Pred rokom a pol som pozastavil funkciu Denné Komentáre, v ktorom bol môj posledný komentár založený na dennom texte Strážnej veže. Ale dnešný Denný Text je jednoducho až príliš veľa. Tu je ich komentár o Žalme 15:1, 2:

V dnešnej spoločnosti sa klamstvo stalo súčasťou bežného života. V článku „Prečo klameme“ v časopise National Geographic sa uvádza: „Lož sa stala hlboko zakorenenou črtou ľudskej osobnosti.“ Ľudia klamú najčastejšie preto, aby sa pred niečím ochránili alebo aby sa ukázali v lepšom svetle. Klamú, aby zatajili vlastné chyby a priestupky alebo aby získali finančné či osobné výhody. V článku sa ďalej píše: „Bez mihnutia oka klameme v malých i vo veľkých veciach, či už cudzím ľuďom, spolupracovníkom, priateľom, alebo členom rodiny.“ K čomu vedie všetko to klamstvo? K strate dôvery a zničeným vzťahom. Dávid povedal Jehovovi v modlitbe: „Našiel si potešenie v pravdivosti vo vnútri.“ (Žalm 51:6) Vedel, že pravdovravnosť vychádza zo srdca, z nášho vnútra. Praví kresťania vždy hovoria „pravdivo jeden s druhým“.

Pokrytectvo Strážnej Veže je úžasné! Klamú s takou ľahkosťou a samozrejmosťou! Rovnako ako ich odborník povedal, klamú, aby chránili a propagovali organizáciu. Na začiatok zvážme 10-ročné partnerstvo Strážnej veže s OSN. Strážna veža bola od roku 1991 do roku 2001 v politickom partnerstve s Organizáciou Spojených národov prostredníctvom Oddelenia informácií pre verejnosť ako pridružená mimovládna organizácia (NGO). Toto partnerstvo vyžadovalo, aby Strážna veža využila časť svojich zdrojov na informovanie verejnosti o množstve programov OSN. Každá žiadajúca mimovládna organizácia bola povinná predložiť žiadosť vrátane vzoriek preukazujúcich, ako propagujú OSN. Každý rok sa od všetkých aktívnych mimovládnych organizácií vyžadovalo, aby predložili ďalšie dve vzorky, ktoré potvrdia, že boli v súlade s podmienkami partnerstva.

Strážna veža poslušne vyhovela. Vyžadujúc to od Bethelových spisovateľov, aby chytro predstavili OSN v pozitívnom svetle takým spôsobom, ktorý by upozornil Jehovových svedkov na ich programy. Dôkladne som zdokumentoval, do akej miery prispievala Strážna veža v kapitole s názvom Podivní Spojenci (Premenované partnerstvo v konečnej verzii knihy). Keď Londýnsky Guardian odhalil šokujúce pokrytectvo Strážnej Veže, hovorca organizácie tvrdil, že na získanie prístupu do knižnice OSN bolo potrebné stať sa pridruženou mimovládnou organizáciou. Tu je ich oficiálna odpoveď:

“Našim cieľom pri registrácii na Ministerstve informácií ako mimovládnej organizácie (MVO-NGO) v roku 1991 bolo sprístupnenie výskumných materiálov o zdravotných, ekologických a sociálnych problémoch nám dostupných v zariadeniach knižnice OSN. Knižnicu sme používali mnoho rokov pred rokom 1991, ale v tom roku bolo potrebné sa zaregistrovať ako mimovládna organizácia, aby sme k nej mali nepretržitý prístup.“

Strážna Veža klamala. Knižnica Dag Hammarskjöld bola prístupná nielen všetkým kvalifikovaným výskumným pracovníkom, ale existujú aj knižnice OSN, ktoré sa nachádzajú na univerzitách po celom svete vrátane knižnice na Columbia University v New Yorku, neďaleko starého sídla Betelu. Keď bola OSN zaplavená otázkami svedkov Jehovových, vysvetlili, že pri používaní knižnice nie je potrebné spolupracovať s DPI. (Bohužiaľ, OSN pred niekoľkými rokmi prepracovala svoju webovú stránku a mnoho dokumentov, s ktorými som pôvodne súvisel, sa stratilo). V tom čase som komunikoval s vedúcim knihovníkom knižnice Dag Hammarskjöld, ktorý potvrdil, že je knižnica otvorená pre každého kvalifikovaného výskumného pracovníka. Je iróniou, že po katastrofe 9-11 v New Yorku nasledujúci mesiac, hneď po odhalení SV v časopise, OSN uzavrela knižnicu všetkým okrem mimovládnych organizácií pracujúcich v partnerstve s DPI.

Pravda je, že DPI neprijala žiadnu mimovládnu organizáciu, ktorá nespĺňala kritériá. Bodka. Pomyslite na to, všetci svedkovia Jehovovi od roku 1991 do roku 2001 boli oklamaní na distribúcie miliónov časopisov, ktoré boli posiate propagandou OSN. Keď vyšla najavo ich schéma dvojitého obchodovania, riadiace orgány klamali cez zuby. Odvtedy prenasledovali a exkomunikovali kohokoľvek, kto by neprehltnúl ich klamstvá. (Malo by sa poznamenať, že personál riadiaceho orgánu sa od 90. rokov 20. storočia výrazne zmenil. Tí, ktorí sú priamo zodpovední za mimovládne organizácie, už boli nahradení! Väčšina súčasných členov nebola v orgáne pred 25 až 30 rokmi, keď SV bola prvýkrát v spolupráci s OSN.)

Potom je tu problém so sexuálnym zneužívaním detí SJ. Kongreganti obťažovali a znásilnili tisíce detí svedkov Jehovových. Politika Strážnej veže bola a je stále nespolupracovať s políciou. Podľa Strážnej Veže to nie je žiadny veľký problém. Médiá hovoria lži. Za zatvorenými dverami však Strážna Veža tajne platí milióny v mimosúdnych vyrovnaniach a viaže obete príkazmi o ‘zapchaní úst’! Je to pravda: “Klamú, aby zakryli svoje chyby a priestupky alebo získali ekonomické a osobné výhody.“

Potom je tu rok 1914. Jedného dňa sa Svedkovia Jehovovi budú otrasene obzerať a uvedomia si, že Strážna Veža si nezaslúži ich slepú oddanosť a dopustili sa toho, čo sa určite stane jedným z najväčších vymyslených podvodov, aké kedy boli navrhnuté. Klamstvo po klamstve boli nútení klamať svedkom Jehovovým, aby uverili, že Kristus sa už vrátil. V priebehu rokov som starostlivo zdokumentoval každú lož. Celý proces je zobrazený v proroctve v 13. kapitole Ezechiela. Jehova sa obracia na tých, ktorí predsedajú jeho ľudu, ale ktorí si vymýšľajú vlastné proroctvá a propagujú lož. Jehova ich nazýva „hlúpymi prorokmi“, ktorí stavajú chatrnú stenu a omietajú ju náterom bielosti. (Pozri článok: Tí, ktorí si vytvárajú svoje vlastné proroctvá)

Mnohí z Jehovových svedkov, ktorí sa dozvedeli o zrade Strážnej Veže, boli klopýtaní. Dospeli k mylnému záveru, pretože Strážna Veža používala podvody a klamy, nemohla to byť organizácia Jehovu Boha! Písmo dokazuje opak. V samotnej kapitole Izaiáša, odkiaľ Strážna Veža odvodzovala meno Svedkov Jehovových, Boh hovorí k tým, ktorých nazýva svojimi svedkami a jeho služobníkom, a povedal im: „Tvoj prvý praotec zhrešil a vaši rečníci sa proti mne vzbúrili. Znesvätím tak kniežatá svätého miesta a Jakoba zničím a podrobím Izraela urážlivým slovám.“ – Izaiáš 43: 27-28.

Zhanobenie svätého miesta je to, o čom hovoril Ježiš, keď povedal svojim učeníkom, že Jeruzalem bude zničený, keď bude stáť ohavná vec, kde by nemala. Aj keď sú svedkovia Jehovovi zvyknutí na prenasledovanie, ktoré prichádza v rôznych podobách, nemajú tušenie, že to, čo príde, hoci sa môže zdať byť prenasledovaním, je v skutočnosti trestom Jehovovým. Zjavne odkazujúc na chaldejské obliehanie Jeruzalema, skrze Jeremiáša Jehova hovoril o globálnom holokauste známom ako súženie a jeho účel:   „Lebo ja som s vami,“ vyhlasuje Jehova, „aby vás zachránil. Ale vyhladím všetké národy, ku ktorým som ťa rozptýlil; Nevyhladím vás! Budem vás disciplinovať v správnej miere a v žiadnom prípade vás nenechám nepotrestaných.“ – Jeremiáš 30:11.