Nie, pretože apoštol Pavol povedal, že Jehovov deň prichádza presne ako zlodej v noci. Akonáhle sa začne Jehovov deň – to je všetko! A podľa Ježiša bude znamením jeho zlodejskej prítomnosti národ útočiaci proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Preto ich prehlásenie „mier a bezpečnosť“ musí bezprostredne predchádzať vojnám medzi národmi.

Pavol ďalej hovoril, že k nim potom prichádza náhle zničenie ako bolesť brucha tehotnej ženy. Podľa tejto ilustrácie však pôrodné bolesti nemajú za následok okamžité narodenie dieťaťa, ale iba signalizujú začiatok procesu. Ježiš tiež spomínal začiatok vojny a ďalší vývoj ako „počiatočné bolesti úzkosti“.

Z politického hľadiska sú mierové dohody často bezprostredným predchodcom vojny. Napríklad v deň, keď bol Pearl Harbor napadnutý, bola japonská mierová delegácia vo Washingtone DC. Hitler napísal neagresívny pakt so Stalinom krátko predtým, ako nacisti napadli Rusko. A potom tu bol britský premiér Chamberlain, ktorý sa snažil upokojiť Hitlera a v roku 1938 sa pochválil tým, že dosiahol „mier v našej dobe“ – vtedy KABOOM! O rok neskôr Hitler uviedol na svet Blitzkrieg!

V súčasnosti USA čoraz viac a viac zasahujú do vnútorných záujmov krajín, kde používajú jeden štát za druhým v stratégii obkľučovania Číny a Ruska, ale tiež pracujú v zákulisí, aby vytvorili mierový pakt medzi Izraelom a Palestínou, ktoré bola po desaťročia v nebezpečnej vojnovej sitácii. Napokon, Obama už dostal Nobelovu cenu za mier, ktorá podľa neho predstavuje uznanie, že sa snažil priniesť dlho nedosiahnuteľný mier a bezpečnosť na Blízkom východe!