Denný Text na utorok 21. júna 2016:

“Buďte poslušní tým, ktorí sa medzi vami ujímajú vedenia.” – Heb. 13:17 .

Verní Jehovovi služobníci vždy túžili podriadiť sa teokratickému usmerňovaniu. Spočiatku nám môže chýbať úplné pochopenie dôvodov na vykonávanie našej pridelenej práce konkrétnym spôsobom. Napriek tomu si plne uvedomujeme výhody spolupráce s Jehovom pri akýchkoľvek úpravách, ktoré považuje za vhodné. Silná túžba po uskutočňovaní Jehovovej vôle je viditeľná v spôsobe, akým sa starší ujímajú vedenia v zbore. Prejavujú ochotu tvrdo pracovať a držať krok s meniacimi sa okolnosťami. Dychtivo sa prispôsobujú novým spôsobom, ako sa má konať naša práca kázania ustanoveného Božieho Kráľovstva. Aj keď niektorí spočiatku možno váhali nad organizáciou telefonického svedectva, svedectva v prístave alebo svedectva verejnosti, čoskoro dosiahli dobré výsledky. Túžite vyskúšať nové svedecké iniciatívy?

Komentár:

„Teokratické usmerňovanie“ je výraz, ktorý Svedkovia Jehovovi chápu, že sa vzťahuje na to, čo hovorí Strážna Veža. A aj keď niet pochýb o tom, že každá organizácia musí mať vedenie, nemali by sme predpokladať, že všetky výroky a politika, ktoré vychádzajú z Bételu, sú od Jehovu Boha, Veľkého Teokrata! Zatiaľ čo Kristus vládne nad svojím zborom, neznamená to, že sankcionuje každý čin a každé jeho vyjadrenie. Práve naopak. Zvážte listy pre sedem symbolických zborov v knihe Zjavenie, ku ktorým Ježiš Kristus hovorí v Pánovom dni. Ježiš mal pre väčšinu z nich prísne slová. Napríklad do zhromaždenia v Pergame Ježiš napísal: “Mám však proti tebe niekoľko vecí: Máš tam ľudí, ktorí sa držia učenia Balaama. Ten učil Balaka zvádzať Izraelitov, aby jedli mäso obetované modlám a dopúšťali sa nemravnosti.” – Zjavenie 2:14.

Aj keď Strážna Veža otvorene nepodporuje sexuálnu nemorálnosť a v skutočnosti rýchlo vylúčuje dospievajúcich páchateľov trestných činov, to isté sa nedá povedať o krokoch proti pedofilom v kresťanskom zbore SJ! Pokyny z Betelu sú také, že ak sa starší ľudia informujú o akomkoľvek prípade zneužívania detí, musia okamžite zavolať na linku právneho oddelenia Strážnej Veže. Aj keď starší môžu predpokladať, že za zatvorenými dverami prebiehajú nejaké božské konzultácie, nie je to tak. Advokáti riadiaci Jehovovu organizáciu evidentne primárne zvažujú, či miestna jurisdikcia vyžaduje, aby duchovní hlásili trestné činy spáchané na deťoch. Ak nie, potom „teokratické usmerňovanie“, ktoré dostali starší, im striktne zakazuje hlásiť trestný čin polícii. Spolu s dôsledným dodržiavaním židovského zákona, ktorý si vyžadoval dvoch svedkov priestupku, bola Strážnou Vežou poskytnutá bezpečná základňa pre tisíce pedofilov.

Mal by niekto pochybovať o tom, že sexuálne zneužívanie detí je pre Boha oveľa urážlivejšie ako sexuálna nemorálnosť medzi dvoma „dospelými“ osobami, ktoré súhlasia s nemorálnosťou? Ak by Strážna Veža starším umožnila využívať odborné znalosti v oblasti vyšetrovania trestných činov poskytované nadriadenými orgánmi, o ktorých apoštol Pavol hovoril, že sú našimi služobníkmi, mohli by ich príspevky slúžiť ako druhý svedok. Strážna Veža však nemá záujem stíhať svedkov Jehovových, ktorí sexuálne zneužívajú deti v ich zboroch. To je politika, ktorú prefíkaný novodobý Balám predstavil SJ ako „teokratické usmerňovanie“. Balám, takzvaný veštec, poznal Jehovu. Boh s ním hovoril pri viacerých príležitostiach. Balám vedel, že ak Balák dokáže nalákať Izraelitov, aby hrešili proti Bohu, potom sám Jehova zničí jeho vlastný ľud, čo sa aj stalo. Anjel sa dokonca postavil proti bezohľadnému priebehu lakomého proroka. Ale Balám bol rozhodnutý prijať svoju odmenu. 

Pokiaľ ide o vplyv „Baláma“ v zbore v Pergame, je potrebné poznamenať, že Ježiš ho neprevážil. Dovoľuje mu existovať až do okamihu, keď príde ako zlodej v noci. Jeho rada? “Tak čin pokánie. Ak to neurobíš, rýchlo k tebe prídem a budem proti tebe bojovať dlhým mečom mojich úst.“ Zatiaľ čo Jehovových svedkov treba pochváliť za ich vernosť v práci, ktorá im bola zverená – uvedomujúc si, že sám Kristus poveril svojich nasledovníkov, aby kázali a činili učeníkov , mali by si tiež uvedomiť, že Boh bude súdiť tých, ktorí vydávajú „teokratické usmerňovanie“ v jeho mene! Vezmime si otázku nového projektu budovania ústredia Strážnej Veže vo Warwicku – teraz sa blížiacemu ku koncu, v ktorom sa 25 000 Jehovových svedkov podieľa na stavebných prácach. Podľa tlačovej správy v miestnom časopise vo Warwick hovorca Strážnej Veže chválil nové sídlo pre svoje odľahlé miesto v príjemnom prostredí!

Aj keď je chvályhodné, že pre projekt, o ktorom sa predpokladá, že má Božie požehnanie, je k dispozícii toľko ochotných rúk, ak bolo rozhodnutie presťahovať sa do ústredia Strážnej Veže založené na peňažných hľadiskách a osobných túžbach vedenia po luxusnom panstve mimo mesta, tak to je problém! Túži snáď Vedúci Orgán po odchode so svojimi manželkami do ústrania v prostredí parku? To, že princovia Betelu môžu z Brooklynu zarobiť peniaze za miliardu dolárov a postaviť s malou armádou dobrovoľníkov masívny stavebný podnik, ešte neznamená, že je Božou vôľou, aby to tak urobili! Pamätajte, že Balám bol motivovaný hmotnými záujmami! Je obzvlášť zaujímavé, že finančný celosvetový systém sa blíži k bodu implózie, rovnako ako Betel predáva posledné nehnuteľnosti v Brooklyn Heights. Kde budú skrývať zisk v hodnote miliárdy dolárov? Držitelia teokratických pokladov nepochybne využijú početné banky na Wall Street a rôzne finančné nástroje, ktoré sú všetky citlivé na okamžité vyparovanie, keď nastane deň a hodina fiančného kolapsu!

Ich premena bezdlžného finančného majetku na len toľko počítačových bajtov už nemohla byť zle načasovaná. Len si predstavte, že stojíte pred Veľkým Teokratom a musíte vysvetľovať, ako ste stratili celé Majstrovo vlastníctvo, ktoré vám zveril! Dozorcovia zaobchádzajú s mojím ľudom kruto, vládnu nad ním ženy. Ľud môj, tvoji vodcovia ťa zavádzajú, zastierajú cestu, po ktorej by si mal ísť. Jehova povstal, aby vzniesol žalobu, aby vyniesol rozsudok nad národmi. Jehova začína súd so staršími a kniežatami svojho ľudu. „Spálili ste vinicu,“ obviňuje ich, „vo vašich domoch sú veci, ktoré ste ukradli chudobným.” – Izaiáš 3:12-14.