Denný Text na deň Sobota 4. júla 2020

Všetky veci sú nahé a otvorene vystavené očiam toho, komu musíme dať účet. – Heb. 4:13.

Pod mojžišovským Zákonom mali ustanovení starší na starosti nielen záležitosti týkajúce sa uctievania, ale riešili aj prípady týkajúce sa občianskeho a trestného práva. Pouvažujme o niekoľkých príkladoch. Keď Izraelita niekoho zabil, nebol automaticky odsúdený na smrť. Starší jeho mesta museli najprv preskúmať všetky okolnosti a až potom mali rozhodnúť, či si zasluhuje trest smrti. (5. Mojž. 19:2–7,11–13) Starší riešili aj rôzne stránky každodenného života, od majetkových sporov až po manželské nezhody. (2. Mojž. 21:35; 5. Mojž. 22:13–19) Keď starší súdili spravodlivo a Izraeliti poslúchali Zákon, každý mal z toho úžitok a národ prinášal česť Jehovovi. (3. Mojž. 20:7, 8; Iz. 48:17, 18) Z toho vidíme, že Jehova sa zaujíma o naše správanie v každej oblasti života. Chce, aby sme s druhými zaobchádzali spravodlivo a láskavo. A všíma si, čo hovoríme a robíme aj v súkromí. w19.02 23 ods. 16 – 18

Na rozdiel od Izraela v staroveku, kresťanskí starší dnes neriešia trestné prípady. Jehova na tento účel určil ďalších mužov. Sú to civilné orgány. Pokiaľ ide o nich, apoštol napísal: Nech sa každý podriaďuje vládnucej moci, lebo všetka moc pochádza od Boha. Tých, ktorí vládnu, umiestnil do ich relatívnych postavení Boh. Preto ten, kto sa stavia proti vládnucej moci, stavia sa proti Božiemu usporiadaniu. A tí, ktorí tomuto usporiadaniu odporujú, budú odsúdení. Lebo ľudí, ktorí vládnu, sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Ak sa nechceš báť vládnucej moci, konaj dobro a dostaneš od nej pochvalu. Lebo je Božou služobníčkou na tvoje dobro. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je Božou služobníčkou, pomstiteľkou, ktorá trestá tých, čo páchajú zlo.” – Rimanom 13:1-4.

Biblická spoločnosť Strážna Veža sa postavila proti Božiemu usporiadaniu. Stali sa odporcami Jehovovej autority. Nekázal Pavol, že Muž Bezzákonia bude v opozícii? Toto je zrejmé pre všetkých, čo sa týka zneužívania detí. Zneužívanie detí je zločin – rovnako ako vražda, znásilnenie, únos atď. Medzi svedkami Jehovovými bolo mnoho tisíc detí, ktoré boli obeťami pedofilov. Právne oddelenie Strážnej Veže bezstarostne bránilo starším osobám v spolupráci s Jehovovými právnymi orgánmi. Každý, kto hovorí inak, nepozná fakty alebo klame. Napríklad v Austrálii Kráľovská komisia poukázala na to, že v kongregáciách bolo hlásených viac ako 1 000 prípadov zneužívania detí a štátnym orgánom Jehovovi svedkovia neoznámili ani jeden trestný čin!

Rovnako ako starí farizeji Správna rada tvrdí, že sú viazaní Božím zákonom a nemôžu ísť nad rámec napísaných vecí, aby preukázali milosrdenstvo a chránili bezbranných. Písmo vraj tvrdí, že každé obvinenie z trestného činu musí byť potvrdené dvoma svedkami. Obvineným pedofilom sa vždy umožnil nepretržitý prístup k deťom, pretože obvinením zo zneužitia (jednotlivého) obete nie sú splnené požiadavky Božieho zákona, tak ako ich rozumie Riadiaci orgán. Vzhľadom na skutočnosť, že Jehova vyžaduje, aby tí, ktorí súdia jeho ľud, aby bránili utláčaných a zraniteľných predovšetkým, očakávali by sme, že congregácia bude robiť všetko pre podporu obete. To je presne opak toho, čo urobila Jehova organizácia. Obete sú zamietnuté a spochybnené! Pedofili sú maznaní a chránení. Ako to znie v niektorých prípadoch, je to poburujúce, že Strážna Veža dokonca zaplatila zákonné poplatky odsúdeným pedofilom a obete vyhodili zo spoločenstvá, ktoré hovorili o zločinoch spáchaných na nich!

Bez ohľadu na to, či existujú dva svedci trestného činu, spolupráca s políciou a prokurátormi by mala byť pravidlom. Je pravda, že vďaka intenzívnej verejnej kontrole sa SV pýši tým, že povzbudzuje obete, aby išli na políciu. To však nie je to isté, ako aktívna spolupráca s políciou. Namiesto toho, aby sa od starších vyžadovalo, aby zavolali na právne oddelenie Betelu, kde sú pokyny, ale ako lepšie by to bolo, keby bolo starším nariadené, aby okamžite zavolali políciu a plne s nimi spolupracovali. Policajní vyšetrovatelia sú vyškolení a kvalifikovaní na to, aby sa dostali k pravde. A aj keby sa ich nálezy v kongregačnom súdnom konaní nepoužili ako dôkaz, obeť by vedela, že obvinený bol vyšetrovaný políciou a zhromaždenie by vedelo, že medzi nimi existuje podozrenie na zneužívanie detí! 

Ako už bolo uvedené, keďže Jehova vyžaduje, aby jeho sudcovia osobne chránili práva zraniteľných osôb – je to samotný základ kresťanského práva – radšej by som stál pred nebeským súdom aby som bol obviňovaný z toho, že som príliš horlivý na to, že som bránil týraných, a nie aby som bol uznaný vinným z podpory detského násilníka! 82. žalm je ukážkou rozsudku, ktorý sa uskutoční pri druhom príchode Krista. Pri oslovovaní tých, ktorí dostali od Boha podobnú moc, aby súdili iných, je zrejmé, že žalmy konkrétne volajú ku spravodlivosti starších pomazaných, ktorí predsedajú Božiemu ľudu. Preto sa nazývajú ‘synmi Božími’. Žalm im hovorí:

“Boh zaujíma miesto vo svojom zhromaždení, súdi uprostred bohov a hovorí: „Dokedy budete súdiť nespravodlivo a nadŕžať zlým? (sela) Zastávajte sa utláčaných a sirôt, chráňte práva bezmocných a chudobných. Zachraňujte utláčaných a biednych, vyslobodzujte ich z rúk zlých.“ Ale oni nič nevedia, ničomu nerozumejú, tápu v tme. Celá zem sa otriasa v základoch. „Povedal som: ‚Ste bohovia, všetci ste synmi Najvyššieho. Zomriete však ako ostatní ľudia, padnete ako hociktorý iný vládca!‘“ Povstaň, Bože, a súď zem, veď tebe patria všetky národy.” – Žalm 82.

Aj keď vedenie Jehovových svedkov si predstavuje, že majú večnú ochranu a podporu od Nebies pre všetko, čo robia, v nasledujúcich dňoch, keď sa tento systém zrúti a právne ochrany, ktoré sa tešia v demokratických krajinách, sa vyradia, kniežatá z Bethelu budú odvedení preč v putách! Jehova hovoril!

“Povstaň, Bože, a sudca zeme!”