Denný Text na utorok 8. decembra 2020:

“Pane, ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.” – Ján 6:68.

Niektorí kresťania opustili pravdu, pretože odmietli prijať úpravy v porozumení určitých biblických pasáží. Ďalší sa pridali na stranu odpadlíkov a iných odporcov, ktorí prekrúcajú to, čomu veríme. To sú niektoré z dôvodov, prečo sa niektorí začali vedome odvracať od Jehovu i od zboru. (Hebr. 3:12–14) Bolo by oveľa lepšie, keby si zachovali vieru a dôverovali Ježišovi tak ako apoštol Peter. Iní sa od pravdy vzdialili postupne a možno si ani neuvedomili, čo sa deje. Človek, ktorý postupne opúšťa pravdu, je ako čln, ktorý je pomaly unášaný od brehu. V Biblii čítame, že si máme dávať pozor, aby sme nikdy neboli „odvlečení preč“. (Hebr. 2:1) Na rozdiel od niekoho, kto sa odvracia od Jehovu zámerne, ten, kto je „odvlečený preč“, si to ani neuvedomuje. Nechráni si vzťah k Jehovovi, a tak riskuje, že oň príde. w18.11 9 ods. 5 – 6

Niet pochýb o tom, že niektorí pravdepodobne klopýtali na nejakej triviálnej úprave učenia Strážnej Veže. Oveľa viac však klopýtalo na drzé pokrytectvo Strážnej Veže – najmä na tom, že bezcitne prezentovaní právnici Strážnej Veže prenasledovali obete sexuálneho zneužívania detí a popierali zodpovednosť za ich zneužívanie! Vládne orgány, ktoré sa priamo podieľali na urovnaní pedofilného krytia medzi svedkami Jehovovými, sa nepochybne považujú za „odporcov“, ktorí skresľujú vieru SV. Podľa Riadiaceho Orgánu každý SJ, ktorý sa stavia na stranu obhajcov detí, opustil svoju vieru.

O koľko lepšie by bolo, keby sa Vedúci Zbor jednoducho priznal k svojmu hriechu a prosil by o odpustenie od bratov a sestier, a najmä od desaťtisícov obetí. To sa samozrejme nikdy nestane! Vedenie sa zaviazalo, že bude klamať a je im predurčené zostať pri tom až do trpkého konca. Uzatvorili zmluvu so smrťou a očakávajú, že budú ušetrení od potopy, ktorá sa má rozpútať. Nezabúdajte však, že skutočnými odpadlíkmi sú tí, ktorí predsedajú Božiemu ľudu, nie tí, ktorí klopýtajú a sú znechutení. V staroveku to boli králi a kňazi, ktorí podnecovali odpadlíctvo. Rovnako je to aj teraz.

Ak je Strážna Veža skutočne znepokojená stratou viery SJ, vynaložila by všetko úsilie na otvorenie sál kráľovstva. Ľudia potrebujú vzájomnú komunikáciu. A ministri musia vidieť, komu slúžia. VZ si určite uvedomuje postupný únik, ktorý spočíva v zámernom a postupnom úniku. Virtuálne uctievanie Strážnej Veže musí úniky výrazne uľahčiť. Alebo sú slepí? Ak VZ nezačne obnovovať spoločné formálne stretnutie a čoskoro nebude mať verejnú službu, môže zistiť, že predsedajú prázdnej ohrade oviec! Možno to je zámer niektorých – nenápadne opustiť a zabiť stádo.

Napadá ma proroctvo v Zachariášovi: Lebo nechám krajinu v rukách pastiera, ktorý sa nebude starať o hynúce ovce, nebude hľadať mladé, ktoré sa stratili, ošetrovať zranené ani kŕmiť zdravé. Bude jesť mäso tučných oviec a strhávať im kopytá. Beda môjmu ničomnému pastierovi, ktorý opúšťa stádo! Meč zasiahne jeho rameno a jeho pravé oko. Rameno mu úplne uschne a pravé oko sa mu zakalí.“ – Zachariáš 11:16, 17.

Našťastie, Strážna Veža nevlastní výroky o večnom živote. Jehovovi patria výroky večného života! Rovnako ako starý židovský systém, ktorý bol dočasným strážcom Božieho Slova, aj Strážnej Veži bol zverený dohľad nad kazateľským dielom a kŕmením Kristových oviec, za čo sa od nich bude vyžadovať, aby podali vyúčtovanie! Nemali by predpokladať, že budú počuť, ako im Majster hovorí: „Dobrá práca.“

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com