Denný Text na sobotu 19. septembra 2015:

“Keď Asýrčan vpadne do našej krajiny a bude šliapať po našom území, on nás pred ním zachráni.” – Micheáš 5:6.

Dnes Jehova určite poskytol množstvo duchovných ľudí, ktorí pasú jeho vzácne ovce, aby posilnili jeho ľud pre budúci útok súčasného „Asýrčana“. Najpraktickejším krokom, ktorý môžeme podniknúť na prípravu na budúci útok „Asýrčana“, je posilnenie viery v Boha a pomoc našim bratom. Keď zaútočí „Asýrčan“, starší musia byť absolútne presvedčení, že Jehova nás vyslobodí. V tom čase sa nemusí javiť životodarný smer, ktorý dostávame od Jehovovej organizácie, z ľudského hľadiska praktický. Každý z nás musí byť pripravený poslúchnuť akékoľvek pokyny, ktoré dostaneme, bez ohľadu na to, či sa javia ako zdravé zo strategického alebo ľudského hľadiska, alebo nie. Teraz je čas pre každého, kto dôveruje sekulárnemu vzdelávaniu, materiálnym veciam alebo sekulárnym inštitúciam, aby si napravil svoje zmýšľanie. 

Komentár:

Fráza „keď Asýrčan zaútočí“ hovorí niečo – niečo veľmi hlboké! Svedkovia Jehovovi uznávajú, že v budúcnosti budú praví kresťania napadnutí národmi pod Satanovou kontrolou. Za týmto účelom nám Jehova poskytol určitý náhľad do budúcnosti, za čo môžeme byť vďační. Niet pochýb o tom, že existuje program, ktorý nám pomôže posilniť našu vieru v prípravu na prípadný útok. A niet pochýb o tom, že inštitúcia Strážna Veža bola nástrojom v rukách Krista na také uskutočnenie životne dôležitej fázy Božieho rozvíjajúceho sa zámeru. Pokiaľ však ide o proroctvo, jedno porekadlo hovorí: Diabol je v detailoch – doslova!

To, čo sa má odohrať medzi týmto a posledným útokom, bolo ukryté pred vidiacimi z Betelu! A je to významné! Čo hovorí Písmo pri všetkom svojom pohľade a duchovnom porozumení? Odhaľuje, že Jehova zakryl hlavy svojich prorokov a vizionárov. Skutočne vidia obrys záverečnej hry – teda útoku Goga z Magogu, ale nemôžu vidieť, čo bezprostredne predchádza konečnému útoku. A čo to vlastne je? „Asýrčan“ predstavuje ôsmeho kráľa. Ôsmy kráľ nie je dnešné OSN. Spoločenstvo národov to dnes určite nie je!

Ôsmy kráľ zatiaľ z priepasti ešte nevystúpil. V budúcnosti to môže byť OSN. Očakávam, že to tak bude. Nebude to však relatívne impotentné OSN, ktoré teraz poznáme. Navyše, skôr ako posledné kráľovstvo začne svoju krátkodobú, „hodinovú“ vládu, musí najskôr siedma hlava divokej šelmy utrpieť smrteľný úder. K tomu nedošlo počas prvej svetovej vojny! Najprv sa musí zviera ponoriť do symbolickej priepasti. K tomu nedošlo, keď sa liga počas druhej svetovej vojny rozpadla.

Čo znamená zviera vrhajúce sa do priepasti? Je predzvesťou zemetrasenia kolapsu súčasného vládneho a ekonomického systému! Nič menšie ako úplné zvrhnutie systému národných štátov! Vzostup posledného kráľa bude mať podobu globálnej, komunistickej svetovej vlády! Počas dňa tyranie bude Strážna Veža úplne zdiskreditovaná a prestane fungovať ako vydavateľská spoločnosť. Nebude vydávať nijaké pokyny na záchranu života. Naopak, v tom okamihu sa z neho stane tajomný hlas antikrista. Tí, ktorí naďalej veria v túto ľudskú inštitúciu, budú stratení. Čo na to Jehovovi svedkovia? A čo pravda?

Prichádzajúca civilizačná zrážka bude predzvesťou autentického príchodu Krista. Strážna Veža splní svoj účel. Tí, ktorých viera prežije otrasy, prejdú do novej reality – vystúpia na skutočnú Jehovovu horu – do Božieho kráľovstva. Starší potom nebudú hrať vedúcu úlohu. Anjeli budú! Šliapanie po svätom mieste je to, čo je znázornené v doslovnom dobytí Asýrčana izraelského kráľovstva 10. kmeňov v severnej časti národa. Útok súčasného „Asýrčana“ bude útokom na znovuzískaný Boží ľud, ale nie tak, ako to v súčasnosti existuje pod dohľadom Strážnej Veže. To predstavuje Júdu v dráme – tých, ktorí sa zhromaždia v duchovnom raji. Sedem kniežat predstavuje synov kráľovstva, ktorí potom budú svietiť rovnako jasne ako slnko. Ôsmym princom je sám Kristus. Spoločne budú pásť „Asýrčana“ tým, že ho zničia!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com