“Zapíš, čo si videl, čo je teraz a čo sa stane potom. Toto je význam svätého tajomstva siedmich hviezd, ktoré si videl v mojej pravej ruke, a siedmich zlatých svietnikov: Sedem hviezd predstavuje anjelov siedmich zborov a sedem svietnikov predstavuje sedem zborov.” – Zjavenie 1:19, 20.
 
“Anjelovi zboru v Smyrne napíš: Toto hovorí ten Prvý a Posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil: ‚Viem o tvojom utrpení a chudobe, ale si bohatý. Viem aj o tom, ako vás urážajú tí, ktorí o sebe hovoria, že sú Židia, ale v skutočnosti nimi nie sú. Sú Satanovou synagógou. Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Diabol uvrhne niektorých z vás do väzenia, aby ste boli dôkladne vyskúšaní, a budete prenasledovaní desať dní. Zostaň verný až do smrti a dám ti korunu života. Nech každý pozorne počúva, čo hovorí duch zborom: Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži’.” – Zjavenie 2:8-11.
 
To isté ako o prvom liste Ježiša Krista adresovaného zboru v Efeze, môžeme povedať aj o jeho inšpirovanom (neomylnom) liste kresťanskému zboru v Smyrne, že aj keď je to len veľmi krátky list, je plný predobrazov a vzdelávacích pokynov pre pomazaných bratov Ježiša Krista, ktorí žijú na Zemi v čase konca, a potom učia iné ovce, ako získať pevnú pravú vieru vedúcu k záchrane do večného života na rajskej Zemi! V skutočnosti tento krátky list používa vybrané inšpirované výrazy z celého inšpirovaného Slova – Biblie a uplatňuje ich ako praktickú radu pre jeho budúcich nebeských spolukráľov a kňazov, ktorí budú večne slúžiť pre večné dobro poslučnému ľudstvu na Zemi.
 
Korunu života alebo nesmrteľnosť mal iba Stvoriteľ a potom ju dostal jeho syn, Michael alebo Ježiš Kristus, keď preukázal vernosť až do krutej smrti v Jeruzaléme v prvom storočí! Takže okrem nich nesmrteľnosť môže získať aj 144 000 verných učeníkov Ježiša Krista a uctievateľov Jehovu Boha! To znamená, okrem iného, že budú vlastniť každý individuálne zdroj života! To ale nie je to isté, ako keď poslušné ľudstvo, ktoré získa ľudskú dokonalosť, bude mať prístup k symbolickému stromu života, ktorý existoval v záhrade Edén na samom začiatku ľudstva!