Denný Text na piatok 5. mája 2017:

“Potom pravý Boh vyskúšal Abraháma…” – 1. Mojžišova 22:1.

Predstavte si staršieho muža, ktorý sa plaholí po úbočí hory. Robí to, čo musí byť najťažšia cesta v jeho živote. Nie je to jeho vek, kvôli ktorému je tento trek taký skľučujúci. Abrahám môže mať asi 125 rokov, ale stále je rázny. Za ním ide mladší muž, ktorý má možno 25 rokov. Je to jeho syn Izák, ktorý nesie drevo na oheň. Abrahám má nôž a prostriedky na založenie ohňa. Jehova ho požiadal, aby obetoval svojho vlastného syna! Abrahám čelil pravdepodobne najväčšej skúške svojej viery a svojho života! Abrahám neposlúchol Boha slepo. Namiesto toho poslúchol, pretože chápal a rozumel. Očami skutočnej viery videl, že jeho nebeský Otec, Jehova, nikdy nežiada od svojich verných služobníkov, aby robili všetko, čo by malo za následok ich trvalé poškodenie. Abrahám vedel, že ak poslúchne Jehovu, jeho Boh požehná jemu i jeho milovanému synovi. Na čom bola táto viera založená? Na vedomostiach a skúsenostiach!

Komentár:

Svedkovia Jehovovi čelia najväčšej skúške svojho duchovného života. V súčasnej podobe je Strážna Veža indoktrinovala Svedkov Jehovových predstavou, že cesta k životu vedie jednoducho podľa pokynov Vedúceho Zboru. Zdá sa to dosť jednoduché. Prakticky ale všetko, čo Strážna Veža učila o modernom splnení proroctva, je však nesprávne – a myslím tým VŠETKO! Všetko sa začína umne vymysleným falošným príbehom, že Kristus začal vládnuť svetu v roku 1914. Údajne aj vtedy bol Satan zvrhnutý z neba a svet odvtedy zažíva jeho veľký hnev. Svedkovia Jehovovi boli presvedčení, že divoké zviera utrpelo počas prvej svetovej vojny prorokovanú smrteľnú ranu, ale už sa dávno zotavilo.

A hoci si to väčšina SJ pravdepodobne vôbec ani neuvedomuje, Strážna Veža učí, že ľudia na svete už začali dostávať znak šelmy 666 v roku 1922. Áno, podľa Strážnej Veže už dávno začala predpovedaná hodina súdu, to známa tiež ako hodina skúšky, ktorú Ježiš povedal, že prichádzala na celý svet! Ale aké neuveriteľné množstvo nezmyslov sa svedkovia Jehovovi najedli v duchovnom zmysle! Hodina skúšky súvisí s príchodom Ježiša Krista, čo je zrejmé z kontextu poslednej knihy Biblie: Pretože si zachoval slovo o mojej vytrvalosti, ochránim ťa v hodine skúšky, ktorá má prísť na celý svet, aby boli obyvatelia zeme vyskúšaní. Prídem rýchlo. Pevne sa drž toho, čo máš, aby ti nikto nevzal korunu.” – Zjavenie 3:10, 11. 

 Ak sa pevne držíme svojho rozhodnutia uctievať Jehovu Boha a podporujeme jeho Kráľovstvo zvestovaním dobrých správ, bude nám zabránené padnúť počas súčasného obdobia skúšania, „hodiny skúšky“. – WT 15. mája 2003  Aj keď Strážna Veža rozporuplne učí, že Ježiš Kristus už prišiel, ale stále prichádza, je zrejmé, že jeho príchod iniciuje hodinu skúšky. Niet pochýb o tom, že testovacia hodina je rovnaká „jedna hodina“, počas ktorej vládne ôsmy kráľ svetu. Táto symbolická „jedna hodina“ sa začína potom, čo sa smrteľne zranené zviera vráti k životu. Namiesto smiešnej predstavy, že anglo-americkí víťazi 1. svetovej vojny zažili smrteľnú ranu a zázračne sa uzdravili, k smrteľnému zraneniu hlavy šelmy ešte len má dôjsť! Netreba dodávať, že náhly kolaps Anglo ríše by bol katastrofou, ktorá nemá v celej ľudskej histórii obdobu. Úplný krach súčasného   politického a ekonomického systému je určite to, čo je vyobrazené v knihe Zjavenie po otvorení šiestej pečate. Hovorí sa tu:

“Keď rozlomil šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie. Slnko sčernelo ako srstená vrecovina, celý mesiac akoby skrvavel a nebeské hviezdy spadli na zem, ako keď figovník pod nárazmi silného vetra zhadzuje svoje nezrelé figy. Nebo sa zvinulo ako zvitok a zmizlo a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. Králi zeme, vysokí úradníci, vojenskí velitelia, bohatí a mocní, každý otrok i každý slobodný sa skryli v jaskyniach a horských skalách. A hovorili vrchom a skalám: „Padnite na nás+ a skryte nás pred tým, ktorý sedí na tróne, a pred Baránkovým hnevom, lebo prišiel veľký deň ich hnevu a kto môže obstáť?“ – Zjavenie 6:12-17.

Pretože králi zeme a vysokí úradníci a vojenskí velitelia patria medzi tých, ktorí sa prihovárajú za ochranu hôr a skál pred Kristom, je zrejmé, že sa cítia zraniteľní a vystavení v dôsledku zlyhania súčasných inštitúcií, ktoré im vládli! Ich symbolické slnko, mesiac a hviezdy. Aj bohatí sa akoby skrývali v jaskyniach – zlyhali ich peniaze a bohatstvo! Čo symbolizuje ich prosba o hory, aby ich skryli pred tým, ktorý sedí na tróne? Pretože veľké zemetrasenie je nepriamym výsledkom Kristovho nástupu k moci, ich žiadosť o úkryt iným zdrojom, ako je Baránok, znamená, že počas hodiny skúšky bude vydesené ľudstvo hľadať pomoc od zlyhanej ľudskej vlády po jej páde! Čokoľvek, nech je tyranské akokoľvek, je lepšie ako prijať Kristovo kráľovstva! Preto bude ľudstvo odsúdené za to, že bude radšej žiť pod šelmou, ktorú mu vtedy poskytne Satan, namiesto toho, aby sa poddalo Jehovovmu vtedajšiemu kráľovstvu. 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com