Tento článok je len veľmi krátkym prehľadom študijného článku, ktorý vyšiel vo Strážnej Veži z júla 2020!

Apoštol Peter nabádal kresťanov, aby sa sústredili na Božie Slovo, akoby to bolo jediné svetlo svietiace v tmavom mieste. Napísal to v rámci diskusie o Premenení Ježiša Krista, ktorej on sám bol očitým svedkom. Pripomína nám, že: “Keď sme vás oboznamovali s mocou a prítomnosťou nášho Pána Ježiša Krista, nedržali sme sa vymyslených falošných historiek, ale hovorili sme vám o jeho veľkolepej sláve, ktorú sme videli na vlastné oči.” – 2. Petra 1:16.

Apoštol ďalej varoval, že medzi pravými kresťanmi budú falošní učitelia, ktorí ich budú zneužívať falošnými slovami. Apoštol konkrétne napísal toto: Tak ako boli v izraelskom národe falošní proroci, aj medzi vami budú falošní učitelia. Tí budú nenápadne zakladať zhubné sekty, a keďže zaprú aj majiteľa, ktorý ich kúpil, privedú na seba rýchle zničenie. Mnohí budú napodobňovať ich bezočivé správanie a ich vinou sa bude hovoriť pohŕdavo o ceste pravdy. Vo svojej chamtivosti vás budú chcieť oklamať falošnými rečami. Ale ich trest, o ktorom bolo rozhodnuté už dávno, sa nepribližuje pomaly a ich zničenie je isté.” – 2. Petra 2:1-3.

Peter vedel, že do stáda vojdú útlačajúci vlci, čo sa samozrejme stalo v priebehu storočí po tom, čo apoštoli zomreli. Ale Peter bol inšpirovaný, aby predvídal to isté pre Boží zbor ako bezprostrednú predohru Ježišovho návratu, čo predznamenáva Premenenie Pána‘moc a prítomnosť nášho Pána Ježiša’. Preto ďalej hovoril o falošných učiteľoch: “Ale ich trest, o ktorom bolo rozhodnuté už dávno, sa nepribližuje pomaly a ich zničenie je isté.” Boh nikdy za minulých 2 000 rokov Kresťanstva nikdy nezničil tých, ktorí boli v opozícii. Nie, Petrova listina je v súlade s hebrejskými prorokmi, pokiaľ ide o deň Jehovovho príchodu proti falošným učiteľom. Teraz zvážme ich falošné slová. V piatom odseku sa uvádza:

Ak máme žiť v súlade s pravdou, musíme byť presvedčení, že Jehova je Bohom pravdy a že všetko, čo nám hovorí vo svojom Slove, je pravda. Okrem toho musíme byť presvedčení, že Ježiš je sľúbeným Mesiášom. Mnohí ľudia neveria, že Ježiš je Kráľom Božieho Kráľovstva. Ján varoval kresťanov, že je „mnoho podvodníkov“, ktorí by mohli zviesť každého, kto nie je pripravený obhájiť pravdu o Jehovovi a Ježišovi. (2. Jána 7–11) Napísal: „Kto je klamár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus?“ (1. Jána 2:22) Jediný spôsob, ako sa nedať oklamať, je študovať Božie Slovo. Iba tak spoznáme Jehovu a Ježiša. (Ján 17:3) A iba vtedy budeme presvedčení, že to, čomu veríme, je pravda.

Pozorne si všimnite, ako je všetko, čo je uvedené vo vyhlásení, je pravdivé. Takto fungujú falšovatelia. Pokiaľ ide o falošnú menu, dobrý falzifikát dokáže zistiť iba odborník. Možno si teraz prečítate odsek znova a všimnite si nenápadný odkaz na tých, ktorí ‘neveria, že Ježiš je Kráľom Božieho Kráľovstva’! Príležitostný čitateľ by z toho mohol vyvodiť, že Strážna Veža uisťuje, že Ježiš bol pomazaný ako Kristus a kráľ, keď ho v rieke Jordán pokrstil Ján Krstiteľ. Svedkovia Jehovovi by však mali vedieť, že to nie je to, o čo Strážna Veža hovorí! Majú na mysli ľudí, ako ‘e-watchman’, ktorí neveria, že sa Kristus vrátil v roku 1914! Ibaže ‘e-watchman’ nie je pochybovač! Pretože ‘e-watchman’ je si istý! 

Vie, že Ježiš Kristus sa nevrátil v roku 1914! Vie, že Strážna Veža klame! Vie, že v tomto sú slabí! Vie, že v covene démonov uctievajúci slobodomurári sedia na mocenských pozíciách nad Svedkami Jehovovými – aspoň doteraz! Sväté Písmo presne predpovedalo práve takúto vec; menovite, že bezprostredne pred príchodom Krista by existovali falošní učitelia, ktorí hlásajú, že Ježiš už prišiel – že už začal vládnuť vo svojom Kráľovstve! Písal som o tom mnohé roky. Podľa Strážnej Veže nemôžete kráčať v pravde, pokiaľ neveríte ich umele vykonštruovaným falošným príbehom. Ale ich násilný koniec skutočne nespí!

V paragrafe 11 sa uvádza:

Musíme odmietnuť  odpadlícke učenie. Od začiatku kresťanského zboru diabol používa veľa podvodníkov, aby vniesol pochybnosti do myslí verných Božích služobníkov. Vo výsledku musíme vedieť rozlíšiť rozdiel medzi skutočnosťami a klamstvami. Naši nepriatelia sa môžu pomocou internetu alebo sociálnych médií pokúsiť podkopať našu dôveru v Jehovu a našu lásku k našim bratom. Pamätajte, kto za takouto propagandou stojí, a odmietnite ju!

Toto je klasická úskočná lesť Satana Diabla – urob sa neviditeľným! Nech to vyzerá, akoby bol Diabol vonku a nie vo vnútri! Strážna Veža nabáda SJ, aby študovali Bibliu ako jediný spôsob kráčania v pravde. A čo hovorí Písmo? Pavol odhalil falošných učiteľov, ktorí sa vydávali za apoštolov v korintskom zbore, a hovoril o nich: Lebo sú to falošní apoštoli, podvodníci, ktorí predstierajú, že sú Kristovi apoštoli. A niet sa čo čudovať, veď sám Satan predstiera, že je anjel svetla. Nie je preto nič prekvapujúce, keď aj jeho služobníci predstierajú, že robia to, čo je správne. Ale nakoniec dostanú, čo si zaslúžia.” – 2. Korinťanom 11:13-15.

V paragrafe 12 sa uvádza:

Ako môžeme odolávať Satanovým útokom? Tak, že si posilníme dôveru v Ježiša a jeho úlohu v Božom predsavzatí. Musíme dôverovať aj vernému a rozvážnemu otrokovi, lebo jedine prostredníctvom neho Jehova vedie svoju organizáciu. (Mat. 24:45–47) Dôveru si posilňujeme tak, že pravidelne študujeme Božie Slovo. Potom bude naša viera ako strom s hlbokými koreňmi. Pavol použil podobné prirovnanie v liste Kolosanom: „Keď ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, žite tak ako on a nech je vaša viera pevne zakorenená, vybudovaná na Kristovi a pevná.“ (Kol. 2:6, 7) Ak si posilňujeme vieru, Satan ani tí, ktorí sú pod jeho vplyvom, nemôžu urobiť nič, čím by podkopali naše odhodlanie žiť v súlade s pravdou. (2. Jána 8, 9)

Všetci by sme mali všetci vážne študovať Božie Slovo. Strážna Veža pomohla pri výučbe mnohých vecí. Tu je však háčik! To, čo bolo doteraz ‘jediným kanálom’, sa stane pascou! Je to preto, že na preukázanie skutočnej viery a dôvery v Boha sa od nás bude vyžadovať, aby sme opustili to, čo sa až dodnes  považovalo za zdroj pravdy. O tom hovoril Ježiš, keď to povedal: Kto bude na streche domu, nech nezostupuje do domu po veci, a kto bude na poli, nech sa nevracia po vrchný odev. Beda tehotným a tým, ktoré budú dojčiť v tých dňoch! Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sabat, lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od začiatku sveta až doteraz a aké nikdy viac nebude.” – Matúš 24:17-21.

Pokiaľ ide o analógiu stromu, Júda bol inšpirovaný, aby napísal o rovnakých falošných učiteľoch, a prirovnal ich k skalám: Hodujú s vami na vašich hostinách lásky, ale sú ako skaly skryté pod vodou. Sú pastiermi, ktorí bez bázne pasú sami seba. Sú oblakmi bez vody, ktoré sú hnané vetrom sem a tam. Sú stromami, ktoré sú na jeseň bez ovocia, stromami, ktoré úplne odumreli a boli vytrhnuté aj s koreňmi. Sú divokými morskými vlnami, ktoré vyvrhujú svoje hanebné skutky ako penu, bludnými hviezdami, ktoré navždy zostanú v tej najčernejšej tme.” – Júda 12, 13.

Strážna Veža sa topí vo vlastnej hanbe ako prenasledovateľ sexuálne zneužívaných detí! Skutočne  – neplodné stromy! Strážna Veža je mŕtvy ovocný strom. Jediným dôvodom, pre ktorý na prvom mieste existoval, bolo poskytnúť smer pre uctievateľov Jehovu Boha a dať im povzbudenie, ako aj tlačený materiál do služby pre Kristových učeníkov! Teraz, keď pastieri, ktorí len živia samých seba, ukončili zvestovateľskú prácu, a čo ďalej ostáva pre rozsiahlu vydavateľskú spoločnosť? Už vôbec nie je potrebná! Ich ‘druhá smrť’ znamená, že zlí otroci dostanú rozsudok večnej smrťi – Čaká ich čiernota zabudnutia!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com