Denný Text na sobotu 8. mája 2021:

“Sledujte, že medzi vami nie je nikto, kto by nebol sexuálne nemorálny.” – Heb. 12:16.

Jehova Boh nenávidí všetky formy zla. (Žalm 5: 4–6) Ako musí nenávidieť sexuálne zneužívanie detí – obzvlášť odporný a zlý skutok! Ako Jehovovi napodobňujeme, že ako jeho svedkovia nenávidíme týranie detí a v kresťanskom zbore to netolerujeme. (Rim. 12: 9) Akýkoľvek čin týrania detí je v absolútnom rozpore s „Kristovým zákonom“! (Gal. 6: 2) Všetko, čo Ježiš učil slovom aj príkladom, je postavené na láske a podporuje spravodlivosť. Podľa tohto zákona sa praví kresťania správajú k deťom tak, aby sa cítili bezpečne a skutočne milovaní. Ale týranie detí je sebecký, nespravodlivý čin, vďaka ktorému sa dieťa cíti nebezpečne a nemilovane. Je smutné, že to ovplyvnilo pravých kresťanov. Prečo? Existuje veľa „zlých mužov a podvodníkov“ a niektorí sa môžu pokúsiť vstúpiť do zhromaždenia. (2 Tim. 3:13) Okrem toho niektorí, ktorí sa hlásia k členstvu v zbore, podľahli zvráteným telesným túžbam a mali sexuálne zneužívané deti. w19.05  8 ¶1-3

Väčšina ľudí „nenávidí zneužívanie detí“. Kresťania, moslimovia, ateisti, ktokoľvek si uvedomuje, že klamstvá, kradnutia a vraždy sú tiež podlo hriešné! Hovorí sa, že pedofilov, ktorí sú uväznení, ich spoluväzni dokonca hanobia a často trestajú. Nenávidenie týrania detí teda nie je dôvodom na to, aby si Riadiaci Orgán gratuloval. Zneužívanie detí medzi Jehovovými svedkami predstavuje niekoľko problémov. Po prvé, odhaľuje základné učenie Strážnej Veže ako lož. Čo je to za učenie? Doktrína, že prišiel Kristus, uviedol veci na pravú mieru a že Jehovovi svedkovia žijú v duchovnom raji?! Podľa Biblie je stav, ktorý Strážna Veža nazýva „duchovným rajom“, opísaný ako miesto charakterizované úplnou absenciou zlých osôb. Proroctvá kontrastujú s dobrými a zlými osobami tým, že ich prirovnávajú k baránkom a levom. A podľa svätej Biblie, keď príde Kristus, vznikne duchovné prostredie, kde nebudú môcť byť zlí ľudia.

V Izaiášovi je opísaná ako Cesta svätosti: Bude tam cesta a tá sa bude nazývať Svätá cesta. Neprejde po nej nečistý, bude určená iba pre tých, ktorí ňou budú kráčať, nezablúdi na ňu nikto nerozumný. Neobjaví sa na nej žiadny lev, nevstúpi na ňu dravá zver, ani sa tam neukáže. Pôjdu po nej iba vykúpení.” – Izaiáš 35:8, 9. Pedofili sú označovaní ako sexuálni predátori. Útočia na slabšie, nevinné deti. Podľa vlastného priznania Strážnej Veže Jehova určite neznáša násilníkov. Pretože na Ceste svätosti nebudú dovolené žiadne dravé ľudské zvieratá všetkého druhu a nikto nespôsobí nijaké škody na celej Jehovovej svätej hore, ako to, že tisíce detí boli postavené mužom podobným šelme a mali ich nevinnosť pohltenú prefíkanými sexuálnymi predátormi? Buď je Jehovova cesta svätosti falošná alebo Strážna Veža klame! 

S cieľom oklamať stádo, Strážna Veža predefinovala duchovný raj tak, aby bol iba miestom, kde každý verí v to isté. To by sa však dalo povedať o akomkoľvek kulte. Ale ako vidí každý čestný kresťan, Biblia to nehovorí o ničom inom. Rovnako, ako keď Boží anjeli vyhnali Adama a Evu z Edenu, cestu k stromu života strážili mocní cherubíni s ustavične sa otáčajúcimi plamennými mečmi, tak je to aj s Cestou svätosti. Vstup bude povolený iba čistým a krotkým osobám, ktoré dôverujú Bohu a poslúchajú ho. Žiadní podvodníci, ktorí skrývajú to, čo sú, žiadni chvastúni, žiadni predátori akýchkoľvek pruhov nebudú mať vstup – žiadní! Po druhé, tu je väčší problém. Boh dáva starším zodpovednosť za tých, nad ktorými dohliadajú. Za posledných zhruba 40 rokov bolo v kongregáciách niekoľko desiatok tisíc detí týraných. Je niekto zodpovedný okrem pedofilov? Ano, naozaj. Niekto sa bude musieť zodpovedať Bohu! 

Boží zákon vyžaduje, aby tí, ktorí majú dozorné funkcie, chránili zraniteľných – príslovečného chlapca bez otca. Obhajuje Strážna Veža právny prípad týraného? Ďaleko od toho! Strážna Veža sa stala právnym protivníkom obetí! Jehova vie, že je to pravda! Strážna Veža sa dôkladne pokryla falošnosťou. Teraz tvrdia, že týranie detí je trestný čin a za to by mali platiť pedofili, ale už niekoľko desaťročí je politikou Strážnej Veže chrániť týchto zločincov pred zákonom. Aby sa zdôraznil tento škaredý fakt, v Austrálii vládna komisia vyšetrujúca politiku rôznych organizácií pri riešení prípadov zneužívania detí odhalila, že vo viac ako 1 000 prípadoch sexuálneho zneužívania detí, na ktoré boli starší zboru upozornení, nebol hlásený ani jeden zločin na políciu. Ani jeden! To nie je náhoda. Ako všetci Jehovovi svedkovia určite vedia, SV má úplnú kontrolu nad zbormi! Skutočnosť, že na polícii nebol oznámený ani jeden zločin spáchaný na dieťaťoch, odhaľuje politickú pozíciu VZ SV!

Veľká Británia sa chváli, že nikto nechráni deti ako Jehovova organizácia. S predstieraným rozhorčením odmietajú výkriky sťažnosti proti nim ako „klamstvá poháňané odpadlíkmi“ Je však nepopierateľné, že právne oddelenie SV malo starších silných ozbrojencov proti šikanovaniu a zastrašovaniu obetí a ich rodín, aby sa nehlásili. Starší dostali pokyn, aby s políciou nespolupracovali. SV nariadila starším, aby zničili záznamy o súdnych pojednávaniach. Vedúci Orgán sa po celú dobu chváli nezneužívaním detí. Áno, Jehova musí určite nenávidieť týranie detí, ale najviac ho rozčuľuje ohavné pokrytectvo a dvojtvárnosť tých, ktorí sa nachádzajú v pozíciách dohľadu, ktorí očakávali, že urobia všetko, čo je v ich silách, na ochranu Božích nežných baránkov. Pretože sme stvorení na Boží obraz, Stvoriteľ zveruje božské sily, aby súdili tých, ktorí sú v Jeho organizácii na zemi. Ale Jehova je konečný Sudca sudcov – Boh bohov. 82. žalm je pokarhaním adresovaným tým, ktorí majú právomoci súdiť ako Boží synovia, ale ktorí zlyhajú a spôsobia otriasanie základov zeme, to znamená pozemskej organizácie.

“Boh zaujíma miesto vo svojom zhromaždení, súdi uprostred bohov a hovorí: „Dokedy budete súdiť nespravodlivo a nadŕžať zlým? (sela) Zastávajte sa utláčaných a sirôt, chráňte práva bezmocných a chudobných. Zachraňujte utláčaných a biednych, vyslobodzujte ich z rúk zlých.“ Ale oni nič nevedia, ničomu nerozumejú, tápu v tme. Celá zem sa otriasa v základoch. „Povedal som: ‚Ste bohovia, všetci ste synmi Najvyššieho. Zomriete však ako ostatní ľudia, padnete ako hociktorý iný vládca!‘“ Povstaň, Bože, a súď zem, veď tebe patria všetky národy.” – Žalm 82:1-8.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com