Skromnosť je dobrá a pre uctievateľov Jehovu Boha veľmi žiadúca! Je dôležité uvedomiť si naše obmedzenia tak v našich schopnostiach, ako aj v našej autorite. Skutočná skromnosť pochádza z uznania božskej nadradenosti a autority. Mark Sanderson vo svojej prezentácii uviedol niekoľko príkladov z Biblie. Jeden so skromnosťou a druhý s trúfalosťou. Dávid prejavil skromnosť tým, že sa nepomstil Saulovi, ktorý sa ho snažil zabiť. Pre Dávida bolo nemysliteľné, aby ublížil Jehovovmu pomazanému kráľovi. Dávid vedel, že je to Božie právo. A Dávid bol múdry, že nezdvihol ruku proti zlému kráľovi. Nakoniec to Jehova vyriešil – prinútil ho, aby padol v boji s Filištínmi.

A Uzziáš je príkladom kráľa, ktorý sa kedysi spoliehal na Jehovu, ale ktorý bol trúfalý a pokúsil sa prijať úlohu kňaza. Výsledkom bolo, že ho Jehova zasiahol malomocenstvom. Toto sú určite silné ponaučenia z Božieho slova pre nás všetkých! Prečo však člen Vedúceho Zboru tak prísne radí svojim spolubývajúcim betelitom pri ranných bohoslužbách? Čo je s tým možno spojené? Je možné, že niektorí z bratov v beteli nie sú v súlade so zastavením zvestovania? Alebo možno VZ dostáva správy z terénu, že krajskí dozorcovia nespolupracujú s pokynmi ‘Verného a Diskrétneho otroka’, aby pozastavili všetky verejné zvestovanie? Viete si predstaviť, že by kresťan bol taký neskromný, taký trúfalý, že by zašal popierať príkaz Pána a jeho hlas a snažil sa nehlásať dobré správy?

Pokiaľ ide o kresťanskú skromnosť, nenapadá ma nič vážnejšie, ako to, čo vidíme teraz, keď Vedúci Zbor sa postaví Kristovi na odpor a nariadi všetkým Jehovovým svedkom, aby zastavili svoje verejné zvestovanie! Ak má Uziáš moderný náprotivok, musí to byť Vedúci Orgán, ktorý sa neuspokojuje s tým, že bude žiť ako kráľ vo svojom žulovom paláci – to vôbec nie! Teraz musia zaujať miesto Ježiša Krista v duchovnom chráme! VZ akoby hovoril: “Zabudnite na Ježišov príkaz ísť robiť učeníkov! Je to príliš riskantné a neuvážené. Prikazujeme vám zostať doma a telefonovať. A sledujte nás na JW Broadcastingu. Prekliatí sú trúfalí, ktorí sa neriadia pokynmi múdreho a verného otroka.”

Možno sa mýlim pri domýšľaní skutočného dôvodu Sandersonovej výčitky všetkým svedkom Jehovovým. Dúfam, že som a že dôvod pre jeho video nahrávku je iný! Ale ak mám pravdu, je najneskromnejšie, ak Vedúci Zbor naznačuje, že každý, kto sa snaží poslúchať Krista, je trúfalý a neskromný! To je presne to, čo by sme mohli očakávať od muža bezprávia, o ktorom pod inšpiráciou varuje apoštol Pavol v 2. Tesaloničanom 2:3!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com