Otázka: Myslíte si, že očkovanie proti Covid 19 má niečo spoločné s prijatím znaku šelmy z knihy Zjavenie? V médiách sa už hovorí o budúcom očkovacom pase, ktorý preukáže, že ste dostali injekciu, bez ktorého nebudete môcť cestovať, zúčastňovať sa športových podujatí alebo verejných domovov atď. To by mohlo ľahko viesť k vylúčeniu z akýchkoľvek verejných miest, napríklad z obchodov ako jeden príklad! Dúfam a ​​som si istý, že vieš, kam tým smerujem. Ocenil by som vaše úvahy o tejto otázke.

Ak chceme prístupiť k téme znaku šelmy z knihy Zjavenie, je rozumné zvážiť kontext, ktorý predstavuje celá 13. kapitolu knihy Zjavenia! Tiež by sme mali dobre zohľadniť zdroj senzačných tvrdení na sociálnych sieťach, že očkovanie proti Covid19 obsahuje tajné podanie nejakého mikročipu alebo čohokoľvek podobného. Najprv si zvážme kontext inšpirovaných slov apoštola Jána: Jedna z jeho hláv vyzerala ako smrteľne zranená, ale jeho smrteľná rana sa zahojila. Celá zem šla s obdivom za divým zvieraťom. Klaňali sa drakovi, lebo dal divému zvieraťu právomoc, a klaňali sa aj divému zvieraťu a hovorili: „Kto sa vyrovná divému zvieraťu a kto s ním môže bojovať?“ Bola mu daná tlama, ktorá hovorí pyšné a rúhavé slová, a dostalo právomoc pôsobiť 42 mesiacov.” – Zjavenie 13:3-5.

Tu by mali Jehovovi svedkovia vážne uvažovať: Bola hlava sedemhlavého divého zvieraťa smrteľne zranená a uzdravená? Strážna veža tvrdí, že bola! Svedkovia Jehovovi boli naučení, že hlava šelmy bola zabitá v dôsledku Veľkej vojny, ktorá sa začala v roku 1914. Boli publikované zväzky, ktoré vysvetľujú celé Zjavenie a knihu Daniela ako neviditeľná para! Ak si myslíte, že to nie je pravda, požiadajte Jehovových svedkov, aby objasnili 42 mesiacov, počas ktorých môže divé zviera z knihy Zjavenie konať. Zdá sa, že nikto nechápe absurdnosť a rúhanie sa výkladu Strážnej Veže. Je jednoducho absurdné predpokladať, že víťazní spojenci utrpeli to, čo symbolizuje smrteľnú ranu spôsobenú na hlavu šelmy. Po prvé, USA sa do vojny zapojili až v roku 1917 a na budúci roku to skončilo. Má niekto zdokumentovaný dôkaz o tom, že vlády prestali fungovať čo i len na krátky okamih?

Ďalej je rúhaním naznačiť, že Boh svojvoľne odsúdil niekoľko posledných generácií nešťastných duší na večnú smrť, pretože si mohli myslieť, že Spoločnosť Národov je obdivuhodná organizácia. Okrem toho je hodina súdu relatívne krátkym obdobím, ktoré je súčasne aj hodinou, počas ktorej bude vládnuť ôsmy kráľ. Je nerozumné predpokladať, že storočie je krátke časové obdobie porovnateľné s hodinou! Ako dôkaz umelosti výkladu Strážnej Veže, Zjavenie 8: 1-2 hovorí o tichu v nebi na pol hodiny, keď modlitby svätých stúpajú ako kadidlo. Strážna Veža odvážne tvrdí, že k tomu došlo v rokoch 1918-1919. Ak je to pravda, znamenalo by to, že pol hodiny zodpovedá obdobiu 12 až 18 mesiacov, zatiaľ čo symbolická celá hodina predstavuje viac ako storočie! Nesúrodosť a nezmyselnosť!

V ďalšej časti kniha Zjavenie ďalej uvádza: Otvorilo tlamu, aby sa rúhalo Bohu a urážalo jeho meno, miesto jeho bývania i tých, ktorí bývajú v nebi. A bolo mu dovolené viesť vojnu so svätými a zvíťaziť nad nimi. Dostalo právomoc nad ľuďmi zo všetkých kmeňov, rás, jazykov a národov. Všetci obyvatelia zeme ho budú uctievať. Od založenia sveta nie je meno žiadneho z nich zapísané vo zvitku života Baránka, ktorý bol zabitý.” – Zjavenie 13:6-8. Akokoľvek silná je anglo-americká ríša, dá sa čestne povedať, že má autoritu nad každým kmeňom a jazykom a národom? Vládne napríklad nad Čínou? Ruskom? Faktom je, že k žiadnej z vecí predpokladaných v Zjavení nedošlo. „Smrteľná rana“ je niečo, čo sa zatiaľ nestalo – zatiaľ! To je pravda, ani vyliečená hlava šelmy nevdýchla život obrazu, aby “hovoril a dal zabiť všetkých, ktorí ho odmietajú uctievať.” – Zjavenie 13:15.

Uctievanie je prvoradá otázka. Nedajte sa oklamať vetrom evanjelikov. Diabol má v úmysle zosadiť Božích synov – prinútiť ich, aby zapreli Jehovu. Preto na nás Ježiš zapôsobil, aby sme sa nebáli tých, ktorí môžu zabiť iba telo, ale nie dušu. Znamená prijatie vakcíny na ochranu pred vírusom, ktorý spôsobil celosvetovú pandémiu, uctievanie štátu? Ako to? Aj keby boli na tých, ktorí nemajú očkovací preukaz, uvalené cestovné obmedzenia, tak čo potom? Osoby by mali urobiť, aby sa hlbšie zamysleli a spochybnili, ako by sa očkovanie vakcíny mohlo považovať za skutok nelojality voči Bohu. Aj keď je Bill Gates strašidelný, zákonné očkovania existujú už dávno. Pomerne veľa chorôb, ktoré predtým trápili milióny ľudí, bolo očkovaním prakticky odstránených. Aj keď je úplne pochopiteľné, že niektorí môžu “injekciu” zo zdravotných dôvodov odmietnuť, tvrdenie, že samotné použitie vakcíny by nás odsúdilo na večnú smrť, je rovnako smiešne ako tvrdenie Strážnej Veže, že ľudia začali v roku 1922 dostávať 666 znak zániku!

Evanjelici majú problém v tom, že vôbec netušia, čo znamená vernosť Bohu. Pre ilustráciu, došlo niekedy k vojne, ktorej sa evanjelici mávajúci vlajkami nezúčastnili? Ak zástupy zástupov Ježiša-Boha nie sú ani ochotné postaviť sa za Krista v najzákladnejšej otázke lojality k zásadám, aby sa vyhli účasti na zabíjaní svojich blížnych, mali by sme sa na nich teraz pozerať ako na duchovné autority ktorí sú schopní rozoznať, čo získa Božie schválenie v kritickej hodine súdu? Z uvedeného je zrejmé, že pandémia Covid sa využíva ako príležitosť na zahájenie rozsiahlej operácie sociálneho inžinierstva – zdanlivým účelom je podmieniť spoločnosť čoraz väčšou kontrolou vlády a absolútnym podriadením sa mu! Nehľadajte nič iné v Strážnej Veži ako príklad efektívnosti krízovej kontroly Covidu. Len pred rokom Strážna Veža vychvaľovala službu verejnosti ako základné a veľmi dôležité a život zachraňujúce dielo, ktoré Kristus nariadil svojim učeníkom uskutočniť. Teraz sú však Jehovovi svedkovia presvedčení, že zachránia životy tým, že zostanú doma a nebudú sa vydávať na ulicu. To je celkom veľmi veľká zmena!

Je tiež zrejmé, že WHO – rameno OSN – sa presadzuje ako nevyhnutné riešenie pre jednotlivé národné vlády. Tento aspekt je určite v súlade so zámerom globalistov skoncovať so systémom národného štátu! Čo sa týka všetkého, čo konkrétne bude zahŕňať správu znamenia šelmy? V tomto okamihu to nie je možné vedieť. Avšak vzhľadom na súčasný stav vecí a hroziaci krach takzvaného transatlantického finančného systému a pri zohľadnení uvedených zámerov vplyvných globalistov vybudovať po havárii lepšie riešenie je budúcnosť pravdepodobná zahŕňajúca kryptomenu pod kontrolou jednej centrálnej „banky“. Za týmto účelom pandémia Covid19 slúžila na to, aby ľudí podmienila prijatím bezhotovostného systému. Je pravda, že papierové peniaze sú špinavé, kontaminované mikroorganizmami a zvyškami kokaínu a ktovie čoho ešte! Digitál je oveľa čistejší. (A stopercentne vysledovateľný!)

Vzhľadom na prebiehajúcu kampaň zameranú na rozdrvenie populizmu a dokonca na kriminalizáciu hovorenia o akomkoľvek druhu globalistického sprisahania nie je potrebné veľa fantázie zistiť, kam smeruje. Slová v Knihe pravdy hovoria: A núti všetkých ľudí – malých i veľkých, bohatých i chudobných, slobodných i otrokov –, aby prijali znak na pravú ruku alebo na čelo, aby nikto nemohol kupovať ani predávať, len ten, kto má tento znak: meno divého zvieraťa alebo číslo jeho mena. Tu je potrebná múdrosť: Kto má pochopenie, nech spočíta číslo divého zvieraťa, lebo je to číslo človeka, a to číslo je 666.” – Zjavenie 13:16-18. Majte na pamäti, že opísaný „nátlak“ má nastať po globálnom páde systému. Počas krátkej absencie vládnucich právomocí budú ľudia úplne vydesení. Ježiš povedal, že ľudia budú mať strach. V tomto prostredí ľudia uvítajú aj najtyranskejšiu vládu, na rozdiel od žiadnej. Ibaže bude existovať alternatíva – Božie Kráľovstvo!

Vo svete po páde bude uzdravenie hlavy zvieraťa najviac vítané, aj keď potom bude zviera súťažiť o nadvládu s Kráľom kráľov a Pánom pánov. V tomto prostredí by jediná kryptomena spravovaná agentúrou, ktorá je otvorene nepriateľská voči Jehovovi a Ježišovi, mohla určite zahŕňať prinútenie všetkých, aby zložili akúsi prísahu vernosti a vzdali sa viery v „sprisahanie“, podľa ktorého Ježiš Kristus už prišiel vo svojom Kráľovstve. Za týchto podmienok bolo možné tých, ktorí sú lojálni k Nebesiam, ľahko identifikovať a efektívne vylúčiť zo systému, aby satanská šelma mohla proti nim bojovať a zvíťaziť nad nimi a zabiť ich!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com