Pokračovaním v našej diskusii o Izaiášovi som v predchádzajúcom videu spomenul, že obnovujem a aktualizujem články na Watchmen’s Post, ktoré som napísal asi pred 10 rokmi. A napadlo ma, že by som k nim v rámci aktualizácie pridal malý videokomentár a farbu.

Takže v každom prípade uvažujeme o tretej a štvrtej kapitole Izaiáša.

A viem, že som to už spomenul mnohokrát, ale stojí za to to zopakovať, najmä preto, že táto tretia kapitola sa začína tým, že:

„Hľa, Jehova vojsk odstraňuje z Jeruzalema a Judska všetky druhy podpory a zásob. Všetka podpora chleba a vody.”

Vieme, že Jehova odňal svoju ochranu Jeruzalemu, keď ho pri mnohých príležitostiach bránil. Najmä od Asýrčanov. Potom však dovolil Babylonu, aby mesto úplne vyhladil a odviedol Židov do zajatia.

Ale viete, Strážna veža už dávno rozpoznala, že Jeruzalem predstavuje niečo iné ako doslovné mesto. Má náprotivok. A samozrejme to bývalo, keď Strážna veža povedala, že je to kresťanstvo.

A viete, celkom dobre to sedelo. Mohli ste vidieť, ako sa kresťanstvo vydalo takmer rovnakou cestou ako Izrael, keď Izrael a Judsko – stali sa odpadlíkmi – stali sa v tomto procese rozprávkovo bohatými a skorumpovanými.

Je zaujímavé, že Strážna veža vo svojom čistom uctievaní Restored at Last bez fanfár, v tichosti zrušila celú myšlienku Jeruzalema symbolizujúceho kresťanstvo.

A len malá poznámka na okraj, že … teraz, no, kedysi sme si to mysleli, … už si to nemyslíme. Nechajú vás tam visieť, pretože otázka zostala nezodpovedaná. Čo teda predstavuje Jeruzalem?

A tvrdil som, že predstavuje skutočné kresťanstvo a najmä Strážnu vežu. Ako som už spomenul, Jeruzalem bol miestom, kde sa zrodilo kresťanstvo. A dosť veľa som už o tom hovoril.

Je to teda vhodný symbol. A uvidíme, keď si prejdeme tieto dve kapitoly, že to predstavuje Božiu pozemskú organizáciu v čase Kristovho návratu.

Druhý verš teda pokračuje: „Mocný muž a bojovník, sudca a prorok, veštec a starší, šéf 50, hodnostár a radca, skúsený kúzelník a zručný kúzelník. Urobím z chlapcov ich princov (kniežatá).”

Takže tí, ktorí sú vodcami v Božej organizácii, možno sa považujú za prorokov, správne, starších, veštcov schopných rozoznať hlboké veci Božieho slova. Dôstojníci a poradcovia – právny výbor tak ďalej… však?

„Urobím z chlapcov ich princov (kniežatá). A nestabilní budú nad nimi vládnuť.“

Pôvodne to prišlo v podobe Babylončanov a ktovie, čo sa stalo so Židmi, ktorí boli odvlečení do Babylonu.

Ale je to zaujímavé vo verši 5:

„Ľudia sa budú navzájom utláčať, každý svojho blížneho. Chlapec zaútočí na starca a ten ľahkovážny bude vzdorovať váženému. Každý sa chopí svojho brata a domu svojho otca a povie: Ty máš plášť, ty buď náš veliteľ. Postarajte sa o túto zvrhnutú hromadu ruín. …“

No, to je zaujímavé, Ježiš hovoril o prichádzajúcom spustošení Jeruzalema, však? – počas záveru. A povedal, že mnohí sa potknú. A začnú sa nenávidieť navzájom. A zrádzať jeden druhého. Bratia sa obrátia na svojich bratov. Deti vstanú a svojich rodičov zabijú. A naopak, rodičia nechajú svoje deti usmrtiť.

Takže toto je to, o čom Izaiáš hovorí. Budúce spustošenie kresťanského Jeruzalema.

Každý proti svojim blížnym. Chlapec napadne starého muža. Deti vstanú a svojich rodičov zabijú. A verš 8 hovorí:

„Lebo Jeruzalem sa potkol a Júda padol. Pretože slovom a skutkom sú proti Jehovovi. V jeho slávnej prítomnosti sa správajú vyzývavo.“

No, o tomto som hovoril. A som si istý, že o tom ešte budem hovoriť. Strážna veža od svojho vzniku presadzuje toto kázanie dobrého posolstva. Viete, poslala kolportérov s krabicami kníh na bicykloch. A teraz zverejňujú informácie vo viac ako tisíc jazykoch.

Ale teraz úplne pozastavili prácu, ktorú Kristus Ježiš prikázal kresťanom robiť. Už sa neklope na dvere. Už tu nie je práca s vozíkom. Bolo to pozastavené.

Nuž, otázka znie: kto dal Strážnej veži právomoc oponovať Kristovi? Nikto. Zobrali to na seba. A to je veľmi… vážna vec. Tak čo sa hovorí?:

“V jeho nádhernej prítomnosti sa správajú vyzývavo. “

No, je zaujímavé pokračovať až k veršu 12:

“Pre môj ľud, rovnako ako pre môj ľud, ich správcovia sú urážliví.”

No neznie to naozaj priliehavo. Spoločnosť Strážna veža je obviňovaná z toho, že je kultom.

Umožňuje zneužívanie tisícok detí. A zakrýva to a vylučuje ľudí, ktorí namietajú proti ich …. A v mnohých iných ohľadoch pôsobí veľmi ťažkopádne. Vieš. Takže, Jehova to predvídal, nie?

„Ľudia moji, hovorí, vaši vodcovia vás nútia blúdiť. A zamieňajú smer vašich ciest.“

Zostaňte doma… Je príliš nebezpečné ísť von a kázať, však. Dobre. Takže tu prichádza verš 13: „Jehova zaujíma svoje postavenie, aby obvinil . Vstáva, aby vyniesol rozsudok nad ľudom.”

No, vždy si predstavíme diabla ako žalobcu, správne. A myslíme si, že jeho obvinenia sú nepravdivé.

Tu sa Jehova postavil, aby obvinil.

A môžeme si byť istí, že jeho obvinenia sú pravdivé.

S kým teda vstupuje do súdu? Kresťanstvo, svet? Nie „Jehova vstúpi do súdu so staršími a kniežatami svojho ľudu.

No…to sa stalo v roku 1918. …to je to, čo, dobre, uvidíme. Teraz je nasledujúci verš celkom zaujímavý:

„Vypálili ste vinicu. A to, čo ste ukradli chudobným, je vo vašich domoch.

A Jehova hovorí: „Ako sa opovažuješ drviť môj ľud a brúsiť tváre chudobných a špinu, vyhlasuje zvrchovaný pán Jehova vojsk.

Viete, keď som prvýkrát začal čítať proroctvá inak a dávať veci dokopy… A je tu množstvo proroctiev, ktoré …No ako v Jeremiášovi, kde …. a Ježiš citoval, že ste “obrátili dom môjho Otca na jaskyňu lupičov”. A pasáže v Ámosovi a iných proroctvách odkazujú na vodcov Božieho ľudu ako na partnerov so zlodejmi, ako sa hovorí v prvej kapitole Izaiáša.

A tu Jehova hovorí, že to, čo ste vzali chudobným, čo ste im ukradli, sa našlo vo vašich domoch.

Ako hovorím, keď som prvýkrát začal čítať, ako som si myslel … oh nie!? … To, to je ťažké vidieť. Nechápem, ako by to naozaj mohlo platiť pre Strážnu vežu. …

No, možno nie pred 20 rokmi alebo dokonca pred 10 rokmi.

Ale postupne za posledných päť, šesť rokov začala Strážna veža predávať sály Kráľovstva. Teraz akoby sa otvorili stavidlá. Tisíc sál Kráľovstva sa predalo alebo je na predaj.

Zverejnil som niekoľko tweetov všetkých týchto krásnych budov, sál Kráľovstva v Portoriku. Jedným z nich je plážový dom. Je to veľkolepá budova. A sú tu videá z týchto … ale zverejnené realitnou kanceláriou, ktorá sa snaží predať. Viete, Jehovov majetok.

Je to smutné. Všimol som si, že bratia opustili tieto budovy. A viete, v niektorých prípadoch tam nechali stoličky a tak ďalej. A v niekoľkých sálach Kráľovstva nechali svoju knižnicu zviazaných zväzkov. A možno je to rovnako dobre, predpokladám.

Ale… Takže, Strážna veža, myslím… to, je to ohromujúce. Ale v Anglicku majú zriadenú legálnu organizáciu. Volá sa to Medzinárodné združenie bádateľov Biblie a ich ústredie pobočky na okraji Londýna, krásne zariadenie. V skutočnosti som navštívil toto zariadenie v Londýne. Myslím, že v roku 1992 alebo 1993, vtedy niekedy. V každom prípade je to všetko predané alebo v procese predaja. A International Bible Students Association je teraz názov realitnej spoločnosti. A majú webovú stránku s inzerciou všetkých týchto nehnuteľností na predaj. Áno. Prečo to predali?

No preto, že ide o hodnotnú nehnuteľnosť. A keďže cena nehnuteľností vo veľkých mestách ako New York, Brooklyn, Londýn je pre nich lákavá skutočne zarobiť a získať nejaké veľké peniaze.

A kúpili… zdevastovanú nehnuteľnosť v Chelms forde vo východnom Londýne. Bol to bývalý vrakovisko a smetisko, hovoríme tomu v Spojených štátoch.

A pretože Strážna veža má k dispozícii bezplatnú pracovnú silu, priniesli túto nehnuteľnosť lacno. Vyplatili sa tam z Morris Hill a postavili si tam pre seba nové sídlo.

A to isté urobili samozrejme v Brooklyne. Vypredal všetky tie nehnuteľnosti, ktoré tam boli od prvých dní s Russellom a Rutherfordom.

A niektorí hovoria, že získali asi miliardu dolárov.

A potom opäť využili svoju voľnú prácu na stavbu malého paláca pre seba vo Warwicku. Vonku v odľahlom lese so súkromným jazerom a tým všetkým.

Takže áno, … ale majte na pamäti, že tieto nehnuteľnosti a budovy postavili dobrovoľní svedkovia Jehovovi, ktorí svoje peniaze použili na kúpu nehnuteľnosti, aby splatili pôžičky Strážnej veži.

Strávili, viete, bratia v stavebnom výbore hodiny a hodiny plánovaním a získavaním všetkých materiálov a potom veľa z týchto vecí postavili za dva dni stovky a stovky dobrovoľníkov. A potom sa Strážna veža otočí a predá ich. Pretože ich vlastnia.

A oni hovoria bratom, viete, ‘vypadnite odtiaľto… idete sem, … idete tam.

A radšej sa podriaďujte, pretože hovoríme za Jehovu’ … hmm ?

“Ako sa opovažuješ brúsiť tváre chudobných a špinu. Áno, to, čo ste ukradli chudobným, je vo vašich domoch.”

A tak vzali sály Kráľovstva poníženým bratom a tam je vedúci zbor v ich žulovom paláci vo Warwicku. A teraz sú to princovia v Anglicku, ktorí si stavajú palác…Jehova vstupuje do súdu so staršími a princami svojho ľudu.

Dobre, potom Jehova obracia svoju pozornosť na ženy. A hovorí: „Jehova porazí aj hlavy sionských dcér chrastami. A Jehova obnaží ich čelá.“

A pokračuje to, viete, Jehova ich odsudzuje za to, že sa krášlia krásnymi ozdobami a náušnicami a náramkami a závojmi a retiazkami na členky, náprsnými pásikmi a nádobami na parfumy a kúzlami a prsteňmi na prstoch a krúžkami v nose slávnostné rúcha a cez tuniky a plášť, ručné zrkadlá … „A namiesto balzamového oleja tu bude hnilý zápach. Namiesto toho povraz. Mečom padnú vaši muži, vaši mocní muži v boji.“

No, Jehova v skutočnosti neodsudzuje ženy.

Dcéry Sionu sú tie, ktoré sú budúcimi dedičmi Kráľovstva – Kristovou nevestou.

A v Jehovových očiach konali povýšenecky .

A oni neboli pokorní tak, ako sú, ako bol Ježiš.

A to je zrejmé, ak prejdeme k ďalšej kapitole, štvrtej kapitole. Je to veľmi zhustená kapitola.

Mal by byť súčasťou tretej kapitoly.

Viete, pred rokmi, pred storočiami, keď rozdelili Bibliu na kapitoly.

Väčšina z toho je v poriadku. Ale niektoré z nich sú svojvoľné.

V každom prípade, a tá štvrtá kapitola sa otvára:

„Sedem žien v ten deň chytí jedného muža a povie: Budeme jesť svoj vlastný chlieb a nosiť svoj vlastný odev. Len nechaj nás volať tvojím menom, aby sme odstránili našu hanbu.”

No, o čom to hovorí?

No ťažko povedať, kým si neprečítate zvyšok. A potom je zrejmé, že Jehova hovorí o Kristovej neveste, ktorá sa podriaďuje Ježišovi. Nechaj nás volať tvojim menom.

Pamätajte, že v Zjavení majú na čele napísané meno baránka a meno Jehovu. A ako hovorím, je to zrejmé.

„V ten deň Jehova nechá vyklíčiť to, čo bude nádherné a slávne a ovocím zeme bude pýcha a krása tých, ktorí prežijú Izrael, ktokoľvek zostane na Sione. A čo zostane v Jeruzaleme, bude sa nazývať svätým. Všetci v Jeruzaleme zapísaní na celý život.”

V Jeruzaleme! Jeruzalem zničili Babylončania. … A pár ich zostalo v krajine. Ale neboli svätí. Nabuchodonozor nechal niektorých ponížených ľudí v krajine, aby sa starali o vinice.

Takže toto hovorí o niečom oveľa, oveľa veľkolepejšom. Hovorí o dokončení 144 000 — aby bolo Kráľovstvo úplné. Sedem žien predstavuje nebeskú dokonalosť, pravda.

“Sedem žien v ten deň chytí jedného muža.”

A všimnite si, že to, čo som práve čítal, „kto zostane na Sione a zostane v Jeruzaleme“.

Jehovovi svedkovia používali tento výraz pomazaný ostatok, pretože v 12. kapitole Zjavenia označoval ostatok ženy, semeno ženy. Teraz používa výraz zostávajúce. Takže tie, ktoré zostali po očiste, po súde, po tom, čo Jehova očistil zlých zo svojej organizácie.

Viete, … niečo som preskočil v tej tretej kapitole … ach áno, verš 10. Takže, Jehova vstáva, aby priniesol súd. Ale verš 10 hovorí:

„Povedzte spravodlivým, že im to dobre dopadne. Za to, čo urobia, budú odmenení. Beda tomu zlému. Postihne ho pohroma. Lebo to, čo urobili jeho ruky, sa stane jemu.”

Takže znova, Ježiš o tom hovoril, však.

Je tu oddelenie oviec a kôz, ale aj verného od zlého otroka.

Ježiš dal sériu znázornení o tom, ako pán zveril svojim služobníkom určité talenty, a keď sa vráti, volá ich na zodpovednosť. A dvaja z nich boli verní. Jeden z nich nebol. A sú potrestaní najprísnejšie.

Takže teraz aj Strážna veža. …. Hovorili áno, to sa stalo v roku 1918. Ale teraz hovoria, že je to v budúcnosti. Spolu so súdom verného a zlého otroka. Takže budú oddelení.

Takže, to je to, o čom tu hovoríme. Dovoľte mi vrátiť sa k štvrtej kapitole. Táto kapitola končí… je to celkom zaujímavé.

„Jehova tiež vytvorí nad celým miestom vrchu Sion a nad miestom svojich zjazdov vo dne oblak a dym a v noci jasný horiaci oheň, lebo nad celou ich slávou bude úkryt. A bude tam stánok, ktorý bude cez deň poskytovať tieň pred horúčavou a bude útočiskom a ochranou pred búrkami a dažďom.“

…. oh chlapci ….Tak si pamätáte, keď Izrael

vyšli z Egypta a prešli cez Červené more .

A samozrejme Egypťania boli utopení. Cez deň bol tento zázračný oblak, ktorý viedol izraelský tábor. A v noci, … len si predstavte, viete, nie je tam žiadne pouličné osvetlenie, žiadne lampy, len táboráky a fakle. Ale nad svätostánkom bol tento veľký ohnivý stĺp. A keď bol tábor v pohybe, ten ohnivý stĺp osvetlil tábor. Jehova ich viedol.

Takže tu s týmto Jeruzalemom Jehova vyvoláva rovnakú predstavu — ohnivý stĺp a oblak počas dňa. Takže, inými slovami, bude mať priamy … bude v tom čase priamo zapojený do vedenia svojich ľudí. Toto je po súžení, pred Armagedonom.

Pozrime sa tu, ja som…No, ten posledný verš, ktorý som čítal, že Boh poskytne úkryt pred dažďom. No, Izaiáš sa opakuje a potom rozširuje to, čo sme čítali predtým. Kapitola 32: „Pozrite, že kráľ bude kraľovať pre spravodlivosť a kniežatá budú vládnuť pre spravodlivosť. A každý bude ako úkryt pred vetrom, miesto úkrytu pred dažďom.”

Takže áno, a verš 3 hovorí: „Potom oči tých, ktorí to vidia, už nebudú prilepené. A uši počujúcich budú venovať pozornosť.“

A … pokračuje sa v rozprávaní o odpadlíkovi, príde k jeho koncu … A tak, kráľom, samozrejme, je Ježiš. A ešte nezačal vládnuť.

Dalo by sa povedať, že najprv je Jeruzalem vystavený tomuto holokaustu. Zlí sú oddelení a Kristus potom vezme zvyšok, preživších a tých, ktorí ho spoznajú. Teraz začínajú kniežatá vládnuť. Inými slovami, Kristovi bratia, synovia Boží, majú povolený vstup do Kráľovstva. A kým sú na zemi, ovce a kozy sú posudzované, či ich uznávajú ako Ježišových predstaviteľov, jeho bratov. A čokoľvek sa im robí alebo nerobí, robí sa priamo Ježišovi.

Pretože v tom čase budú tí princovia (kniežatá) prijatí do Kráľovstva. Budú, ako keby Ježiš bol na zemi.

Dobre, myslím, že to bude stačiť pre dnešok. Dakujem za sledovanie. A dúfam, že sa s vami opäť porozprávam na túto Izaiášovu tému.

—————-