Niekto ma požiadal, aby som predniesol prezentáciu o kráľovi severu a kráľovi juhu.

Musím povedať, že som mal v úmysle natočiť dokument s obrázkami a hudbou a tým všetkým. A musím povedať, že je to trochu zastrašujúci projekt z jednoduchého dôvodu, že proroctvo o kráľovi severu a juhu je také rozsiahle. Je to najpodrobnejšie proroctvo v Biblii.

Začína, samozrejme, v prvej časti 11. kapitoly a siaha až po dvanástu kapitolu Daniela. A začína sa rozpadom Alexandrovej ríše, ako vieme, na štyri segmenty. Dve časti, predovšetkým Sýria a Egypt, sa stali prvým kráľom severu a kráľom juhu. A boli kráľmi na severe a na juhu, pretože Sýria bola severne od Izraela – “Krajiny Ozdoby” – a Egypt na juhu.

Časom Rímska ríša pohltila obe tieto ríše alebo kráľovstvá. A tak to bolo v čase keď prišiel Kristus. Na scéne bol už len kráľ severu. A kráľom severu bola v tom čase samozrejme Rímska ríša. A kráľ severu bol nápomocný pri usmrtení Ježiša a prenasledovaní svätých. A čo je zaujímavé, takto vtedy celé proroctvo končí. Len namiesto toho, aby Krista usmrtili, Kristus im “opláca láskavosť”, dalo by sa povedať keď Michal, Veľké knieža, povstáva (aby konal). Je to fascinujúce proroctvo a nemôžem sľúbiť, že urobím dokumentárnu vec. Ale môžeme to považovať ako druh základu. A pretože nemôžem hovoriť o tom, čo sa týka celého proroctva, nemám fotografickú myseľ ako Fred Franz. Ale je zaujímavé, že Fredovi priatelia pravdepodobne napísali väčšinu kníh a časopisov Strážnej veže o proroctvách. Prvý komentár ku knihe Daniel k proroctvu najmä o kráľoch severu a juhu bol v roku 1958 “Nech sa stane tvoja vôľa”.

A v tom čase Strážna veža identifikovala kráľa severu so ZSSR, ale v čase prvej svetovej vojny stotožnila kráľa severu s Nemeckom. A potom to malo byť nacistické Nemecko v čase 2. svetovej vojny. A potom Východné Nemecko pohltil Sovietsky zväz.

A dávalo to zmysel, že táto rola prešla na ZSSR. Možno mnohí z vás ste vtedy ešte nežili, ale ja si pamätám Sputnik. Preteky v zbrojení sa len rozbiehali. A Rusi, Sovieti, boli prví, ktorí vypustili na obežnú dráhu Zeme bezpilotný objekt, satelit Sputnik. A tak sa komentár v knihe “Nech sa stane tvoja vôľa” zdal celkom vierohodný.

Potom sa však stalo niečo nečakané. Bolo to neočakávané aj z pohľadu Strážnej veže, a dokonca aj z pohľadu mnohých svetových vodcov, štátnikov, politikov, a ďalších. Ale v roku 1993 bol Sovietsky zväz rozpustený.

No, bol to taký pomalý proces. Napríklad v roku 1989 padol Berlínsky múr. Východnému a Západnému Nemecku sa umožnilo opätovné zjednotenie. Gorbačov sa pokúsil urobiť reformy s Glasnosťou a Perestrojkou.

Ale potom sa to všetko zrútilo. A vtedy prišli západní bankári a využili ruských oligarchov, aby odčerpali toľko prírodného bohatstva Ruska koľko mohli. A potom, ku koncu 90. rokov, prišiel Vladimír Putin – nacionalista.

A začal získavať späť to, čo vzali západní bankári. A odvtedy je na ich zozname terčov. …

Ale ide o to, že mi musíte dovoliť, aby som tu trochu odbočil. Pred časom som totiž čítal, že ak musíte mať poznámky alebo hovoriť z osnovy, tak pravdepodobne nepoznáte svoju tému.

Uvidíme teda, či poznám svoju tému a žiadam o trochu voľnosti, ak by som ušiel z tangenty (vzdialil sa od základnej témy) sem a tam, ako práve teraz.

Posledný komentár Strážnej veže bol v publikácii “Venujte pozornosť Danielovmu proroctvu”, ktorý bol napísaný o čase, keď sa Vladimir Putin dostal k moci, presne v roku 1998 rokov, čo bolo pred 20 rokmi? A v tom čase bol Sovietsky zväz už päť rokov zaniknutý. A Strážna veža vtedy povedala: ‚Kto je teraz kráľom severu? Nevieme. Vznikne opäť ako Rusko, alebo dôjde k novým pretekom v zbrojení? Nevieme. Je múdre nešpekulovať.“

Tak to je v pohode. Veľa ľudí špekuluje o rôznych bláznivých veciach. Ale je s tým problém. Pretože Strážna veža dlho učila, že čas konca sa začal v roku 1914. V skutočnosti, ak sa naozaj chcete dostať do histórie Strážnej veže, pôvodne učili, že čas konca sa začal v roku 1799, keď Napoleon zosadil pápeža z trónu alebo niečo také. Takže upravili niekoľko vecí.

Ale tu je problém ak sa čas konca začal v roku 1914 … Mimochodom, tento výraz „čas konca“ sa objavuje výlučne v knihe Daniel. Existujú tiež variácie, ako “posledná časť dní”, “posledné dni”, „záver systému“. Ale tento výraz “čas konca” sa u Daniela objavuje asi šesťkrát, myslím. A na jednom z tých miest sa hovorí, že “v čase konca bude táto kniha, toto proroctvo, odpečatená”. A spravodliví budú žiariť tak jasne ako Slnko v kráľovstve. Takže, ak by bol rok 1914 začiatkom času konca, potom by boli všetky tieto veci už poznateľné. Ale podľa Strážnej veže: “Dnes nevieme, kto je tento kráľ severu. Mnohokrát totiž zmenil svoju identitu a teraz sme bezradní. Budeme musieť počkať a uvidíme?”
(Pozn. prekl. Toto platilo v roku 2018. Dnes ptatí “This is it! – Toto je ono! Králom Severu je Rusko a jeho spojenci.)

No, s tým súhlasím, počkáme a uvidíme.

Ako mnohí viete, môj názor je taký, že čas konca ešte nezačal. A cítim, že podľa Daniela a Zjavenia je čas konca tým istým časovým obdobím aj keď je to rôzne formulované, vyjadrené ako “čas, časy a pol času”, “42 mesiacov” v Zjavení, “1260 dní” a tak ďalej. To je “čas konca”. Až vtedy budú všetky tieto veci odhalené. Takže je to pre mňa trochu protirečenie, pretože by som musel priznať, že ani mne kniha Daniel nie je odpečatená.

Ak čas konca nezačal, tak potom, kto som, aby som povedal, že toto je správne alebo toto je nesprávne? Dobre, akceptujem to. Myslím si však, že môžeme pochopiť, že existuje množstvo nezrovnalostí s tým, čo už Strážna veža k tejto téme zverejnila.

Takže mojím cieľom je odpratať časť tohto odpadu, dalo by sa to tak povedať, a začať myslieť odznova. A budeme musieť počkať a uvidíme. Ale faktom zostáva, že možno bude ľachšie čakať, ak sa zbavíme niektorých z týchto mylných predstáv.

Pamätám si, keď sa v roku 1993 zrútil Sovietsky zväz. Pre mňa to bol šok. Pretože viete, už som bol celkom naladený na tieto proroctvá. A najprv som si pomyslel, no, možno sa kráľ severu naozaj dostal až k svojmu koncu a že už sme tam a že Michal povstane. Ale samozrejme čas plynul a mne došlo, dobre, možno že ZSSR vôbec nebol kráľom severu. Možno existuje iný kráľ severu. A toto je teraz moje presvedčenie.

Napísal som knihu “Sám Jehova sa stal kráľom”. Ak to niektorí z vás sledujú, teraz je v treťom vydaní. Ale kapitola o kráľovi severu zostala v podstate rovnaká.

A naozaj nemám nič nové, čo by som dodal, okrem toho, že niektoré z novších udalostí s prezidentovaním Donalda Trumpa a reakcie, ktoré proti nemu povstavajú, myslím si, že len potvrdili môj názor.

A samozrejme, môj názor je taký, že Britské impérium je kráľom severu. A to už od roku 1700, kedy vzniklo Britské impérium. A kráľom juhu je dnes Amerika.

Teraz Strážna veža, ako som to už spomenul, prešla opäť k pôvodnému názoru, kto je kráľom severu, a identifikovali kráľa juhu ako anglo-americkú dvojitú veľmoc.

Je pravda, že existuje anglo-americká aliancia. Ale je to nepokojné spojenectvo. A Daniel to opisuje v druhej kapitole. Spomeňte si, že kolos sa skladá z rôznych kovov a dostávame sa na spodok nôh, ktoré sa skladajú zo železa a hliny. Železná časť nôh predstavuje Rímske impérium a teraz sa ich železo zmiešava s hlinenou časťou nôh. Je to nový politický subjekt, ktorý je zmiešaný s časťou starého.

V minulosti Strážna veža hovorila, že železné a hlinené nohy jednoducho predstavujú politicky rôznorodý svet, niečo v tom duchu.

Nedávno ich však identifikovali ako anglo-americkú dvojitú veľmoc. Ale nebolo im celkom jasné, čo odlišuje železo a hlinu. Niektorí by mohli považovať železo a hlinu za dva odlišné systémy ako kapitalizmus a komunizmus. Ale to naozaj nie je adekvátne rozlíšenie. Po prvé, pozrite sa na Čínu. Je to komunistický národ a je tiež kapitalistický, ale je to jeden suverénny národ. V skutočnosti železo predstavuje Impérium, a Britské impérium zdedilo tento “plášť” po Rímskej ríši.

A je to už dávna “tkáčska minulosť”, takže to tu naozaj nebudem rozoberať. Ale Britské impérium … Musíme rozlišovať skutočnosť, že Britské impérium nie je Veľká Británia. Veľká Británia je len domovom Impéria. Londýn je sídlom Impéria.

Predstavte si však Impérium ako chobotnicu s chápadlami, ktoré sa naťahujú a siahajú do rôznych inštitúcií a národov, aby sa ich pokúsili ovládnuť. A ovláda ich veľmi efektívne. Samozrejme, historici povedia, že Britské impérium bolo rozpustené po druhej svetovej vojne. Nuž áno, bola to Koloniálna ríša, formálna koloniálna ríša, kde boli národy priamo pod autoritou kráľovnej, nech je to už akokoľvek. Ale Impérium sa zmenilo. Predovšetkým je to finančné, peňažné impérium. Niektorí ľudia tomu hovoria, viete, Impérium bankárov, alebo tiež ako dnes počujete výraz “hlboký štát” (Deep state). A majú svoju centrálu. Je to Monarchia v Londýne a City of London. Oni ovládajú bankový systém. Ak ovládate hodnotu a cenu peňazí, potom ovládate všetko. Nie je to pravda?

Viete, koľkokrát boli bankári prichytení pri manipulácii so sadzbou LIBOR, londýnskou medzibankovou sadzbou, však? Na zmanipulovanie systému, tým či iným spôsobom. Koľkokrát boli londýnske banky ako HSBC prichytené pri praní špinavých peňazí pre obrovský drogový podnik, ktorý prevádzkujú a ktorý opäť infikuje všetky národy? Opiová kríza v Amerike zabíja približne sto ľudí denne. Je to až zarážajúce.

No, City of London vynašlo obchod s drogami ešte počas éry kráľovnej Viktórie. A nevzdávajú sa toho ani v súčasnosti. V skutočnosti bola HSBC, Hong Kong Shanghai Bank, zriadená ako offshorový spôsob, ako dostať zisky z Číny, po tom, čo ich prinútili vziať ich ópium a odniesť si zlato späť do City of London. Veľa bohatstva v Londýne pochádzalo z pôvodného obchodu so zlatom a drogami. A cez banky sa preperie približne bilión dolárov ročne. Londýn zriadil všetky tieto offshorové miesta, ako napríklad Kajmanské ostrovy. Myslím, že na Kajmanských ostrovoch je viac bánk a hedžových fondov ako obyvateľov. Ale to je Impérium. Toto je Britské impérium.

Britské impérium v skutočnosti vlastní centrálne banky sveta. Sú to banky v súkromnom vlastníctve. Federálna rezervná banka Spojených štátov amerických nie je vo vlastníctve vlády Spojených štátov amerických. “Federal” je len slovo, ktoré je tam nalepené ako “dekorácia okien”.

Ak si chcete prečítať, prečítajte si knihu “Stvorenie z ostrova Jekyll”. Ide do veľkých detailov. V roku 1913 bola tajne založená táto banka. Prešla senátom, kongresom na Silvestra, všetci boli na dovolenke. A prišiel nový rok. Spojené štáty americké zočili centrálnu banku a boom. Prišla prvá svetová vojna a Spojené štáty si museli požičať peniaze od Federálneho rezervného systému, súkromnej banky a starých európskych peňazí. Ide teda o prenos z feudálneho systému, ktorý sa preniesol po rozpade Rímskej ríše, na ktorý dohliadal pápež Svätej ríše rímskej.

Išiel som po tangente, dobre. (Trocha som odbočil.)

Ale toto železo v hline … Dovoľte mi ísť ešte na ďalšiu tangentu. (Zasa trocha odbočím.)

Viete keď dnes hovoríme o národoch, mohli by sme si myslieť ako keby existovali vždy. V Biblii môžeme čítať o národoch ako Egypt a Moáb alebo Babylon. Ale moderný systém národného štátu v skutočnosti vznikol až v roku 1600, 1648 Vestfálskou zmluvou. Ak sa pozriete na starú mapu zo stredoveku, nenájdete tam nejaké miesto ako Nemecko. Nedá sa to ani rozoznať. Je tam asi stovka malých kmeňov a lén. A to bola výhoda pre Impérium, že všetko zostalo rozdelené. Národy boli rozdelené na ich malé územia ovládané feudálmi. Ale po storočnej vojne si ľudia uvedomili, že potrebujú lepší systém. A uzavreli dohodu, kde budú národy suverénne. A nie pod vládou pápeža alebo ich feudálnych pánov.

A to bol začiatok, povedal by som, prvej hrozby pre impérium. Ale potom Columbus objavil novú krajinu. A samozrejme potom tam pristáli “Pútnici”. A keď Spojené štáty vyhlásili svoju nezávislosť, vtedy sa opäť objavil na scéne kráľ juhu. Teda dlho potom kedy Rímska ríša rozdrvila Egypt a dlho pred tým ako sa objavil Kristus. A je to zaujímavé, pretože v záverečnej časti tohto proroctva sa hovorí opäťo Egypte, ktorý neunikne z područia kráľa severu. A dokonca aj Strážna veža uznáva, že tento „Egypt“ je symbolom pre kráľa juhu, nakoľko Egypt bol pôvodným kráľom juhu.

Samozrejme, Strážna veža nechápe a nevysvetlila, ako to, že Sovietsky zväz vládol skrytým pokladom “Egypta”. Hovoria, že to bolo kvôli pretekom v zbrojení a vraj to spôsobilo, že Spojené štáty museli veľa utrácať, no, vzniklo z toho veľa nezmyslov. Napríklad program NASA vyvinul osobné počítače alebo technológiu pre takéto počítače, pretože predtým to boli len veľké počítače, ktoré zapĺňali celé miestnosti. A inžinieri z NASA ich museli zmenšiť, aby ho vložili do vesmírnej kapsuly. Vznikol z toho úžasný program s vedľajším produktom, akým sa stali osobné počítače so všetkými tými vecami, ktoré nám dnes umožňujú komunikovať takýmto spôsobom.

V každom prípade nie je možné, aby ZSSR vládol nad “pokladmi” Spojených štátov počas studenej vojny. Presný opak je pravdou. Niektorí v skutočnosti hovoria, že to naplánoval Reagan, pretože keď v skutočnosti posilnil preteky v zbrojení, urobil tak s úmyslom zbankrotovať ZSSR.

Nie. Nehovorím, že to kupujem, ale niektorí, niektorí mu to pripisujú. A presne to sa stalo. Tak či onak, je zaujímavé, že tento “kráľ juhu” je reprezentovaný ako “Egypt”.

Takže teraz sa 13 kolónií odtrhlo od Impéria a založilo suverénny národ, a od Londýna ho oddeľuje obrovské more. A je pravda, že Londýn sa pokúsil znovu získať svoje odtrhnuté kolónie. V roku 1812 bola vojna, ak si spomínate. Je to smiešne, prezident Trump minulý týždeň žartoval s kanadským premiérom Trudeauom keď povedal: „Nevypálili ste Biely dom v roku 1812“. Samozrejme, Kanada bola vtedy ešte kolóniou Impéria a bola to jeho vojenská základňa. Takže jeho poznámka bola sčasti pravdivá, ale v skutočnosti to bolo, samozrejme, Britské impérium.

Nemyslím si, že sa to volalo Biely dom. Len sídlo prezidenta. Mimochodom, práve odtiaľ pochádza Banner (vlajka) s hviezdami. Francis Scott Key bol zavretý vo väznici na druhej strane prístavu. A vtedy sledoval bitku, myslím, že cez Chesapeake Bay a videl, ako rakety žiaria červenou farbou a tak.

Nepodarilo sa im však získať späť svoju odtrhnutú kolóniu. A Amerika sa začala rozvíjať. A Impérium sa o to pokúsilo znova počas občianskej vojny. “Rozdeľ a panuj”, to je odveká schéma Impéria. A City of London, už mali úžitok z obchodu s otrokmi z bavlny z juhu. Všetci otroci boli odvezení na juh britskými člnmi hore, kým ho nezabalili. Myslím, že to bolo v roku 1830. Ale potom to zadali Španielom a ďalším. Potom bola bavlna odvezená do mlynov v Birminghame a Manchestri, kde, viete, desaťročné deti pracovali v pradiarňach dvanásť hodín denne. Potom bola látka odvezená do Indie a spriadaná a Briti tam zasadili mak. Zozbierali ópium a vzali ho do Číny. A tam potom získali zlato. A takto pokračovali v tejto kruhovej schéme.

Každopádne, idem na tangentu. (Zasa trocha odbočím.)

Takže počas občianskej vojny Briti sponzorovali Juh – Konfederáciu. A hrozili blokádou prístavov na severe. Ale Rusko zasiahlo a cár povedal, že ak Británia zablokuje sever, zapojí sa ruské námorníctvo. A tak sa to nestalo. A vieme, ako história dopadla. Lincoln vyhral vojnu a Briti boli opäť odrazení. Ale Impérium sa nevzdáva.

Potom, ako bol Lincoln zavraždený … Je zaujímavé, že Lyndon LaRouche napísal článok asi pred 20 rokmi. Myslím, že je stále v tlačenej forme, prečo Briti zabíjajú amerických prezidentov. A boli tu štyria americkí prezidenti, ktorí boli zavraždení. A všetci štyria mali osobitný pohľad na pokrok, čo sa nazýva “Americký ekonomický systém”. A zdá sa, že Donald Trump ide tiež týmto smerom, takže pozor! …

Ale po vojne Lincoln uviedol do pohybu ten obrovský projekt budovania národa, aký svet nikdy nevidel. Začalo to Transkontinentálnou železnicou a potom všetkými vynálezmi, ktoré vznikli počnúc Edisonom a mnohými ďalšími vynálezcami.

A ďalšie národy začali ašpirovať na tento americký model, najmä Japonsko, Nemecko a Rusko. Bolo to pred ZSSR, samozrejme.

V Spojených štátoch, vo Philadelphii, v druhej polovici 70. rokov 19. storočia bola svetová výstava, na ktorej sa predvádzalo, čo sa dialo v Spojených štátoch. Niečo podobné ako to, čo teraz robí Čína, so svojou novou hodvábnou cestou a vysokorýchlostnými železnicami všade. Veľa svetových lídrov odišlo do Philadelphie a nechali sa inšpirovať. Takže Impérium mohlo vidieť, kam to smeruje. Kráľ Juraj urobil všetko, čo bolo v jeho silách, aby zaviedol machinácie, ktoré by vyvolali vojnu v Európe. Nedožil sa toho, ale jeho nástupca áno. Pôvodne sa volala len “Veľká vojna” ale teraz tomu hovoríme Prvá svetová vojna.

V každom prípade, Impérium nedosiahlo požadované výsledky. A vedeli, že nikdy nemôžu zničiť Spojené štáty v priamej vojenskej konfrontácii. Snažili sa zničiť národy, ktoré sa usilovali o tento model a musíme povedať, že v tom čase boli trochu úspešní.

A tak zaviedli organizácie a schému, veľmi geniálnu schému, že ak sa im nemôžeme postaviť priamo, použime rozvrat, infiltrujme Spojené štáty, ich politické systémy, ich vzdelávací systém. Priveďme ich k nášmu spôsobu myslenia. Podrobme si ich vlastnou hlúposťou a potom ich využime. Hovorí sa, že Londýn je mozog a Amerika sú len svaly.

Niektoré z inštitúcií, ktoré zaviedli, sú Rada pre zahraničné vzťahy, CFR. Už je funkčná. Jej sesterskou organizáciou v Londýne bol Kráľovský inštitút pre medzinárodné záležitosti. A dôvod, prečo boli zriadené, je ten, že po vojne Woodrow Wilson, trochu anglofil, sa zaviazal založiť Spoločnosť národov, čo bol vlastne plán Impéria ako dostať národy pod kontrolu centrálnej vlády, svetovlády. To bolo vždy cieľom Impéria.

A hádajte čo sa stalo? Títo rebelujúci Američania, izolacionisti, “America first” (Amerika na prvom mieste) , atď. … Kongres to zamietol. Bola vypracovaná zmluva. Malo to byť prijaté ako zmluva, pretože Spojené štáty ani neboli súčasťou Spoločnosti národov. A samozrejme zlyhalo to v pravý čas.

No, kvôli tejto porážke … ale ako hovorím, už mali svoju centrálnu banku (FED), ale to nestačilo. … Založili túto organizáciu CFR a Kráľovský inštitút medzinárodných vzťahov, aby si vymieňali nápady, ako vniesť toto imperiálne myslenie do tej rebelujúcej Ameriky.

A dôvodom, prečo to urobili, bol neúspech zapojiť Spojené štáty americké do Ligy národov. Neskôr po druhej svetovej vojne sa objavila Organizácia Spojených národov a Amerika už bola skutočne jej súčasťou. A takto postupne, teraz to už vidíme, že impérium bolo úspešné, keď prevzalo vojenský aparát Spojených štátov a použilo ho, ako keby to bolo Britské impérium. A vidíme, že napríklad každý národ, ktorý sa postaví proti tomuto globalizmu, každý národ, ktorý sa s tým nestotožní, je potrestaný rôznymi spôsobmi. Finančne, niekedy vojensky. Stačí sa pozrieť na prípad Saddáma Husajna v Iraku. Hovoril som o tom, že znárodnil svoju ropu a plánoval sa odstrihnúť od petrodolára. Čo sa stalo?

“Má zbrane hromadného ničenia!” Lož. Bum. Ale naďalej to tvrdili. A teraz je Irak úplne zničený a v chaose. A nasťahovali sa tam anglo-americké ropné spoločnosti. Spomeňte si tiež na Muammara Kaddáfího. Bol jedným z najprogresívnejších vodcov v severnej Afrike. Robil všetko pre ľudí v Líbyi. Žiadne dane, všetko zadarmo. Školstvo zadarmo, zdravotníctvo zadarmo. Dával peniaze mnohým nerozvinutým národom v Afrike a hovoril o rozchode s petrodolárom a o založení burzy zlata. Skôr, ako ste sa nazdali, Muammara stihol rovnaký osud.

Takže tu vidíte vzorec. No, Impérium naozaj naráža na tento trend vo svete. Majú už veľmi málo času, aby mohli uspieť. Viete, tieto ich fiktívne peniaze … A ľudia už očakávajú, že ich finančné impérium sa (2008) rozpadne, čo sa takmer stalo pred desiatimi rokmi. Vydláždili to biliónmi a biliónmi dolárov, čo predstavuje dlh, ktorý z väčšej časti uvalili na daňových poplatníkov.

Každopádne sa dostávame do bodu, kedy sa “čas konca” opisuje ako čas kedy nastane toto “tlačenie” (drganie) medzi kráľom severu a kráľom juhu.

Vrátim sa však ku komentáru, ktorý som urobil, že Strážna veža predložila niekoľko chybných myšlienok, ktoré si môžeme overiť, že sú chybné.

Ak je môj iPad stále zapnutý, rád by som sa s vami podelil o verš z Písma. Toto je vo verši 36:

Kráľ severu, „urobí, čo sa mu zachce a bude sa vyvyšovať a vyvyšovať nad každého boha a proti Bohu bohov, (to je Jehova), bude hovoriť úžasné veci. A bude úspešný, kým sa výpoveď neskončí. Pretože to, čo je určené, sa musí stať.“

Takže tento kráľ severu bude úspešný až do samého konca. A čo kráľ juhu? Nie je o ňom už žiadna zmienka. Posledná je až v čase, kedy je Egypt podrobený. A Egypt pred kráľom severu neutečie. Ten “vládne nad jeho skrytými pokladmi zlata a striebra”. Zamyslite sa nad tým. Spojené štáty majú dlh vo výške 20 biliónov dolárov. Komu? Dobre. Keď sa tento dlh stane splatným a dolár sa stane bezcenný, veritelia môžu požadovať čokoľvek. Vidíme ako toto Impérium funguje. Pozrite sa na to ako je to v Európskej únii. To je mini impérium nad všetkými týmito národmi, pretože obchádza ich národnú suverenitu.

Pamätajte, že toto je ten konflikt medzi Impériom a národnými štátmi, ktorý sa rozvinul po Vestfálskej zmluve.

Takže tým, že sa zbavia svojich vlastných národných mien, národy Európy už nie sú suverénne. Môžu si myslieť, že áno, kým sa nepokúsia ísť proti Bruselu. A potom prídu na rad zbrane. Pred pár rokmi sme to videli v Grécku. A teraz to vidíme v Taliansku.

V skutočnosti sa len pred dvoma týždňami chystal ich parlament dosadiť do úradu kolegu, ktorý bol trochu nacionalista a bol proti euru ale Brusel ho úplne zrušil.

A minister financií pre euro povedal: “Taliani budú chcieť nabudúce popremýšľať o zvolení populistu, o dosadení populistu do úradu, lebo budú vedieť, že ich trh potrestá”. Trhy, kto kontroluje trhy? Nie je to obyčajný, bežný obchodník. Nie. Je to impérium.

Každopádne, písmo nám hovorí, že tento kráľ severu bude úspešný až do konca. Strážna veža však tvrdí, predpokladajú, že Michal vstane a zničí kráľa severu a aj kráľa juhu. Ale v Písme nie je tam už žiadna zmienka o kráľovi juhu. Je tam napísané: “A príde až k svojmu koncu a nebude pre neho pomocníka.” (jednotné číslo)

Kto je on? Kráľ severu. Kráľ juhu bol už v tomto čase podrobený. Takže táto situácia, kedy sa kráľ vyvýši a povýši nad každého boha, čo zahŕňa aj bohov, ktorých zastupuje kresťanstvo, však? Nebudeme ho volať Jehova Boh. Britská koruna je v skutočnosti hlavou anglikánskej cirkvi, tak ako je pápež hlavou katolíckej cirkvi. Takže toto Impérium nebude prejavovať žiadnu úctu k tomuto bohu. A bude si robiť čo sa mu zapáči, (čo len bude chcieť).

Takže, zistili sme skutočnosť, že kráľ juhu už nie je na scéne.
Ale ako bude tento kráľ Severu hovoriť úžasné veci proti Bohu bohov? Musíme si uvedomiť, že toto proroctvo nie je nevyhnutne napísané v chronologickom poradí, verš po verši, … Toto sa stane po tomto … a toto sa stane a potom sa ešte stane toto … . Myslím, že nám dáva len náhľady toho, čo sa stane, a potom nás vráti späť na časovú os. Teraz do toho nejdem.

Až na to, že v 13. kapitole Zjavenia je divá šelma, ktorej hlava utrpela smrteľnú ranu a znovu ožila a dostala autoritu nad Božím ľudom na 42 mesiacov. A otvorila ústa a hovorila veľké rúhania proti Bohu nebies a proti anjelom v nebi a víťazí nad svätými. Ale, Strážna veža tvrdí, že toto zviera utrpelo smrteľnú mŕtvicu ešte v prvej svetovej vojne … Už to nebudem ďalej rozoberať. Jednoducho to tak nemôže byť, pretože vtedy zviera ožíva zo svojej smrteľnej rany. A vtedy ľudia začínajú prijímať znamenie šelmy. A keď ste dostali známku, je to definitívne. Nedá sa to vymazať. Si odsúdený na zánik. Nie si v knihe života. Takže je jednoducho smiešne predpokladať, že toto značenie sa začalo v roku 1922, ako to učí Strážna veža.

Takže to, na čo sa dnes pozeráme, je budúca kataklizma, kde sa politický systém prakticky zrúti, vyhodí do vzduchu. A vzniká nový svetový poriadok. A potom bude tento kráľ severu hovoriť tieto úžasné rúhania a prenasledovať Boží ľud.

Bude to Britské impérium? Bude mať iné meno. Už sa to nevolá Britské impérium. Teraz však vidíme, že Spojené štáty americké sa snažia presadzovať svoju dominanciu. Snažia sa vymaniť z tohto globalizmu a z okov, ktoré sú na nich vkladané. A Impérium sa najviac obáva, že Donald Trump sa pripojí k Rusku, Číne a Indii a vytvorí tento nový blok národov a pripojí sa k Novej hodvábnej ceste, ktorá by úplne ukončila britský finančný systém. Toto, táto nová Hodvábna cesta, to … Chcem tým povedať, že je v tom oveľa viac ako len Hodvábna cesta. Číňania majú svoju vlastnú banku, ktorá môže konkurovať Banke pre medzinárodné platby, prepáčte, Svetovej banke a MMF a tak ďalej. Je to vznik nového systému. A ak sa k nemu Spojené štáty prihlásia … tak zbohom … City of London.

Takže tí sú momentálne zúfalí. A majú v úmysle rozpútať vojnu. Majú moc jednoducho vytiahnuť zástrčku z celého ich finančného podniku.

A som si istý, že v určitom okamihu urobia oveľa viac, a to bude koniec národného štátu.
Toto bol celý čas ich cieľom. Zničiť suverénne národné štáty, ktoré chránia svoj ľud pred pustošením tejto šelmy. To neznamená, že systém národných štátov je o niečo menej brutálny. Ale je to tak, to je hlinený aspekt Ameriky. Ľudia majú v sebe, viete, zbožnosť. Ak sa vrátim … zasa som na tangente … (odbočím)

Ak sa vrátim do 10. kapitoly, na miesto kde sa 10. kapitola uzatvára, kde anjel pripravuje Daniela, aby prijal toto, (prepáčte), aby dostal toto proroctvo … Hovorí, že sa postavil ako posila perzskému kráľovi. Vieme, že Perzia je súčasťou tohto sedemhlavého divokého zvieraťa, však? Je to jedno z Impérií, ktoré ovládalo Boží ľud. A predsa tento Jehovov anjel hovorí, že sa postavil ako posila tohoto kráľa, ktorý bol súčasťou tohto satanského politického systému. No, bolo to preto, že to bolo v prospech Božiemu ľudu. Aby mohli byť v tom čase prepustení z Perzie, pretože Perzia dobyla Babylon. A potom boli podporovaní na ceste späť, aby znovu vybudovali Jeruzalem.

Takže, kto môže povedať, že Jehovov anjel sa nepostavil ako posilňovač Ameriky, hliny, aby sa postavil proti tejto ríši, jej totalitnej vláde, aby sa splnil Jehovov zámer? Čo ním bolo? Kázanie dobrého posolstva.

Takže akonáhle sa to naplní … prichádza “čas konca”. Ruší sa systém národného štátu. Spojené štáty a všetky ich záruky slobody náboženského vyznania a slobody prejavu. To všetko bude preč, keď vystúpi toto nové zviera, toto nové Impérium. Bude to svetová vláda a tyranské zviera. 13. kapitola Zjavenia hovorí: “Začne hovoriť ako drak”. Inými slovami, maska sa strhne a budeme môcť vidieť, že tento systém naozaj ovláda Satan Diabol.

Takže kde sa, na ktorú stranu sa v tom čase postavíme. Dúfam, že mal tento “Primer” (základný náter, úvod do problematiky proroctva Daniela) zmysel. Viem, že o tom budeme ešte hovoriť, ako sa veci budú postupne vyvíjať. Ale začína to byť zaujímavé.

A dobre, to je asi tak všetko.

Vďaka.