JW.org má nový bannerový článok na tému svetovej vlády. Strážna Veža odvodila svoj názov a firemné logo z písiem; najvýraznejšie z Izaiáša 21:8, kde sa hovorí: “Jehova, na strážnej veži stojím deň čo deň a celé noci hliadkujem na svojom strážnom mieste.”Izaiáš 21:8. Otázkou je, či je na symbolickej Strážnej Veži skutočne umiestnený niekto, kto je skutočne v strehu, kto skutočne rozozná, čo prichádza? 

Je to jednoduchá otázka. Bude svetová vláda? Nie, tu nehovoríme o Božom Kráľovstve. Všetci vieme, že bude vládnuť svetu a zničí každú ľudskú vládu a inštitúciu a nastolí trvalý mier. Konkrétnejšie, stane sa OSN svetovou vládou pred dobytím Krista?   Z článku napokon vyplýva, že OSN ašpiruje na svetovú vládu. Tvrdí sa, že mnohé krízy a výzvy, ktorým svet čelí, nerešpektujú hranice, a preto je potrebná svetová vláda. Nepriznáva sa však, že rôzne vytvorené krízy by mohli národy zvládnuť jednoducho spoluprácou, ako to už v mnohých ohľadoch robili.

Muži, ktorí, ako sa zdá, obsadzujú pozemské strážne stanovište, napísali veľa o Organizácii Spojených Národov, v niektorých ohľadoch, spočítajúc všetky drobné útržky a fakty, napísali viac o Organizácii Spojených Národov ako o Božom Kráľovstve, najmä za desaťročie, keď Strážna Veža bola v záväznom politickom partnerstve s OSN v rokoch 1992-2001 a publikovala namyslené články, ako sú tu citované (Čudní Spoločníci). Bétel určite dobre pozná množstvo programov OSN. Ale opäť zostáva otázka: Stane sa Organizácia Spojených Národov svetovou vládou, ktorá nahradí národné vlády? 

Jehovovi svedkovia by sa o túto otázku mali zaujímať najmä vzhľadom na skutočnosť, že očakávajú, že Organizácia Spojených Národov v blízkej budúcnosti zničí Veľký Babylon. Existuje nejaký spôsob, ako skutočne poznať pravdu? A je to naozaj jedno? Iste, Boh vie. Otázkou teda je, či Biblia odhaľuje niečo také? Bételovi veštci šikovne tancujú okolo tejto otázky bez toho, aby sa tak či onak zaviazali. Netreba však dodávať, že ak má OSN vykonávať Božie slová proti falošnému náboženstvu na celom svete, musela by byť oveľa silnejšia ako je teraz! 

Svetová vláda nie je nový pojem. Prvý pokus o svetovládu sa odohral pred viac ako 4000 rokmi, keď sa tyran menom Nimrod rozhodol urobiť zo seba kráľa nad celou malou, ale rýchlo rastúcou ľudskou rodinou. Nimrod podnikol obrovský stavebný projekt na postavenie obrovskej veže — neslávne známej Babylonskej veže. Nimrod konal v rozpore s Jehovom, ktorý prikázal ľudstvu, aby sa naplnilo zem! Jehova mal o tento vývoj veľký záujem. Správa z knihy Genezis hovorí:

“A Jehova zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia. Jehova povedal: „Je to jeden ľud a hovoria jedným jazykom a toto začínajú robiť. Teraz budú schopní urobiť všetko, čo si zaumienia. Preto zostúpme a zmäťme ich jazyk, aby sa medzi sebou nedorozumeli.“ Tak ich Jehova rozptýlil po celej zemi a oni to mesto prestali stavať. Dostalo meno Bábel, lebo tam Jehova zmiatol jazyk všetkých ľudí na zemi a Jehova ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi.”1. Mojžišova 11:5-9.

Je zrejmé, že Boh zmiatol reč ľudstva, aby prinútil rozvoj rôznych národov s hranicami. Inými slovami, národne rozdelená zem bola Božou odpoveďou svetovej vláde pod vládou Satana Diabla. Samozrejme, po Bábele sa rozvinuli rôzne civilizácie a z týchto veľkých vznikli impériá vzišli a podmanili si národy a národné skupiny. Napriek tomu sa nikto z nich nestal svetovou vládou. Dokonca ani Britské impérium, ktoré ovládalo štvrtinu sveta, nedosiahlo úplnú prevahu! 

Avšak v tomto modernom veku boli jazykové bariéry, ktoré Boh postavil, aby prekazil Nimroda, do značnej miery prekonané. Ako Boh už dávno po Potope poznamenal, „neexistuje nič, čo by mohli urobiť, čo by pre nich nebolo nemožné“. Aká pravda! Muži vymysleli najrôznejšie schémy a zariadenia a teraz majú moc zotročiť ľudstvo a dokonca v okamihu zničiť celú planétu! Ale späť k otázke: Bude existovať jedna svetová vláda pred koncom ľudského systému? Odpoveď je áno! Biblia naznačuje, že bude vládnuť krátkodobý ôsmy kráľ a všetci králi zeme mu dajú svoju autoritu a poslušnosť! 

Je zaujímavé, že Strážna Veža vždy označila Organizáciu Spojených Národov za ôsmeho kráľa biblických proroctiev, ale teraz zjavne OSN nie je svetovou vládou. Čo sa musí stať, aby sa OSN stala svetovou vládou, je politicky zatiaľ nepravdepodobné. Bez masívnej armády nemôže OSN prinútiť štáty, aby sa podriadili a stratili svoju suverenitu. V súčasnom historickom momente ohlásili architekti svetového riadenia novú fázu toho, čo HG Wells nazval „otvoreným sprisahaním“, ktoré nazvali Veľký reset! 

Je zrejmé, že Reset možno dosiahnuť len vtedy, ak budú zničené súčasné, hlboko zakorenené politické systémy. Preto takzvaný Hlboký Štát agresívne presadzuje vojnu medzi svetovými jadrovými mocnosťami. NATO a USA proti Rusku a Číne. Jeden šialený americký senátor dokonca vyzval Ameriku, aby urobila prvý jadrový úder na Rusko. Zdá sa, že si neuvedomuje alebo je mu jedno, že v hlbinách morí sa pohybujú ponorky, ktoré by na akýkoľvek útok na Rusko reagovali dažďom stoviek či dokonca tisícok jadrových hlavíc! 

Bertrand Russell

Článok Strážnej Veže citoval otvorený list, ktorý Albert Einstein napísal po zničení Hirošimy a Nagasaki novovytvorenému Valnému zhromaždeniu Organizácie Spojených Národov, v ktorom ich vyzýva, aby prevzali úlohu svetovej vlády a zabránili nemysliteľnému! Je zvláštne, že niekoľko rokov predtým Einstein napísal list prezidentovi Rooseveltovi, v ktorom ho vyzval, aby vytvoril havarijný program na vývoj atómovej bomby, pretože nacisti boli blízko k jeho dosiahnutiu.

Lord Bertrand Russell bol hlavným zástancom jeho použitia dokonca aj na porazenom Japonsku, ktoré už urobilo predohry kapitulácie. Russell, genocídny filozof Britského impéria, ktorého Strážna Veža s obľubou cituje, videl príležitosť terorizovať ľudstvo, aby prijalo svetovú vládu ovládanú Anglo-sasmi. Očividne však nebol Boží čas začať hodinu skúšky, ktorá je predurčená prísť na celý svet. Teraz, 75 rokov od založenia Organizácie Spojených Národov, sa zdá, že prebieha odhodlaná snaha úplne zničiť národné štáty!

Preto napríklad národy Európy a USA nesmú mať zabezpečené hranice. Národ bez hraníc v skutočnosti nie je národom! Preto sa odsudzujú štátne sviatky a národní hrdinovia a ich pomníky. Preto sa propaguje bezprávie. Lupiči a zlodeji môžu voľne behať. Finanční piráti drancujú beztrestne. Národ bez vynútených zákonov v skutočnosti nie je národom! To je dôvod, prečo je mena západných národov znehodnocovaná prostredníctvom inflácie. Národ bez životaschopnej meny nie je národom!

To je dôvod, prečo vďaka machináciám súkromne vlastnenej Federálnej Rezervnej Banky sa stal národ ako najväčší veriteľ na svete, v priebehu jedinej generácie najväčším dlžníkom v histórii! To je dôvod, prečo nastala situácia, že aj to najmenšie zvýšenie úrokových sadzieb zrúti globálny finančný systém a urobí mocné USA platobne neschopnými a bude vystavené nútenej správe zo strany medzinárodného bankového kartelu so sídlom v Londýne! O tom som písal už veľa rokov. (Pád Ameriky)

S vypustením laboratórneho vírusu známeho ako Covid19 sa Svetová zdravotnícka organizácia dostala do popredia ako odpoveď na všetky problémy súvisiace so zdravím, čo sa dá zhrnúť do dvoch slov: Univerzálne Očkovanie! Vedľajšia otázka: funguje Strážna Veža skutočne ako Strážna Veža? A odpoveď je nie! Strážcovia Strážnej Veže sú opísaní v Izaiášovi: Všetci jeho strážcovia sú slepí, nič si nevšímajú. Sú to nemí psi, nevedia štekať, len dychčia, polihujú a najradšej driemu. Sú to pažraví psi, nikdy nemajú dosť. Sú to pastieri, čo ničomu nerozumejú.”Izaiáš 56:10, 11.

Dôvod, prečo Vedúci Zbor a všetci jeho pomocníci nedokážu rozpoznať, kde sa nachádzame vo vzťahu k nenaplneným proroctvám, je ten, že lipnú na klame, že prakticky všetky proroctvá sa už splnili! Napríklad druhý žalm hovorí o sprisahaní proti Bohu, ktoré spája všetkých kráľov sveta do jedného – zjednotených v odpore proti Kristovmu kráľovstvu: “Králi zeme povstávajú a urodzení muži spájajú sily proti Jehovovi a jeho pomazanému. Hovoria: „Strhnime ich putá, zhoďme zo seba ich povrazy!“Žalm 2:2, 3.

Vidiaci vo svojej slepote tvrdia, že žalm sa naplnil krátko po roku 1914. Všetci vodcovia sveta údajne odmietli prijať posolstvo Strážnej Veže, že vládne Kristus, a spoločne sa spojili pod zástavou Spoločnosti Národov – okrem toho, že to nemôže byť pravda! Po prvé, Strážna Veža vtedy učila, že Kráľovstvo začalo vládnuť v roku 1878. Rok 1914 mal byť koncom sveta. Až okolo roku 1930 Strážna Veža prepracovala svoj príbeh tak, aby sa z roku 1914 stal rok, keď Kristus začal vládnuť. Ako by teda mohli byť národy proti niečomu, čo neexistovalo ani podľa vlastných slov Strážnej Veže? Po druhé, Spojené Štáty, najmocnejší národ na svete, nebol ani členom impotentnej Ligy! Ako by teda mohli všetci králi zeme stáť ako jeden v opozícii, ak v skutočnosti takáto jednota neexistovala? Spiaci psi jednoducho nevedia štekať. Pastieri nemajú pochopenie! 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com