Denný Text na Piatok, 10. júla 2020:

Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby. (Mat. 5:3)

Od zvierat sa líšiš napríklad tým, že máš duchovné potreby, a tie dokáže uspokojiť iba Stvoriteľ. (Mat. 4:4) Keď pozorne počúvaš to, čo ti hovorí, získavaš porozumenie, múdrosť a šťastie. Boh ti dal svoje Slovo a množstvo duchovného pokrmu od „verného a rozvážneho otroka“, aby uspokojil tvoje duchovné potreby. (Mat. 24:45) Tento pokrm je veľmi pestrý a pomáha ti mať bližší vzťah k Jehovovi. (Iz. 65:13, 14) Vďaka duchovnému pokrmu získaš múdrosť a schopnosť premýšľať, ktorá ťa chráni v mnohých ohľadoch. (Prísl. 2:10–14) Potom dokážeš rozoznať falošné učenie. Patrí k nemu napríklad názor, že neexistuje Stvoriteľ alebo že peniaze a hmotné veci sú kľúčom k šťastiu. Okrem toho dokážeš odolávať nesprávnym žiadostiam a vyhýbať sa škodlivým zvykom. Preto sa zo všetkých síl snaž získať múdrosť a schopnosť premýšľať a chráň si ich ako poklad. w18.12 20 ods. 6 – 7

Svedkom Jehovovým sa pravidelne pripomína, že im Verný a Diskrétny Otrok ponúka najkvalitnejšie duchovné jedlo. Predpokladá sa, že to bude až do okamihu, keď dôjde Pán Ježiš Kristus. Je tu však ešte jeden zaujímavý aspekt! Pretože je nepopierateľné, že Strážna Veža dominuje duchovným životom Svedkov Jehovových, nie je neopodstatnené predpokladať, že Diabol ľstivo podporoval zákerne modlárstvo organizácie SJ. Modlárstvo je čokoľvek, čo zmenšuje význam Jehovu Boha!

V prípade Jóba, on nemal ani potuchy, že sa stal stredobodom záujmu medzi Satanom a Jehovom. Dokonca ani po ukončení skúšky neexistuje žiadna zmienka o tom, že by ho Boh informoval o tom, čo sa stalo v neviditeľnom nebi. Boh je koniec koncov Hrnčiar a  ľudia sú jeho hlinkou, ktorú formuje. Hrnčiar nemusí zodpovedať za keramiku, ktorú vytvára. Teraz zvážte proroctvo Izaiáša: Ako len všetko prekrúcate! Či je hrnčiar to isté čo hlina? Môže výrobok povedať o svojom výrobcovi: ‘Neurobil ma’? Môže výtvor povedať o svojom tvorcovi: ‘Ničomu nerozumie’?” – Izaiáš 29:16.

29. kapitola Izaiáša vrhá svetlo na to, ako Boh zamýšľa uskutočniť svoj projekt. Nie je na ľuďoch, aby spochybňovali jeho metódy. A čo je Boží projekt? My sme. Jeho ľudia sú Jeho projektom! Už dávno predtým, ako Strážna Veža vôbec existovala, sa Boh zaoberal inherentným problémom, ktorý by nevyhnutne prišiel s tým, aby nedokonalí muži predsedali organizácii ponúkanej ako pozemská organizácia Jehovu Boha. Problém je, že ľudia majú tendenciu byť modlármi. Boh popisuje problém, ktorý v súčasnosti existuje: Tento ľud ku mne pristupuje ústami a ctí ma svojimi perami, ale ich srdce je odo mňa vzdialené; a ich strach zo mňa je založený na príkazoch ľudí, ktorí ich učili.“

Vezmite prosím na vedomie, že Boh nenaznačuje, že ‘tento ľud’ k nemu nepatrí, alebo že nie sú vzdelaní. Ako hovorí Strážna Veža, že títo ľudia len (falošne) tvrdia, že slúžia Bohu. ‘Tento ľud’ ctí Jehovu svojimi perami. Inými slovami, oni len kážu a učia o Jehovovi. Pri modlitbe sa modlia k Jehovovi len ústami. Preto ‘príkazy mužov’ musia vychádzať z tých, ktorí dohliadajú na nich; nakoniec od Verného a Diskrétneho Otroka. Sú to učitelia, ktorí učia príkazy ľudí. Božie riešenie problému polostrednej oddanosti je zjavené v nasledujúcom verši: Preto som tým, ktorý s týmto ľudom budem robiť znova úžasné veci, s údivom nad údivom; a múdrosť ich múdrych zahynie a skryté porozumenie ich diskrétnych mužov bude skryté!“

Čo sa podieľa na tom, že Boh koná úžasné veci? Súvisí to s príchodom Jeržiša Krista, ktorý je v Izaiášovi označený za ‘úžasného radcu’. Zázraky, ktoré Kristus vytvorí, sa odohrajú mimo autority zodpovedných mužov. Múdrosť múdreho a diskrétneho otroka nepríde do hry! Akú autoritu alebo vierohodnosť by mohla Strážna Veža vlastniť vzhľadom na skutočný príchod Ježiša Krista?

Na zdôraznenie slepoty a neschopnosti vidiacich SV porozumieť situácii sa otvára 29. kapitola Izaiáša opisom obliehania Ariela, symbolického názvu Jeruzalema. Izaiáš ďalej opisuje mesto obklopené palisádou, čo je presne to, čo Ježiš povedal, že sa uskutoční pri uzavretí systému vecí a zničenie ‘Jeruzalema’. Strážna Veža vyhlasuje, že sväté miesto, ktoré bude počas súženia spustošené, je skutočne celé Kresťanstvo a Babylon Veľký. Ich duchovné rozlišovanie je rovnaké, ako hovorí Písmo: Lebo Jehova na vás nalial ducha hlbokého spánku; Zavrel vaše oči, proroci a zakryl vaše hlavy, vizionári.“

Komentáre a otázky zasielajte na dresu: mildson@gmail.com