Denný Text na Štvrtok 9. októbra 2014:

“Majte úctu k ľuďom každého druhu, milujte všetkých svojich bratov, majte bázeň pred Bohom, vážte si kráľa.” – 1. Petra 2:17.

Svedkovia Jehovovi majú zdravý strach z toho, že majú radi Boha, a to im dáva ďalšiu motiváciu konať podľa jeho vôle. Radi slúžia Jehovovi ako súčasť celosvetovej asociácie bratov a sestier, ktorí majú rovnakú túžbu. Preto je pre nich prirodzené, že ‘milujú celé spoločenstvo bratov’. Takáto bratská láska, ktorá je v dnešnej sebeckej spoločnosti taká zriedkavá, niekedy nie je pre svedkov prekvapením. Napríklad turistický sprievodca v spolupráci s americkou cestovnou kanceláriou bol ohromený náklonnosťou a pomocou, ktorú svedkovia preukázali zahraničným delegátom na medzinárodnom kongrese v Nemecku v roku 2009. Povedala, že počas všetkých rokov pôsobenia ako sprievodkyňa mala nikdy som nič také nevidela. Počuli ste podobné reakcie ľudí, ktorí pozorovali svedkov pri dohovore, ktorého ste sa zúčastnili? w12 12/15 3:18

Komentár:

Skutočná skúška ešte je len pred nami! Budú mať Svedkovia Jehovovi naďalej lásku k sebe navzájom, keď sa budú veci meniť na strašne zlé? Ježiš predpovedal, že v čase utrpenia  ‘mnohí budú klopýtaní a navzájom sa zradia a budú sa navzájom nenávidieť ‘! Tiež povedal, že láska väčšieho počtu členov SJ sa ochladí v dôsledku zvyšovania sa bezprávia. Určite k tomu dôjde v blízkej budúcnosti, keď sa svet ponorí do vojny a chaosu. Nadchádzajúca globálna búrka úplne rozbije dôveryhodnosť Strážnej Veže.