Denný text na Stredu 15. októbra 2014:

“V tej chvíli sa Pán obrátil, pozrel sa na Petra a on si spomenul na Pánove slová: ‘Skôr ako dnes zakikiríka kohút, trikrát ma zaprieš’.“ -Lukáš 22:61.

Peter prejavil strach z človeka a občas klopýtal; zostal však verný Ježišovi a Jehovovi. Napríklad verejne poprel svojho pána, nielen raz, ale trikrát. (Lukáš 22: 54-60) Neskôr Peter nekonal kresťanským spôsobom a zaobchádzal s pohanskými veriacimi, akoby neboli nejako takí dobrí ako obrezaní židovskí kresťania. Apoštol Pavol však videl túto záležitosť jasne – v zhromaždení nebol priestor na triedne rozdiely. Petrov prístup bol nesprávny. Predtým, ako Peterove správanie mohlo narušiť bratstvo, Pavol konal priamou verejnou radou pre Petra priamo tvárou do tváre. (Gal. 2: 11-14) Bol Peter hrdý a tak zranený, že by opustil vieru na celý život? Nie. Vážne zvážil Pavlovu radu, použil ju a pokračoval v závode kresťanského života. w13 3/15 1:12

Komentár:

Ó, keby iba vedúci muži organizácie nasledovali svoju vlastnú radu! Aký obrovský rozdiel by to urobilo! Koľko svedkov Jehovových klopýtala Strážna Veža? Desiatky tisícov? Stovky tisícov? Možno viac ako milión? Koľko bude v budúcnosti klopýtaných, keď bude zrejmé, že Strážna Veža podviedla Jehovových svedkov o predpokladanej prítomnosti Ježiša Krista začiatkom roku 1914? Ale kto im poradí? Určite nebudú akceptovať opravu od obyčajného človeka. Rovnako ako Ježiš opravil Petra a všetkých apoštolov po jeho zmŕtvychvstaní, je to tak, že iba Kristus môže zvestovať a pokoriť vysokých a mocných hovorcov pre pozemskú organizáciu Jehovu Boha! A tak to urobí v blízkej budúcnosti. 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com