Denný Text na pondelok 6. októbra 2014:

“Lebo (Abrahám) očakával mesto, ktoré má skutočné základy a ktorého tvorcom a staviteľom je Boh.” – Hebrejom 11:10.

Ste odhodlaní vyniknúť ako odlišní od tohto zlého sveta? Je pravda, že to nie je vždy ľahké. Ale s Božou pomocou a s podporou vašich spolukresťanov môžete uspieť. Pamätajte, že nie ste sami. Všetci, ktorí chcú slúžiť Jehovovi, majú boj na svojich rukách! (Ef. 6:12) Je to však boj, ktorý môžeme vyhrať, ak dôverujeme Jehovovi a urobíme z neho naše bezpečné obydlie. Napodobňujte tiež Abraháma tak, že budete mať stále na očiach cenu. (2. Kor. 4:18) „Mesto“, na ktoré Abrahám čakal, sa ukázalo ako mesiášske kráľovstvo. V istom zmysle to nemusíme čakať. Teraz vládne v nebi. Okrem toho pribúdajúce dôkazy naznačujú, že čoskoro prevezme nad Zemou úplnú kontrolu. Je to kráľovstvo pre vás skutočné? Ovplyvňuje to váš pohľad na život, váš pohľad na súčasný svet a vaše priority? —2 Pet. 3:11, 12.w13 3/15 4:13, 14

Komentár:

Svedkovia Jehovovi neustále dostávajú protichodné správy, napríklad v dennom texte. „Kráľovstvo je tu!“, „Kráľovstvo prichádza!“,Teraz vládne Božie kráľovstvo!“, „Počkajte na kráľovstvo!“ V tom istom liste Hebrejom apoštol Pavol uviedol do protikladu pozemské mesto Jeruzalem so symbolickým nebeským mestom, o ktoré sa usilovali kresťania. V poslednej kapitole Hebrejom Pavol pripomenul hebrejským kresťanom dôležitý bod slovami: “Lebo tu nemáme trvalé mesto, ale dychtivo očakávame to budúce.” – Hebrejom 13:14.

Uchopenie tejto pravdy bolo zvlášť dôležité pre Hebrejov žijúcich v Jeruzaleme a jeho okolí; menovite, že pozemské mesto Jeruzalem malo byť opustené, a potom zničené! A podľa Ježiša budú kresťania žijúci počas záveru čeliť podobnej skúške viery, keď ohavnosť prinesie spustošenie symbolického Jeruzalema – spoločnosti Strážna Veža! Zdá sa, že Jehovovi svedkovia nie sú pripravení čeliť tejto skúške, pretože boli presvedčení, že pozemská organizácia podobná mestu zostane, a dokonca bude v nadchádzajúcej kritickej dobe poskytovať „pokyny na záchranu života“.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com