búrka nie je ako prírodná smršť, ktorá ničí bez rozdielu. Búrka, ktorú Boh pripravuje, bude zameraná na konkrétne osoby. Takto je to popísané v Jeremiášovi: Strhne sa víchor Jehovovho hnevu, v divokých víroch sa znesie na hlavu zlých.” – Jeremiáš 23:19

Dobrou správou je, že zo všetkých náznakov sa čakanie blíži ku koncu. Jehova čoskoro rozpúta búrku. A táto konkrétna búrka nie je ako prírodná smršť, ktorá ničí bez rozdielu. Búrka, ktorú Boh pripravuje, bude zameraná na konkrétne osoby. Takto je to popísané v Jeremiášovi: Jehovov hnev neutíchne, kým nevykoná a nesplní zámery svojho srdca. V konečnej časti dní to jasne pochopíte.” – Jeremiáš 23:20.

Strážna Veža vždy tvrdila, že záverečná časť dní sa už začala. Pôvodne Russell tvrdil, že čas konca sa začal v roku 1799 – niečo podobné malo niečo spoločné s Napoleonom. Hocičo. Potom okolo roku 1930 bolo všetko aktualizované a viazané na rok 1914. Teraz Strážna Veža učí, že posledná časť dní trvá 107 rokov a stále nie je vírivá búrka!

S úžasnou predvídavosťou Jehova predvídal, že tí, ktorí fungujú ako „proroci“, vytvoria falošnú eskatológiu. V tej istej 23. kapitole Jeremiáša Jehova hovorí: Neposlal som týchto prorokov, a predsa bežali. Nehovoril som k nim, a predsa prorokovali. Keby stáli v kruhu mojich dôverných priateľov, oznámili by moje slová môjmu ľudu a odvrátili by ho od jeho zlej cesty a od jeho zlých skutkov.“ – Jeremiáš 23:21, 22.

Podľa vyššie uvedeného verša bude bezprostredne pred vypuknutím veľkej búrky žiť skupina ľudí, ktorých Jehova pozná ako „môj ľud“ a v Božom ľude budú dominovať muži, ktorí tvrdia, že hovoria za Boha, ale ktorí prorokujú falošne! Aký je účel správy? “Znovu a znovu hovoria tým, čo mnou pohŕdajú: ‚Jehova povedal: „Budete mať pokoj.“‘ A všetkým, ktorí sa riadia svojím tvrdohlavým srdcom, hovoria: ‚Nič zlé sa vám nestane.‘” – Jeremiáš 23:17.

Bételovi proroci šikovne presunuli všetky Božie súdy do minulosti, do roku 1914; alebo odvrátili súd na svetské Kresťanstvo! Svedkovia Jehovovi určite neočakávajú žiadne nešťastie, ktoré ich postihne. Aj pedofili sa cítia príjemne! Z pohľadu veľkých mužov v Bételi sú jedinými zločincami obete zneužívania detí a ich zástancovia, ktorí propagujú zradu a pokrytectvo Strážnej Veže!

Strážna Veža tým, že sa mazná s pedofilmi a stáva sa právnymi protivníkmi ich mnohých obetí, v skutočnosti podporuje zločincov, ako sú pedofili. Ako pravdivé sú Božie slová: “U jeruzalemských prorokov som videl hrozné veci: Cudzoložia a klamú, podporujú zlých a nikto sa neodvracia od svojho zla. Všetci sú pre mňa ako Sodoma a obyvatelia mesta sú ako Gomora.“ – Jeremiáš 23:14.

Vedúci Zbor horlivo nazýva ex-SJ „odpadlíkov“. Každý, kto spochybňuje vznešeného Verného Otroka, je odsúdený ako rúhač a odpadlík. Ale v skutočnosti odpadnutie pochádza vždy zhora – od vodcov! Preto Boh uvádza: “Toto hovorí Jehova vojsk proti prorokom: „Nakŕmim ich palinou a dám im piť otrávenú vodu, lebo od jeruzalemských prorokov sa rozšírilo odpadlíctvo do celej krajiny.“ Toto hovorí Jehova vojsk: „Nepočúvajte slová prorokov, ktorí vám prorokujú. Podvádzajú vás. Videnia, o ktorých hovoria, si vymysleli sami, nie sú z Jehovových úst.” – Jeremiáš 23:15, 16.

Pretože k odpadnutiu, ktoré sa šíri po celej krajine, dochádza bezprostredne pred začiatkom záverečnej časti dní, malo by byť zrejmé, že „Jeruzalem“ predstavuje Kristovu kongregáciu. To je vhodné, pretože kresťanstvo pochádza z doslovného mesta Jeruzalem. A samozrejme, na celom svete neexistuje väčší klam, ako neviditeľná fantázia parúzie! Apoštol Pavol varoval bratov, aby sa chránili pred satanovou operáciou prostredníctvom muža bezprávia, ktorý bude mať klamný vplyv tým, že vymyslí falošnú parúziu – presne tak, ako to urobila Strážna Veža.

A nakoniec muž bezprávia dovedie tých, ktorí sú pod jeho klamným vplyvom, k odpadnutiu. Toto je predpokladom druhého príchodu Krista, ako povedal Pavol: Nedajte sa nikým a ničím oklamať, lebo skôr ako príde ten deň, musí nastať odpadnutie a prejaví sa človek nezákonnosti, syn zničenia. Je to protivník, ktorý sa vyvyšuje nad všetko, čo sa nazýva bohom a čo sa uctieva. Posadí sa v Božom chráme a pred všetkými sa bude vydávať za boha. Nepamätáte si, že som vám o tom hovoril, keď som bol u vás?” – 2. Tesaloničanom 2:3-5.

Ukážte im to! Strážna Veža skutočne zastavila verejnú službu a zakázala Jehovovým svedkom stretávať sa! A teraz Vedúci Zbor požaduje, aby v záujme jednoty všetci Jehovovi svedkovia vyhrnuli rukávy a podrobili sa sérii injekcií experimentálnej génovej terapie! Napriek tomu, že určite vedia, že tisíce ľudí už zomreli na priamy následok a státisíce ľudí boli zranené a po injekcii mRNA sa u nich vyvíjajú zvláštne choroby!

Vedúci Orgán však očkovanie prakticky stanovil ako požiadavku ich takzvaného pravého uctievania! Aby VZ prinútil kŕdeľ podrobiť sa injekciám, ktoré sa mimochodom musia podávať každých pár mesiacov a dokonca neposkytujú imunitu, tvrdilo, že Jehova pracuje prostredníctvom svojho kanála. Inými slovami, Jehova od teba očakáva, že budeš užívať tento liek, ktorý ťa môže zraniť na celý život alebo ťa dokonca zabije! 

Toto určite nie je z Jehovových úst, z Božieho kanála! Ale vedenie Strážnej Veže je teraz úplne v opozícii voči Kristovi, to jest stalo sa jeho odporcom, Satanom, presne tak, ako to urobil Judáš Iškariotský pred popravou Božieho syna, Ježiša Krista! Začalo sa predpovedané odpadnutie. Môže byť búrka ďaleko?

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com