Cítim sa veľmi privilegovaný, že som sa stal jedným zo svedkov Jehovových a mal malý podiel na celosvetovom kazateľskom a učiteľskom diele, ktoré od svojho vzniku pred viac ako 140 rokmi sponzoruje Biblická a traktátna spoločnosť Strážna Veža. Počas rokov môjho venovania sa Bohu a jeho veciam a môjho duchovného spojenia s mnohými milovníkmi pravdy sa vo mne hlboko vrývalo, že musíme byť bojovníkmi za pravdu! Za posledných viac ako 20 rokov som zažil aj to, čo pomazaný apoštol označoval ako „Božie volanie nahor“. Bolo to úplne nečakané a nebolo to nič, čo by som si prial alebo hľadal. Napriek tomu som bol, aspoň v mojom prípade, spolu s povolaním podnietený proroctvom a bol som ním úplne pohltený.

Môžem sa v malej miere prirovnať ku prorokovi Ezechielovi, ktorého Boží duch chytil za chumáč jeho vlasov a odniesol ho, aby videl vízie Boha. Pre mňa to bolo, akoby som bol prinútený sedieť na stoličke a každý deň čítať Bibliu celé hodiny a aby som nazrel do vízií, ktoré Boh pôvodne preniesol na prorokov. Môžem len predpokladať, že s poznatkami, ktoré mi boli poskytnuté v dôsledku úplného ponorenia sa do hlbokých vecí Božieho Slova a spôsobu, ako to pre mňa osobne vyšlo, že mojou úlohou je oznamovať Jehovove rozsudky v najväčšej možnej miere s obmedzenými prostriedkami, ktoré mi boli zverené; teda –táto webová stránka a internetová kniha. Pred rokmi som si neuvedomoval, že byť bojovníkom za pravdu by znamenalo zaútočiť na spoločnosť Strážna Veža! Pre svedkov Jehovových to môže znieť trúfalé alebo dokonca absurdné! Strážna Veža však nechtiac schválila môj smelý postoj. Ako to? Tu je citát zo Strážnej veže z 15. januára 1974 :

Čo má za následok, keď je lož bez povšimnutia dovolená? Nenapomáha ticho aby klamstvo sa stalo pravdou, aby potom mohlo slobodnejšie ovládať, aby mnohých ovplyvnilo, možno aj vážne zranilo? Čo sa stane, keď sa zneužitie úradnej moci a nemorálnosť ponechajú neodhalené a nepotrestané? Nie je to ako zakrývať infekciu bez akejkoľvek snahy ju vyliečiť a zabrániť jej šíreniu? Ak sú osoby vo veľkom nebezpečenstve zo zdroja, o ktorom nemajú podozrenie, alebo že ho klamú tí, ktorých považujú za svojich priateľov, je neláskavé ich varovať? Možno radšej neuveria varovaniu. Môžu sa dokonca aj pohoršiť. Ale, oslobodzuje táto skutočnosť človeka od morálnej zodpovednosti varovať ich?

Strážna Veža tvrdí, že Kristova prítomnosť sa začala v roku 1914. Svedkovia Jehovovi boli presvedčení, aby uverili, že Boh ich už uviedol do duchovného raja a že súd nad Božím domom je minulosťou. Tieto tvrdenia jednoducho neobstoja pod biblickým dohľadom! Okrem toho existuje veľa ďalších chýb. Každý, kto poctivo preskúma fakty, si uvedomí, že neklamem. Tieto klamstvá zostali nespochybniteľné príliš dlho. A je pravda, ako hovorí SV, mlčanie iba pomáha klamstvu, aby sa stalo pravdou a ovplyvnilo ešte viac ľudí!  Za posledné dve desaťročia som sa úprimne obrátil na Vedúci Orgán a vedenie Strážnej Veže, a to súkromne aj v široko publikovaných otvorených listoch. Úprimne som sa ich snažil varovať a nabádať, aby boli verní Bohu. Jednoducho moju správu ignorovali a bezpochyby sa im hnusí, keď ich niekto cudzí chce opraviť! Čiže, neboli to proroci starých neznámych osôb, ktorých poslal Jehova do ústredia, aby im hovorili o Božích súdoch? A boli prijatí dobre alebo vysoko uznávaní?

Ako – ako sa môžu Jehovovi svedkovia opýtať – sme zo Strážnej Veže vo ‘veľkom nebezpečenstve’? Pretože je to zdroj ‘klamného vplyvu’, apoštol Pavol varoval, že Boh dovolí ísť k tým, ktorí poznajú pravdu, aby vyskúšal našu lásku k pravde. Neupozornil apoštol Pavol na prítomnosť Muža Bezprávia, ktorý bude sedieť v chráme Božom a verejne sa predstavovať ako boh, a že iba prejav Kristovej prítomnosti ho odstráni? Toto sú veci, ktoré som predložil na zváženie.  Autentický príchod Krista a skutočná parúzia sú stále pred nami. Mysliace osoby si určite uvedomia hlboké dôsledky takejto veci. Je to pravda. Neklamem. Keď sa Pavol pýtal Galaťanov: “Stal som sa vašim nepriateľom, pretože vám hovorím pravdu?” – Galaťanom 4:16. 

Robert King