OTÁZKA:

Brat Robert, ako môžu aktívni Svedkovia Jehovovi, ktorí čítajú a súhlasia s tvojim záverom o roku 1914 a so všetkými ostatnými pravdami, ktoré prinášaš na svetlo, ísť a kázať o roku 1914, alebo ako by si to mohol vysvetliť pri novom biblickom štúdiu? Zdá sa, že aktívni SJ by mali veľké ťažkosti predstierať, že idú smerom od Strážnej Veže, keby vo svojom srdci verili, že to bolo falošné. Čo teda teraz robíte ako aktívny SJ, ak zostanete, vaša viera v systém bola narušená a ak odídete, kam máte ísť? Ak hovoríte nahlas, budete vyhodený. Zdá sa to ako veľmi depresívna situácia.

ODPOVEĎ: 

Vierou je možné ostať aktívny SJ, napriek pochopeniu, že rok 1914, ako to vidí spoločnost Srážna Veža, je falošný! Vyžaduje si to vieru v Jehovu Boha, jeho syna, Ježiša Krista a v jeho neomylné Sväté Slovo – Bibliu, aby sme išli vpred napriek ťažkostiam a prekážkam, ktoré sa v krátkej budúcnosti naskytnú v našom osobnom živote a v spoločnosti SV! (Tu ale nehovorím o viere v „systém SJ“)!

Majte na pamäti, že podvod o roku 1914 existuje z nejakého dôvodu; konkrétne vyskúšať lásku každého k pravde. Aj keď takzvaná „operácia alebo chyba“ (v súčasnosti označovaná ako „klamný vplyv“) má pôvod v Satanovi Diablovi a pozemskom človeku bezprávia, ktorý existuje v Kristovom duchovnom systéme, existuje len preto, že to Jehova Boh povoľuje. Presne ako písal Pavol: “Preto Boh pripúšťa, aby pod vplyvom klamlivej moci uverili lži.”

Ak Boh pripustí, aby klamstvo prevládalo na konkrétny účel, potom nemôžeme byť zodpovední za skutočnosť, že klamstvo je známe. Je pravda, že organizácia môže prenasledovať tých, ktorí klamstvu neveria, ale čo? Neboli Kristus a jeho apoštoli prenasledovaní Židmi, ktorí boli v tom čase Božím ľudom? Nakoniec sa budú musieť zodpovedať Bohu, rovnako ako my. Opäť, nie je to to, čo apoštol Pavol uviedol: „Aby mohli byť všetci súdení“?

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com