Pred tromi rokmi Strážna Veža zrevidovala svoj výklad fascinujúceho Danielovho proroctva o kráľoch severu a juhu. Hoci Strážna Veža neuveriteľne poskytuje značný pohľad na historický vývoj od Alexandra Veľkého po Ježiša Krista, teraz tvrdí, že takmer 2 000 rokov neexistoval žiadny kráľ severu ani juhu! Prorockí králi sa údajne znovu objavili, keď Charles Take Russell zorganizoval niekoľko kresťanov do biblickej skupiny. Séria videí, ktorá sa začína týmto, je určená na odstránenie niektorých nahromadených odpadkov a nezmyslov, ktoré Strážna Veža zverejnila o kráľoch severu a juhu a iných Danielových proroctvách. 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com