Denný Text na Sobotu 11. októbra 2014:

“Cudzieho nikdy nenasledujú, ale utečú od neho, lebo nepoznajú hlas cudzích.” – Ján 10:5.

Vedci zistili, že úloha simultánneho rozlišovania medzi mnohými zvukmi sa stáva čoraz ťažšou, keď zahŕňame počúvanie ľudskej reči. To znamená, že keď budete počuť dva hlasy súčasne, musíte si vybrať, na ktorý sa budete sústreďovať. Váš výber bude závisieť od toho, ktorý chcete počúvať. Židia, ktorí chceli robiť túžby svojho otca, Diabla, neposlúchli Ježiša. Dostávame správy od „domu múdrosti“ a od „domu hlúposti“. (Prov. 9: 1-5, 13-17) Múdrosť a hlúposť na nás neustále kričia, ako to bolo, a to nám dáva na výber. Koho pozvanie prijmeme? Odpoveď závisí od toho, koho vôľu chceme robiť. Ježišove ovce počúvajú jeho hlas a nasledujú ho. (Ján 10:16, 27) Sú „na strane pravdy“. (Ján 18:37) Takí skromní „sa zmocňujú slávy“. – Prov. 3:13, 16; 8: 1, 18; 29:23. w13 2/15 4:13, 14

Komentár:

Strážna Veža robí zaujímavé pozorovanie! A to, že ľudia všeobecne počujú, čo chcú počuť. Dva konkurenčné hlasy nám preto prinášajú slúšku – skúšku našej motivácie a vnútornej túžby. Strážna Veža v súčasnosti predstavuje jediný hlas pravdy. Ich posolstvo je však skreslené klamstvom! Klamstvom, podľa ktorého Kráľovstvo už začalo vládnuť v roku 1914. Čo sa však stane, keď Kráľovstvo skutočne začne vládnuť? Potom sa stretneme so scenárom, v ktorom dva hlasy súťažia o našu pozornnosť.

Na jednej strane bude hovoriť hlas múdrosti – sám Kristus. Toto je popísané v 30. kapitole Izaiáša, kde Boží ľud za nimi počuje hlas, ktorý hovorí: “Toto je cesta …!“ Na druhej strane tí, ktorí sa nazývajú ‘hlúpi proroci’, budú naďalej tlačiť svoju lož. Preto Kristus varoval, že počas záverečnej fázy povstane mnoho falošných Kristov a falošných prorokov, ktorí sa pokúšajú oklamať aj vyvolených.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com