Pokračovanie série Jeremiáš.

V 18. kapitole Jeremiáša Jehova Boh prikázal svojmu prorokovi, aby išiel do dielne istého hrnčiara, keď pracoval s hrudou hliny na hrnčiarskom kruhu. Kus, ktorý hrnčiar tvaroval, sa zničil, a tak ho prepracoval na nádobu iného tvaru. Jehova Boh potom urobil porovnanie a povedal Jeremiášovi: “Či s vami nemôžem urobiť to, čo tento hrnčiar, synovia Izraela?‘ vyhlasuje Jehova. ‚Ste v mojich rukách ako hlina v rukách hrnčiara, synovia Izraela.” Jeremiáš 18:6. Jehova Boh tu použil metaforu.

“Ale keď poviem, že nejaký národ alebo kráľovstvo vybudujem a upevním, ale ten národ bude robiť to, čo je zlé v mojich očiach, a nebude ma poslúchať, rozmyslím si to a nepreukážem mu dobro, ktoré som chcel.‘ A teraz povedz judským mužom a obyvateľom Jeruzalema: ‚Toto hovorí Jehova: „Chystám proti vám nešťastie a premýšľam, ako vás potrestám. Prosím, odvráťte sa od svojho zlého konania a napravte svoje cesty a skutky.“‘“Jeremiáš 18:9-11.

Ako Hrnčiar Jehova Boh zničil projekt, na ktorom pracoval, a prepracoval hlinu na niečo iné. V skutočnosti Jehova Boh nechal Jeruzalem a chrám úplne zničiť a potom sa potrestaný zvyšok vrátil z Babylonu a znovu postavil mesto a chrám. Repatriovaní Židia už nikdy nezačali uctievať Baala. To vyhovovalo Božiemu zámeru v príprave na zjavenie Mesiáša. Narodenie, život, smrť a vzkriesenie Ježiša zmenili chod dejín. Začalo to kresťanské obdobie. Od prvého storočia kresťanského veku Boh staval duchovný chrám zložený z pomazaných stavebných blokov.

Ďalšia epická fáza Božieho večného predsavzatia sa začne, keď Kristus začne vládnuť ako Jehovov ustanovený Kráľ. Tak ako Kristus počas svojej krátkej služby dvakrát prezrel dom svojho Otca, Ježiš príde preskúmať aj duchovný chrám. Nezistí, že je to tak, ako má byť. Duchovný národ alebo kráľovstvo teda prejde ohnivou čistkou. Jehova pripravuje práve takéto nešťastie. Vymýšľa plán proti svojmu vlastnému národu. Pôvodne Jehova poveril Babylon, aby slúžil ako jeho kováčske kladivo na rozbíjanie národov. Babylon je predobrazom ôsmeho kráľa. ako to vieme? Kniha Habakuk potvrdzuje, že Chaldejčan predstavuje posledné kráľovstvo. Habakukovi bolo predstavené videnie:

“Lebo videnie sa splní v určenom čase, náhli sa k svojmu koncu a nesklame. Aj keby sa zdržalo, čakaj naň! Lebo sa určite splní, neoneskorí sa!” Habakuk 2:3. Vízia sa týkala toho, že Chaldejci vyvlastnili a vyhladili celé národy. Besnenie Chaldejcov provokuje Boha k reakcii a ako je opísané v 3. kapitole Habakuka, je zrejmé, že sa naplní zjavením Krista:

“Boh prišiel z Témanu, Svätý z vrchu Páran. (sela) Jeho sláva pokryla nebesia a zem sa naplnila jeho chválou. Jeho jas bol ako svetlo. Z ruky mu vyžarovali dva lúče, tam sa ukrývala jeho sila. Pred ním šiel mor a za ním spaľujúca horúčka. Zastal a zatriasol zemou, pri jeho pohľade sa národy rozochveli. Večné vrchy sa roztrieštili a dávne pahorky sa sklonili. To sú jeho cesty odpradávna.”Habakuk 3:3-6.

Boh o genocídnom sprisahaní povedal, že aj keď sa o ňom niekto dopočuje, neuverí! Lebo to bude neuveritelne! Takáto je povaha plánu, ktorý Jehova vymýšľa proti zlému národu! Habakuk o Chaldejcoch povedal:Všetci sú posadnutí násilím. Keď spoločne vyrazia vpred, sú ako východný vietor, zbierajú zajatcov ako piesok.”Habakuk 1:9. V Jeremiášovi Boh hovorí podobne: Ako východný vietor ich rozprášim pred zrakom nepriateľov. V deň ich pohromy sa im obrátim chrbtom, nie tvárou.“Jeremiáš 18:17. Jeremiášovo posolstvo bolo doručené. Židovské vedenie odpovedalo:

“A povedali: „Musíme proti Jeremiášovi niečo vymyslieť. Veď kňazi nás naďalej vyučujú zákon, múdri nám dávajú rady a proroci nám oznamujú Božie slová. Vymyslime proti nemu nejaké obvinenie a nepočúvajme, čo hovorí.“Jeremiáš 18:18. V skutočnosti to bol zápas medzi Jeremiášom, ktorý hovoril za Jehovu, a židovským zriadením, ktoré sa považovalo za strážcov pravdy a vyznávačov čistého uctievania. Jeremiáš kvôli ich sprisahaniu zabiť ho kapituloval a vyzval Boha, aby vykonal rozsudok nad jeho protivníkmi:

“Venuj mi pozornosť, Jehova, počuj, čo hovoria moji protivníci. Má sa za dobré odplácať zlým? Veď vykopali pre mňa jamu. Spomeň si, ako som pred tebou stál a hovoril o nich dobré, aby som od nich odvrátil tvoj hnev. Ich synov vydaj hladu a odovzdaj ich moci meča. Nech ich manželky prídu o deti a stanú sa vdovami. Nech ich muži podľahnú smrteľnej chorobe, ich mladí muži nech padnú v boji mečom.” Jeremiáš 18:19-21.

Tak ako kedysi židovské zriadenie, aj Strážna Veža bola uvedená do varu. Napríklad už v roku 1997 som rôznym členom vedúceho zboru a vedúcim oddelení predložil eseje na tému proroctva Joela. Po niekoľkých rokoch bez odozvy som tiež začal publikovať články na internete, ktoré skúmali rovnaké proroctvo. Po viac ako 20 rokoch dostala toto posolstvo Strážna Veža. Ich odpoveď bola uverejnená v roku 2020 v článku s názvom Útok prichádzajúci zo severu! 

Nakoniec upustili od svojej absurdnej interpretácie, že votrelci kobyliek symbolizujú Jehovových svedkov. Môže sa to zdať ako úsvit nového svetla. Ale tomu tak nie je! Napriek skutočnosti, že útok severanov je predchodcom Jehovovho dňa, ktorý vzbudzuje strach, a skutočnosti, že samotný názov článku naznačuje, že útok príde v budúcnosti, proroci Bételu vyhlásili, že kniha Joel nemá žiadne uplatnenie v modernej dobe! Aj keď sa Babylon ani len nespomína v celom proroctve Joela, Strážna Veža uvádza v odseku 17 toto vyhlásenie:

Čo sa zmenilo? Teraz presnejšie chápeme význam proroctva v Joelovi 2:7–9. Stručne povedané, táto pasáž sa nevzťahuje na horlivú zvestovateľskú činnosť, ale na vpád babylonskej armády do Jeruzalema v roku 607 pred n. l.

Presne tak, ako povedali Židia v reakcii na Jeremiášovo posolstvo, kňazi a proroci z Bételu nevenovali žiadnu pozornosť! Predstavujú si, že zvíťazia tým, že zneplatnia proroctvo a vysvetlia ho do irelevantnosti! Ale nezvíťazia! Jehova proti nim vymyslel plán. A onedlho príde meč, hlad a mor, ktoré signalizujú, že konečne prišiel záver a súd sa začal! Súhlasím s Jeremiášovými záverečnými slovami:

“Ich synov vydaj hladu a odovzdaj ich moci meča. Nech ich manželky prídu o deti a stanú sa vdovami. Nech ich muži podľahnú smrteľnej chorobe, ich mladí muži nech padnú v boji mečom. Z ich domov nech sa ozýva krik, keď na nich náhle privedieš bandy lupičov. Veď vykopali jamu, aby ma zajali, a mojim nohám nastražili pasce. Ale ty, Jehova, vieš, čo všetko proti mne vymysleli, aby ma zabili. Neodpusť im ich vinu a ich hriech nevymaž. Nech sa pred tebou potknú, keď proti nim vo svojom hneve zasiahneš.”Jeremiáš 18:21-23.

 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com