Denný Text na streda 5. mája 2021:

“Nedajte sa nikým a ničím oklamať, lebo skôr ako príde ten deň, musí nastať odpadnutie a prejaví sa človek nezákonnosti, syn zničenia.” – 2. Tesaloničanom 2:3.

Satan zahmlieva pohľad ľudí na Jehovu. Po smrti Ježišových apoštolov začali niektorí z tých, ktorí tvrdili, že sú kresťania, šíriť falošné náuky. (Sk. 20:29, 30) Títo odpadlíci zahmlievali totožnosť jediného pravého Boha. Prestali vo svojich prekladoch Biblie používať Božie meno a uprednostňovali výrazy ako napríklad „Pán“. Keď odstránili Božie meno a nahradili ho titulom „Pán“, bolo pre čitateľov Biblie ťažšie vidieť rozdiel medzi Jehovom a inými „pánmi“, o ktorých hovorí Biblia. (1. Kor. 8:5) Výraz „Pán“ používali na Jehovu i na Ježiša, a preto bolo pre ľudí ťažké pochopiť, že Jehova a Ježiš sú dve odlišné osoby a majú rozdielne postavenie. (Ján 17:3) Tento zmätok prispel k vzniku náuky o Trojici, ktorá nie je založená na Biblii. Následkom toho mnohí považujú Boha za tajomnú bytosť a myslia si, že nie je možné spoznať ho. To je obrovské klamstvo! (Sk. 17:27) w19.06 5 ods. 11

Všetko, čo je uvedené v odseku vyššie, je pravda. Strážna Veža viedla úspešnú kampaň na zvrátenie stáročných klamov propagovaných cirkvami, ako je Trojica. Je chvályhodné, že Strážna Veža obnovila Božie meno na svoje správne miesto v Písme a reprodukovala Bibliu vo viac ako 1000 jazykoch! Ale vzhľadom na kontext 2. Tesaloničanom 2: 3, sa apoštolské varovanie týkajúce toho, že sa nenechajme zviesť z cesty, týka niečoho úplne iného – niečoho oveľa bližšieho k domovu pre Jehovových svedkov. Pavol bol dosť konkrétny. Varoval bratov, aby sa nenechali zviesť tými, ktorí vytvárajú písomné dokumenty, akoby od apoštolov, a autoritatívne vyhlasujú, že prítomnosť sa už začala a Jehovov deň je tu. To je samozrejme presne to, čo Strážna Veža urobila od svojho vzniku až do tejto chvíle! Prečítajte si verš pre seba:

“Čo sa týka prítomnosti nášho Pána Ježiša Krista a času, keď k nemu budeme zhromaždení, prosíme vás, bratia, nedajte sa rýchlo zmiasť ani rozrušiť, ak niekto tvrdí, že Jehovov deň je už tu, a to ani vtedy, keby vás presviedčal, že je to posolstvo od Boha alebo vyhlásenie či list od nás. Nedajte sa nikým a ničím oklamať, lebo skôr ako príde ten deň, musí nastať odpadnutie a prejaví sa človek nezákonnosti, syn zničenia.” – 2. Tesaloničanom 2:1-3. Vedúci zbor v posledných rokoch začal označovať apoštolov za Riadiaci Orgán prvého storočia. Na tomto označení nie je nič zvlášť zlé. Čo je znepokojujúce, je to, že sa vedúci zbor Jehovových svedkov povyšuje na status inšpirovaných apoštolov! A to je naznačené aj v Pavlovom proroctve. (Pozri článok: Tí, ktorí hovoria, že sú apoštoli.

Je nepopierateľné, že aj keď Vedúci Zbor sám osebe netvrdí, že je inšpirovaný, zahalil sa do prorokovho plášťa – odvážne hlásal, že kráľovstvo už prišlo! Teda hovorenými správami od ‘triedy otrokov’ hrmiacich cez reproduktory na mohutných zjazdoch a zhromaždeniach a prostredníctvom literatúry napísanej s apoštolskou autoritou splnila Strážna Veža proroctvo, pretože sa začal zdroj zavádzajúcich vyhlásení, ktoré tvrdia, že parúzia sa začala, a je tu Jehovov deň – presne tak, ako proti tomu vopred varoval Pavol. Svedkovia Jehovovi si samozrejme neuvedomujú, že rok 1914 je obrovský podvod – súčasť rozsiahlej Satanovej operácie. A tak nemôžu pochopiť význam varovania apoštola. Je to preto, lebo vo väčšej alebo menšej miere sú všetky SJ pod vplyvom muža bezprávia, ktorý sa vydáva za verného a diskrétneho otroka. Preto Pavol označil muža bezprávia za syna zničenia, čo bolo označenie, ktoré dal Ježiš Judášovi. Na Judáša sa spomína ako na zradcu Krista, ale pôvodne bol apoštolom a jedným z Ježišových intímov spoločníkov! 

Strážna Veža tvrdí, že človekom bezprávia je duchovenstvo. Ak by to bola pravda, aký vplyv má duchovenstvo na Jehovových svedkov? Prakticky žiadny. Stačí sa pozrieť na to, ako bol Denný text dômyselne skrútený tak, aby zodpovedal rozprávaniu Strážnej Veže. Čítanie kontextu by malo každému, kto má otvorenú myseľ, odhaliť, že Pavol varoval kresťanov pred tými, ktorí by tvrdili, že Ježiš sa už vrátil. Pomazaní kresťania zvlášť túžia po tom, aby prišiel Kristus. To ich robí zraniteľnými voči nepravdivým informáciám, ktoré sa zdajú byť založené na Písmach. Preto bol Pavol taký dôrazný: „Nech vás nikto nezvedie z cesty“ – bez ohľadu na to, aký je verný a diskrétny! Pre Jehovových svedkov je prakticky nemožné sa s tým vyrovnať. Taká je povaha mocného satanovho pôsobenia, ktorú Jehova umožňuje ísť k tým, ktorí poznajú pravdu – napríklad pravdu o vzťahu medzi Jehovom a Ježišom. 

„Ale čo verný a diskrétny otrok,“ odseknú Jehovovi svedkovia? Ako môže človek bezprávia koexistovať s verným otrokom?  Nevaroval Ježiš Kristus pred existenciou zlého otroka, toho, ktorý bude vyvrhnutý do vonkajšej temnoty – ako Judáš? Pravda, ktorá je pochovaná pod vrstvami a vrstvami dvojitého rozhovoru a zahmlievania, je táto: otroci, ktorí sú menovaní, aby uživili domácnosť ostatných otrokov, sú menovaní pred príchodom pána domu na inšpekciu. Nie je to dosť jednoduché? A pán neprišiel. Zatiaľ ste so mnou? Keď dorazí, denný program stravovania sa uzavrie. Aj Jehovovi svedkovia by ochotne súhlasili. A na rozdiel od základnej viery (klamstva), ktorá je základom Spoločnosti pre biblické a traktáty Strážnej Veže, príchod pána neuzaviera neviditeľnú parúziu. Práve naopak: Bude to znamenať začiatok veľmi viditeľnej prítomnosti Ježiša Krista medzi vyvolenými!

“Ježiš to vysvetlil svojim apoštolom (vrátane Judáša) v 12. kapitole Lukáša, kde povedal: Buďte pripravení a svoje lampy majte rozsvietené. Buďte ako ľudia, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Šťastní sú tí otroci, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť! Uisťujem vás, že sa opáše, pozve ich k stolu, pristúpi k nim a bude ich obsluhovať. A ak príde počas druhej hliadky alebo počas tretej a nájde ich pripravených, budú šťastní! Buďte si istí, že keby domáci vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vlámať sa do domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, keď to nebudete považovať za pravdepodobné.“ – Lukáš 12:35-40.

Ako by mali svedkovia Jehovovi vedieť, grécke slovo „parousia“ doslova znamená prísť pozdĺž. A to je presne to, čo Ježiš povedal, že urobí s otrokmi, ktorých považuje za pripravených a bdelých – príde pozdĺž nich a bude im slúžiť! Je pozoruhodné, že Ježiš vyvolal príležitosť prvej večere, keď si Pán vyzliekol vrchný odev a opásal sa ako pokorný otrok a umyl nohy 11 apoštolom (Judáš už vyšiel von). Pavol vysvetlil, že zachovávanie Pánovej večere sa uzavrie, keď príde (1 Kor. 11:26), a to je presne ten záver, ktorý Ježiš urobil u Lukáša – akoby jeho príchod bol rovnaký ako keď Ježiš slúžil apoštolom počas večeri. Keď Syn človeka príde v noci ako zlodej, príde po boku vyvolených a bude im slúžiť – zjaví sa im! 

Zatiaľ čo Strážna Veža stanovila rok 1914 ako „najdôležitejší dátum v celých ľudských dejinách“ a Svedkovia Jehovovi boli očividne hypnotizovaní údajným splnením všetkého prorockého, medzitým sa na svete uvoľnila záplava lacných peňazí, ktorá zabránila zrúteniu Finančného impérium City of London sa konečne dostáva do fázy hyperinflácie cunami – čoskoro vytvorí obrovský dopad na cenu vecí, ako sú potraviny. V spojení s úmyselnou politikou obmedziť výrobu potravín ako súčasť Zelenej novej dohody a globálnej pandémie pochybného pôvodu, s ktovie, koľko mutáciami ešte, alebo ešte smrteľnejších mikrobiálnych látok, ktoré sa ešte stále prenesú v laboratóriách na výrobu biologických zbraní; na pozadí neúnavnej propagandistickej kampane zo strany Britského impéria, ktoré tlačí Ameriku do vojny s Ruskom a Čínou, sú kone apokalypsy pripravené na smrteľný cval! “Aj ty, buď pripravený, pretože o hodinu, ktorú si nemyslíš, že je to pravdepodobné, príde Syn človeka.”

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com