Ježiš Kristus skutočne podmaňuje svojich nepriateľov. 110. žalm to potvrdzuje a hovorí: “’Jehova povedal môjmu Pánovi: ‘Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov ako podnož pod nohy’. Jehova vystrie žezlo tvojej moci zo Sionu a povie: ’Podmaňuj uprostred svojich nepriateľov’.“

Svedkovia Jehovovi predpokladajú, že žalm sa plnil už od roku 1914. Akým spôsobom však boli Boží nepriatelia podmanení? Počas prvej svetovej vojny muži z lietadiel s plachtovými krídlami vyhodili ručné granáty. Teraz môže človek len tlačidlom uvoľniť deštruktívnu silu, ktorá je nad rámec predstavivosti!

Ako boli opäť postihnutí Boží nepriatelia? Prečítajme si zvyšok 110 žalmu: ‘Tvoj ľud sa ochotne ponúkne v deň, keď povedieš svoje vojsko do boja. Skrášlení svätosťou sú tvoji mladí ľudia, sú ako kvapôčky rosy zrodené pri úsvite…Jehova bude po tvojej pravici, v deň svojho hnevu rozdrví kráľov. Vykoná rozsudok nad národmi, naplní krajinu mŕtvolami’!”

Je to vojna v Armagedone? Nie, nie nevyhnutne. Určite to tam vyvrcholí, ale to nie je začiatok. Neviedlo otvorenie pečatí Zjavenia k hroznej porážke na zemi? Naozaj. Šiesta kapitola v skutočnosti naznačuje, že štvrtina ľudstva bude znášaná vojnou, hladom a morom. Úmrtia zapríčinené prvou svetovou vojnou a španielskou chrípkou nie sú nikde blízko. 

V skutočnosti bolo vtedy zabitých asi 3% z celkovej populácie. Pravda je, že svet stojí na pokraji bezprecedentného holokaustu, ktorý, nanešťastie, prinesie  ‘plnosť mŕtvych tiel’. Je teda možné, že Ježiš bude môcť v budúcnosti pokoriť svojich nepriateľov a jeho dobytie sa bude predlžovať po relatívne krátkom čase, ktorý bol Satanovi pridelený po jeho vystúpení z Jehovovho neba?