Denný Text na pondelok 9. novembra 2015:

“Ty si môj pomocník a osloboditeľ. Môj Bože, neoneskor sa!” – Žalm 40:17.

Milujúci otec sa nielen stará o svoje deti, ale snaží sa ich aj chrániť. Prirodzene by sa ich pokúsil zachrániť, ak by boli v nebezpečenstve. Jeden brat si pamätá konkrétnu príhodu, ktorá sa stala, keď bol ešte len malým chlapcom. Spolu s otcom sa vracali domov z poľnej služby, keď ich cesta viedla cez potok. Silný lejak toho rána spôsobil preliaty potok. Jediný spôsob, ako prekročiť vodu, bol skok z jedného veľkého kameňa na druhý. Chlapec, ktorý šiel pred svojím otcom, stratil oporu na jednom z kameňov, spadol do povodňovej vody a dvakrát spadol pod vodu. Chlapec bol vďačný za to, že ho jeho otec rýchlo chytil pevne za rameno a zachránil pred utopením! Náš nebeský Otec nás vyslobodzuje z toho, čo sa dá považovať za zúrivé prívaly tohto zlého sveta, a od jeho vládcu Satana.

Komentár:

Je iróniou, že sa Strážna Veža rozhodla použiť skúsenosť zahŕňajúcu „zaplavenia vody“, pretože to je symbolika použitá v proroctve na vykreslenie prostriedkov, ktoré Jehova použije na to, aby vyniesol rozsudok nad svojím ľudom! Najvýznamnejšia je v tomto ohľade 28. kapitola Izaiáša. Druhý verš znie: Jehova pošle niekoho silného a mocného a ten ju násilím zmetie na zem ako strašné krupobitie, ako ničivá smršť, ako príval mohutných vôd.” – Izaiáš 28:2.

Malo by vás napadnúť niekoľko otázok. Po prvé, kto je tento „niekto silný a mocný“, ktorého má Jehova k dispozícii? Po druhé, akú podobu budú mať metaforické „ničivé veterné smršte“ a „silné záplavy“ v skutočnosti? Po tretie, kto je to, kto je násilne zvrhnutý na zem? Odpoveď na prvú otázku je, že agent, ktorého Boh zamestnáva, je posledným kráľom, ktorý sa označuje ako ôsmy kráľ, ako aj kráľom severu, ktorý vo svojom poslednom ťažení proti kráľovi juhu „zametá ako povodeň.”

Ako vieme, že proroctvo má väčšie naplnenie, ako tomu bolo v 8. storočí pred n. L., Keď asýrska ríša zmietla Efraima? Pretože 16. verš spája udalosť s príchodom Krista. Tento verš znie: Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‘Kladiem na Sione ako základ vyskúšaný kameň, drahocenný uholný kameň pevného základu. Kto v neho verí, nepodľahne panike’.” – Izaiáš 28:1. Svedkovia Jehovovi samozrejme veria, že kráľovstvo sa dostalo k moci na nebeskej hore Sion v roku 1914. A práve preto sa Boh rozhodol použiť posledného pozemského kráľa na zametenie útočiska lži, ktorú vytvorila Strážna Veža. Verše 17 až 19 sa týkajú práve tohto úsudku:

“Právo urobím meracou šnúrou a spravodlivosť olovnicou. Krupobitie zmetie útočisko lží a vody zaplavia úkryt. Vaša zmluva so smrťou bude zrušená a vaša dohoda s hrobom bude neplatná. Keď sa privalí prudká záplava, rozdrví vás. Kedykoľvek sa privalí, zmetie vás. Bude vás zaplavovať ráno čo ráno, vo dne i v noci. Iba hrôza ich prinúti pochopiť, čo počuli.“ – Izaiáš 28:17-19.

V odpovedi na druhú otázku bude mať nadchádzajúca „prívalová povodeň“, ktorá nastane súčasne s príchodom Krista, formu tyranského útoku – diktátorský režim, ktorý zaplaví demokratický systém, ktorý slúžil na ochranu Jehovových svedkov až dodnes! Samotné vypuknutie globálnej vojny rozpustí súhlas Strážnej Veže so smrťou, čo je vhodný spôsob opisu spôsobu, akým sa Vedenie Organizácie zobrazuje. Zahalili sa do klamstva tvrdením, že súd domu Božieho je už iba teokratickou históriou. Vďaka svojej interpretačnej legendy nechali zlého otroka zmiznúť! Skutočne, žiadny obyčajný smrteľník nemôže uvažovať s nikým vo vedení Betelu, pokiaľ ide o ich chybu. Oni sú nadovšetko! Iba hrôza ich prinúti pochopiť, čo počuli!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com