Svet trpel pustošením zo strany démonických tyranov a bezohľadných vládcov, odkedy sa Nimrod už dávno postavil ako mocný lovec proti Jehovovi. V novšej dobe boli ľudia hromadne zabíjaní ľuďmi ako Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot a ďalšími. Skutočným tyranom je samozrejme Satan Diabol. Ježiš povedal, že je otcom lži, a svoj odpor proti Jehovovi začal tým, že zaviedol prvých ľudí k smrti. Ako predzvesť budúcich vecí sa z vraha stal úplne prvý človek, ktorý sa narodil pôvodným rodičom. O štyri tisíc rokov neskôr Kristov apoštol vysvetlil:

“Lebo to je to posolstvo, ktoré ste počuli od začiatku, že máme milovať jeden druhého, nie ako Kain, ktorý pochádzal z toho zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Lebo jeho skutky boli zlé, ale skutky jeho brata boli dobré.” – 1. Jána 3:11, 12.

Niet divu, že svet je v takom neporiadku! Jeho bohom je klamár a masový vrah. Satan je v konečnom dôsledku zodpovedný za každú ľudskú smrť v dejinách, ale najmä za milióny ľudí, ktorí boli zabití v nezmyselných vojnách. Keď bol Ježiš na zemi, Diabol k nemu pristúpil s lákavou ponukou. “Pokloň sa mi,” povedal Pokušiteľ a dám ti všetky kráľovstvá sveta. Ježiš to odmietol.

Aj keď Satan vládne z neviditeľného hľadiska, vyžaduje, aby ľudia vykonávali jeho prácu. Väčšina tak robí nevedomky. Niektorí ľudia, ktorí túžia po moci, bohatstve a sláve, však ochotne konajú Diablove príkazy. Nikto by nemal pochybovať o tom, že existujú Satanské kulty, ktorých členovia vedome uctievajú toho zlého.

Ak ste niekedy videli obraz vatikánskej posluchárne, mysleli by ste si, že ste zoči-voči obrovskému hadovi. A mysleli by ste si, že oko Strážnej veže v Horovej sále bolo strašidelné?Diabol dáva svojim ctiteľom to, po čom túžia, za predpokladu, že splnia jeho príkazy. Démoni môžu vyžadovať, aby zasvätený dieťa znásilnil alebo dokonca zavraždil, aby dokázal, že mu možno dôverovať. A je smutné povedať, že veľa ľudí, ktorí sa týchto temných činov dopúšťajú, riadia svet – zatiaľ!

Existujú ľudia, ktorí sa vydávajú za nositeľov svetla a hovoria o satanskej kabale, Iluminátoch alebo o čomkoľvek inom a o tom, ako musia byť porazení. Naozaj? Ako môžu ľudia zvrhnúť zlých nadľudských anjelov? Mojím zámerom nie je ponoriť sa do hlbokých vecí Satana, ale je dôležité poznať nepriateľa. Práve teraz, ako nikdy predtým v modernej dobe, sme svedkami pomalého, ale neúprosného rozmachu takzvaného luciferiánskeho kultu. Doteraz číhali v tieni. Za posledných pár storočí sa objavila aspoň fazeta kresťanskej zdvorilosti.

Obzvlášť Amerika, ktorú kedysi založili zbožní pútnici, ktorí si ctili Boha a ktorých potomkovia ustanovili jeden národ pod Bohom so slobodou a spravodlivosťou pre všetkých, je národ, ktorý stál ako mesto na kopci – svetelný maják pre svet, je napadnutý. Prichádza posledný kráľ a bude pozemským prejavom samotného Satana Diabla! Pokiaľ ide o tento vývoj, vizionár Zjavenia, apoštol Ján napísal:

“Potom som videl iné divé zviera, ako vystupuje zo zeme. Malo dva rohy ako baránok, ale hovorilo ako drak. Má všetku právomoc toho prvého divého zvieraťa a vykonáva ju pred jeho očami. Núti zem a jej obyvateľov, aby uctievali prvé divé zviera, ktorého smrteľná rana sa zahojila. Robí veľké znamenia, dokonca spôsobuje, aby pred zrakom ľudí zostupoval z neba na zem oheň.” – Zjavenia 13:11-13.

Nakoniec všemohúci Boh sfúkne viečko z celého zlého vesmíru a odhalí svet a jeho vládcov ako príšerné stvorenia, ktorými sú. To je to, o čom tu písal apoštol Peter: “Jehovov deň príde ako zlodej. Nebesia sa v ňom s rachotom pominú a prvky sa pre spaľujúcu horúčavu rozplynú a zem i diela na nej budú odkryté.” – 2. Petra 3:10.

Bol raz jeden tyran menom Nabuchodonozor. Boh dovolil babylonskému kráľovi podrobiť si obrovskú časť známeho sveta. Boh v skutočnosti poveril mocnú babylonskú armádu, aby fungovala ako Jeho trestajúci agent. Nabuchodonozora však bolo treba pokoriť. Anjel ho vyhnal z trónu a sedem rokov žil ako zviera na poli. Potom ho v stanovený čas Boh vrátil do svojho kráľovstva.

To bolo mimoriadné vzhľadom na to, čo sú muži, a že ostatní muži túžiaci po moci by sa pravdepodobne zdráhali vrátiť trón bývalému kráľovi. Ale účel Božieho zásahu vysvetlil Daniel predtým, ako bol kráľ vyhnaný z jeho paláca: “Je to nariadenie strážcov a toto rozhodnutie oznamujú svätí, aby každý, kto žije na zemi, spoznal, že v kráľovstve ľudstva je vládcom Najvyšší a že dáva vládu tomu, komu chce, dokonca aj tomu najmenej významnému z ľudí.“ – Daniel 4:17.

Jehova preukázal svoju schopnosť robiť práve túto vec – ustanoviť toho najmenšieho ako vládcu veľkých národov. Vezmime si napríklad Jozefa. Jeho vlastní bratia ho predali do otroctva. Ako otrok to mal pôvodne celkom dobré, pracoval v dome Potifara, úradníka faraónovho dvora. Potom naňho uvalili falošné obvinenie a museô do väzenia, kde sa dva roky trápil. Odtiaľ, na najnižšom mieste okrem hrobu, Boh splnomocnil Jozefa schopnosťou interpretovať sny. Keď sa faraón dozvedel o schopnosti určitého väzňa, zavolal Jozefa, aby interpretoval jeho sny. A pretože to urobil, faraón ustanovil Jozefa za predsedu vlády celého Egypta. Z väzenia na trón!

Aj Daniel bol podobne povýšený zo zajatia na vysoké miesto v kráľovstvách Babylonu aj Perzie. Bola tam aj Ester. Jehova povýšil poníženú hebrejskú krásnu ženu, aby sa stal perzskou kráľovnou. Na ďalšiu demonštráciu, že Boh je Ten, ktorého volí ľudí za panovníkov, takže nemohlo byť pochýb o tom, že to bolo božskou mocou, Daniel bol zachránený z levovej jamy! Rovnaké levy, ktoré zožrali Danielových falošných žalobcov. A traja Hebreji vyšli z horiacej pece a boli povýšení na vysoké miesta v babylonskom kráľovstve!

Nie sú to iba biblické príbehy. Sú predzvesťou od Boha pre nás dnes žijúcich v čase konca! Predzvesť je znamením niečoho, čo sa stane v budúcnosti. A čo je to? Ježiš hovoril so svojimi povolanými v symbolických zhromaždeniach Zjavenia, ktoré budú na zemi existovať, keď sa začne Pánov deň. Tým, ktorí boli v Smyrne, Pán napísal: “Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Diabol uvrhne niektorých z vás do väzenia, aby ste boli dôkladne vyskúšaní, a budete prenasledovaní desať dní. Zostaň verný až do smrti a dám ti korunu života.” – Zjavenie 2:10.

Všimnite si rovnaký scenár – od väzenia až po nosenie koruny nesmrteľného života. Ježiš uzavrel svoje posolstvá pre sedem zborov slovami:  Tomu, kto zvíťazí a bude až do konca dodržiavať to, čo som prikázal, dám moc nad národmi. Bude ich pásť železnou palicou a budú rozbité ako hlinené nádoby. Takúto moc som dostal od svojho Otca aj ja. A dám mu rannú hviezdu. Nech každý pozorne počúva, čo hovorí duch zborom.‘” – Zjavenie 2:26-28. Dobytie si bude vyžadovať odmietnutie znaku šelmy a dokončenie posledného svedectva!

Takže zatiaľ čo liberáli a globalisti pracujú na zvrátení existujúceho poriadku a konzervatívci a vlastenci sa snažia udržať súčasný systém, skutočná vojna sa ešte nezačala. Zabudnite na klam Strážnej veže z roku 1914. Vyhoďte ho zo svojej mysle. Klamať vyvolených, aby si predstavovali, že vojna práve prebieha, je Satanistická operácia. Ale to nieje! Ale vzhľadom na svetovú revolúciu musí byť koniec veľmi blízko. A začiatok času konca!

“Had zo svojej papule vychrlil za ženou vodu ako rieku, aby sa v nej utopila. Ale žene prišla na pomoc zem. Otvorila ústa a pohltila rieku, ktorú vychrlil drak z papule. Drak sa na ženu rozzúril a odišiel viesť vojnu so zostávajúcimi z jej potomstva, ktorí dodržiavajú Božie prikázania a vydávajú svedectvo o Ježišovi.” – Zjavenie 12:15-17.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com