JW.org má nový bannerový článok s názvom Čo hovorí Biblia o pandémiách? Kladú si otázku: Trestal Boh niekedy ľudí s chorobou? Potom pokračujú v poskytovaní odpovede: 

V Biblii sa píše o niekoľkých prípadoch, keď Boh potrestal ľudí nejakou chorobou. Napríklad niektorých ľudí postihol malomocenstvom. (4. Mojžišova 12:1–16; 2. Kráľov 5:20–27; 2. Kroník 26:16–21) Neboli to však pandémie, pri ktorých by trpeli nevinní. V týchto konkrétnych prípadoch išlo o jednotlivcov, ktorých Boh potrestal, pretože sa proti nemu vzbúrili.

Ale Biblia skutočne uvádza „niekoľko prípadov“, keď Boh potrestal svoj ľud smrteľnými chorobami. Uvažujme o niekoľkých veršoch. 

(Jeremiáš 14:12) . . . “Keď sa postia, nepočúvam ich úpenlivé prosby,+ a keď predkladajú úplné zápalné obete a obilné obete, nenachádzam v nich potešenie.+ Skoncujem s nimi mečom, hladom a morom.“

(Jeremiáš 21:5, 6) . . . Ja sám budem proti vám bojovať+ vystretou rukou a mocným ramenom, s hnevom, rozhorčením a zúrivosťou.+ Pobijem obyvateľov tohto mesta, ľudí i zvieratá. Zomrú na strašný mor.“‘

(Jeremiáš 21:9) . . . “Kto zostane v tomto meste, zahynie mečom, hladom a morom. Ale kto vyjde a vzdá sa Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, zostane nažive a svoj život získa ako korisť.“‘

(Jeremiáš 24:9, 10) . . . Privediem na nich nešťastie a urobím ich obrazom hrôzy pre všetky kráľovstvá zeme.+ Na všetkých miestach, kam ich rozoženiem, ich vystavím na hanbu a budú terčom prísloví, posmechu a preklínania. Pošlem na nich meč, hlad a mor, kým nevymrú v krajine, ktorú som dal im a ich predkom.‘“

(Jeremiáš 27:13, 14) . . . Prečo by si mal ty a tvoj ľud umrieť mečom, hladom a morom, tak ako to Jehova vyhlásil o národe, ktorý nebude slúžiť babylonskému kráľovi? Nepočúvajte prorokov, ktorí vám hovoria: ‚Nebudete slúžiť babylonskému kráľovi,‘ lebo vám prorokujú klamstvá.”

(Jeremiáš 29:17-19) . . .Toto hovorí Jehova vojsk: „Posielam na nich meč, hlad a mor a urobím ich podobnými zhnitým figám, ktoré sa už nedajú jesť.“‘ ‚Budem ich stíhať mečom, hladom a morom a urobím ich obrazom hrôzy pre všetky kráľovstvá zeme a budú terčom preklínania. Budú vzbudzovať úžas a budú na posmech a na hanbu všetkým národom, do ktorých ich rozoženiem, lebo ma nepočúvali, hoci som za nimi posielal svojich služobníkov prorokov, posielal som ich znovu a znovu,‘ vyhlasuje JehovaAle ani vy ste nepočúvali,‘ vyhlasuje Jehova.”

(Ezechiel 5:12) . . . “Tretina tvojich obyvateľov zomrie uprostred teba na mor alebo od hladu. Ďalšia tretina padne okolo teba mečom. Poslednú tretinu rozptýlim na všetky strany a poženiem sa za ňou s vytaseným mečom.”

(Ezechiel 5:17) . . . “Pošlem na teba hlad a dravú zver a tie ťa pripravia o deti. Postihne ťa mor a krviprelievanie a privediem proti tebe meč. To som povedal ja, Jehova.‘“

(Ezechiel 6:11, 12) . . . Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Tleskni rukami, dupni nohou a nariekaj nad všetkými zlými a odpornými vecami, ktoré robili Izraeliti, lebo padnú mečom, hladom a morom. Kto bude ďaleko, zomrie na mor, kto bude blízko, padne mečom, a kto to prežije, zomrie od hladu. Tak na nich vylejem svoj zúrivý hnev.”

(Ezechiel 7:14, 15) . . . Zatrúbili na trúbke a všetci sú pripravení, ale nikto nejde do boja, lebo môj hnev sa rozpálil proti celému ich zástupu. Vonku zúri meč, vnútri mor a hlad. Kto je mimo mesta, zomrie mečom, a kto je v meste, toho zhltne hlad a mor.”

(Ezechiel 12:16) . . . “Ale niekoľko z nich ušetrím pred mečom, hladom a morom, aby mohli rozprávať o všetkých svojich ohavnostiach národom, medzi ktoré prídu. A spoznajú, že som Jehova.“

(Ezechiel 14:21) . . . “Lebo toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Tak to bude, aj keď pošlem na Jeruzalem svoje štyri tresty – meč, hlad, divú zver a mor –, aby som v ňom vyhubil ľudí i zvieratá.”

Je neuveriteľné, že vidiaci z Bételu úplne ignorujú Jehovove rozsudky nad Jeruzalemom so smrteľným morom a naznačujú, že išlo len o „izolované prípady“, keď Jehova používal choroby ako trest. Každý, kto vie čítať, vidí, že to tak nie je. Boh použil pandémie spolu s mečom vojny a hladomoru na vyhladenie celého národa ľudí, ktorí Ho odmietali poslúchať. Buď sú pisatelia v Bételi prekvapivo ignoranti, alebo zámerne klamú. Keďže v minulosti dokázali, že sú dobre oboznámení s obsahom Biblie, musí to byť to druhé – zámerne klamú tých, ktorí sú pod ich vplyvom!

Jehova to jasne vyjadruje. Nad vzbúrenými Židmi určil štyri zraňujúce činy. Meč, hlad, mor a divá zver mali ukončiť povstalcov. A čo viac, vykonanie Božích súdov Babylonom predznamenáva, čo sa stane v poslednej časti dní. Strážna Veža tvrdí, že posledné dni sa začali v roku 1914. Jehovovi svedkovia boli oklamaní presvedčením, že pečate symbolických zvitkov obsahujúcich Božie súdy boli odpečatené pred viac ako 100 rokmi.  Pečate 2-4 obsahujú presne tie isté štyri zraňujúce činy, ako sú uvedené v Jeremiášovi a Ezechielovi, menovite vojnu, nedostatok jedla a smrtiacu pohromu a divú zver. Podľa Božieho prorockého slova bude zabitá štvrtina ľudstva. To predstavuje asi 2 000 000 000 duší v pomere k súčasnej svetovej populácii! Okrem toho Ježiš varoval členov tyatírskeho zboru, ktorí boli pod vplyvom Jezábel, a povedal im:

“Postihnem ju chorobou a tých, ktorí s ňou cudzoložia, postihnem veľkým utrpením, ak nebudú robiť pokánie zo skutkov, aké páchala ona. Jej deti zabijem smrteľnou chorobou, aby všetky zbory spoznali, že skúmam srdce a najtajnejšie myšlienky a že každému z vás odplatím podľa vašich skutkov.”Zjavenie 2:22, 23.

Keďže sa blíži začiatok nového kalendárneho roka 2022, zdá sa, že vojna medzi jadrovými mocnosťami je nevyhnutná. Už teraz včasné zásobovacie linky sú napäté, na svet bol vypustený laboratórny vírus, ktorý má vydesiť a pripraviť obyvateľstvo na to, aby akceptovalo tyraniu, pričom ďalšie biologické zbrane určite prídu. V dôsledku inflácie sú potraviny príliš drahé na nákup pre milióny ľudí, ktorí už žijú v chudobe. Vojna, hlad a mor sú pripravené vykonať svoju prácu. Jehova čoskoro prepustí jazdcov Apokalypsy. Falošní proroci z Bételu budú ponížení. Démonovi poter a modloslužobníci budú zabití smrteľnou pliagou počas súženia prichádzajúceho na svet. Žiadna vakcína ich nezachráni. Potom zbory budú vedieť, že On je Jehova. 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com